Turkų patarlės ir priežodžiai

 1. Acto pardavėjas šypsodamasis uždirba daugiau, negu medaus pardavėjas būdamas susiraukęs.
 1. Bevaikius kamuoja vienas rūpestis, tėvus graužia tūkstančiai širdgėlų.
 1. Geri žodžiai atvers geležines duris.
 2. Grožiu keturiasdešimt dienų pasidžiaugsi, o gera širdimi ir keturiasdešimties metų bus mažai.
 1. Jei būtų atsakyta į šuns maldas, iš dangaus lytų kaulai.
 2. Jei Dievas nori suteikti vargšui laimės, tai pirma ką jis padaro – paklaidina jo asilą, o tada padeda vargšui jį surasti.
 3. Jei įgūdžių būtų galima įgyti stebint, šunys būtų mėsininkai.
 4. Jei turi gerus vaikus, ar tau bereikia didesnio turto. Jei tavo vaikai blogi, vėlgi – kam tau turtas?
 1. Kas valgo jau būdams sotus, tas dantimis sau duobę kasa.
 1. Melagio žvakė dega iki saulėlydžio.
 1. Nė vienas nėra toks turtingas, kad galėtų švaistyti draugus.
 1. Palinkėk gero, būk geras.
 1. Vandens pirmenybė jauniems, šnekėjimo pirmenybė seniems.