SentencijosKeisti

  1. Didingumas panašus į kalną. Į jį veda status ir sunkus kelias. – V. Gezlitas.
  2. Garbingumas – ne tik pirmas žingsnis į didybę: jis pats yra didybė. – K. N. Bouvis.
  3. Kiekvienas dirbdamas savo darbą turi būti didis. – B. Grasjanas.
  4. Nieko nėra tokio paprasto, kaip didybė; būti paprastam ir reiškia būti didžiam. – R. V. Emersonas.
  5. Pirmoji nesugadintos jaunystės meilė visada linksta į didingumą. Prigimtis tarsi skatina vieną lytį perimti iš kitos tai, kas gera ir gražu. – J. V. Gėtė.
  6. Tautos didybė nematuojama žmonių skaičiumi, kaip žmogaus didybė nematuojama jo ūgiu; vienintelis matas yra jos išprusimas ir dorovė. – V. Hugo.
  7. Tikras didingumas pagrįstas savo jėgų, o netikras – kitų žmonių silpnybių suvokimu. – J. G. Herderis.
  8. Tikrosios didybės požymis yra smūgių nejautimas. Taip stambus žvėris ramiai žvelgia į lojančius šunis, taip banga veltui šokinėja prieš milžinišką uolą. Kas nepyksta, to skriauda nepaliečia, kas pyksta – paveikia. – Seneka.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

AfrikiečiųKeisti

  1. Didingumas nėra pasiekiamas prievarta.