Atverti pagrindinį meniu

Dievas – visagalė esybė, visatos kūrėjas ir valdovas.

Detalė iš Mikelandželo Buonaročio paveikslo „Pasaulio sutvėrimas“.

Turinys

BiblijaKeisti

 1. Aš esu Alfa ir Omega, sako Viešpats Dievas, kuris yra, buvo ir kuris ateis, Visagalis. – Apr 1,8.
 2. Dievas yra dvasia, ir tie, kurie jam meldžiasi, turi jį melsti visa dvasia ir tiesa. – Jn 4, 24.
 3. Dievas yra Meilė. – 1 Jn 4, 16.
 4. Dievas yra Šviesa. – 1 Jn 1, 5.
 5. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. – Jn 3, 16.
 6. Kas ciesoriaus – ciesoriui, kas Dievo – Dievui. – Mt 22, 21.
 7. Negalima vienu metu tarnauti Dievui ir Mamonai. – Mt 6, 24.
 8. Noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva – vyras, o Kristaus galva – Dievas. – 1 Kor 11,3.
 9. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris ateina iš Dievo lūpų! – Mt 4, 4.

Sentencijos ir aforizmaiKeisti

 1. Aš manau, kad dievas, kurdamas žmogų, kažkur pervertino savo sugebėjimus. – O. Vaildas.
 2. Aš norėčiau žinoti Dievo mintis, nes visa kita yra tik detalės. – A. Einšteinas.
 3. Aš visada laikausi žodžio, jeigu bendrauju su žmonėmis, ir ne visada – jeigu bendrauju su Dievu, nes Dievas sugeba atleisti. – P. de Dorenas.
 4. Dievas ateina pas mus per dalykus, kuriuos geriausiai pažįstame ir galime lengviausiai patikrinti – per mūsų kasdienio gyvenimo dalykus. Jonas Paulius II.
 5. Dievas atėjo numirti ant Kryžiaus, nes pavydėjo mums mūsų skausmo. Tas keistas žvilgsnis, dar netapęs jo žvilgsniu. – A. Kamiu.
 6. Dievas atsiųs jums sąskaitą. – Dž. R. Lovelis.
 7. Dievas yra ekstravagantiškas, bet ne piktavalis. – A. Einšteinas.
 8. Dievas mirė. Dievas mirė viesiems laikams! Ir jį nužudėme – mes! Kaip rasti nusiraminimą – mums, žudikų žudikams! Tai kas buvo pasaulyje šviesiausia, galingiausia, paplūdo kraujais nuo mūsų peilių – kas nuplaus kraują nuo mūsų rankų?… Ar ne per didelė mums to didingojo darbo našta? Galbūt mes patys turime virsti dievais, kad taptume verti to, ką padarėme? – F. Nyčė.
 9. Jei Dievas yra, nors tuo aš tikrai netikiu, Jis supranta, kad žmonių suvokimas ribotas. Tai Jis sukūrė tą maišatį, kur viešpatauja skurdas, neteisybė, godumas, vienatvė. Jo ketinimai, be abejo, buvo geriausi, bet rezultatai niekiniai: jei Dievas yra, Jis turi būti gailestingas kūriniams, panorusiems išeiti anksčiau iš šios žemės, ir net gali mūsų atsiprašyti už tai, kad buvome čia atsiųsti. – P. Koeljas.
 10. Jei Dievas ką nors sukūrė geresnio, tai pasiliko sau. – P. Pikaso.
 11. Jei Dievas retkarčiais neįsikištų, žmonės žūtų nuo savo kvailumo. – N. Gogolis.
 12. Jei vyras nepažino moters kūno grožio – tai jau Dievo bausmė. – Tėvas Stanislovas.
 13. Jeigu nebūtų Dievo, reikėtų jį išgalvoti. – Volteras.
 14. Kad gyventų vienas, žmogus turi būti arba gyvulys, arba Dievas, – sako Aristotelis. Trūksta trečio atvejo: reikia būti ir vienu, ir kitu – filosofu... – F. Nyčė.
 15. Kai Dievas nori sunaikinti žmogų, jis išpildo jo norus. – O. Vaildas.
 16. Kaip? Ar žmogus yra tik Dievo klaida? Ar Dievas tik žmogaus klaida? – F. Nyčė.
 17. Kiekvienas visada yra kelyje į Viešpatį. Skirtumas tik tas, kaip žmogus Dievą supranta. – E. M. Remarkas.
 18. Kuo mažiau turime reikalavimų, tuo esame panašesni į dievus. – Sokratas.
 19. Naktimis ateistas beveik tiki į Dievą. – E. Jungas.
 20. Negalima sužinoti tiesos apie Dievą mokslo pagalba. Mokslas suteikia informaciją tik apie jutimais suvokiamus dalykus. – Šri Ramakrišna.
 21. Net jei nebūtų jokių kitų įrodymų, vien nykštys mane įtikintų, kad Dievas egzistuoja. – I. Niutonas.
 22. Netgi ateistas, burnojantis prieš Dievą, nesąmoningai juo tiki; Juk neįmanoma pulti to, ko nėra. – Paul Guerin.
 23. Prieš dievą mes visi lygūs: išmintingi ir kvaili. – A. Einšteinas.
 24. Sunkiais laikais Dievas visada šansas. – E. M. Remarkas.
 25. Širdis, ne protas jaučia Dievą. Štai kas yra tikėjimas: širdimi, o ne protu juntamas Dievas. – B. Paskalis.
 26. Tarp žmonių gyvenk taip, lyg Dievas tave matytų. Kalbėk su Dievu taip, lyg žmonės tave girdėtų. – Seneka.
 27. Tikėti Dievu reiškia žinoti, jog gyvenimas turi prasmę. – L. Wittgenstein.
 28. Truputis mokslo atitolina nuo Dievo, daug – vėl pas jį atveda. – L. Pasteras.
 29. Visa, ką aš mačiau, moko mane tikėti Kūrėju viso, ko aš nemačiau. – R. V. Emersonas.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

AfrikiečiųKeisti

 1. Jeigu nieko nepagauni, nemesk šalin savo tinklų – tu niekada nežinai, ką dievai planuoja toliau.
 2. Kai tu nesilaikai dievų nustatyto ritmo, tu prarandi gyvenimo ritmą ir ramybę.
 3. Kai žmogus atsiduria bėdoje, jis prisimena Dievą.

AiriųKeisti

 1. Dievas davė mums dvi ausis ir vieną burną, tad ir naudokime jas tokiomis proporcijomis.
 2. Dievas niekada neužtrenkia durų, prieš tai neatidaręs lango.

ArabųKeisti

 1. Dievas su tais, kurie kantriai siekia savo tikslo.

IndųKeisti

 1. Nekeik dievo, kad jis sukūrė tigrą, dėkok Dievui, kad jis nesuteikė jam sparnų.

LietuviųKeisti

 1. Akys prie Dievo, mintys prie velnio.
 2. Atsargų žmogų ir Dievas saugo.
 3. Be Dievo žinios nieko gero nenuveiksi.
 4. Bijok Dievo! (dievobaimingų žmonių ir dievobaimingiems skirtas apeliavimas į kokių nors dalykų šventumą).
 5. DarbasDievo paliepimas, tinginysvelnio pagunda.
 6. Davatka ir bezdėdama Dievą garbina.
 7. Davatkai Dievas burnoj, velnias šiknoj, o dūšia[1] apie bambą sukasi.
 8. Davatkai Dievas glėby, velnias širdy.
 9. Davė Dievas dantis, duos ir duonos.
 10. Dievas burnoj, velnias uodegoj.
 11. Dievas davė ligą, duos ir sveikatos.
 12. Dievas duoda riešutų, bet jų neišgliaudo.
 13. Dievas glėbyje, velnias širdyje.
 14. Dievo žinioj viskas yra.
 15. Į dievo pagalbą tikėk, bet ir pats netingėk.
 16. Yra dvi taisyklės: vienas dievas danguj, viena motina žemėj.
 17. Kas su Dievu, ir Dievas su tuo.
 18. Nevaryk Dievo į medį (nenorėk, kad esant ir taip gerai, būtų dar geriau).
 19. Žmogus užmano – Dievas padaro.

LotynųKeisti

 1. Be dieviškosios pagalbos mes nieko negalime pasiekti.
 2. Dievas siunčia mėsą, bet velnias atsiunčia virėjus.
 3. Dievas visiems siunčia pakankamai.
 4. Dievo apvaizda nukirptam ėriukui sušvelnina vėją.
 5. Dievo globa gali užtrukti, bet bausmė ateis laiko tėkmėje.
 6. Dievo rūpestis suteikia trumpus ragus aršiam jaučiui.
 7. Kiekvienas mažas žolės kraštelis skelbia apie Dievo buvimą.

RusųKeisti

 1. Dievas myli tikėjimą, pinigai — sąskaitą.
 2. Ko Dievas neatneš, to žemė neduos.

TurkųKeisti

 1. Jei Dievas nori suteikti vargšui laimės, tai pirma ką jis padaro – paklaidina jo asilą, o tada padeda vargšui jį surasti.

VokiečiųKeisti

 1. Dievas duoda riešutų, bet jų neišgliaudo.

ŽydųKeisti

 1. Dievas davė dantis, Dievas duos duonos.
 2. Dievas davė žmogui dvi ausis ir vieną burną – kad daugiau klausytų ir mažiau kalbėtų.
 3. Dievas negali būti visur vienu metu – todėl jis sukūrė motinas.
 4. Dievas nespėja pasirūpinti visais, todėl jis ir sukūrė mamas.
 5. Dievas neturtingus apsaugo bent jau nuo brangiai kainuojančių nuodėmių.
 6. Jeigu Dievas gyventų Žemėje, žmonės jam išdaužytų langus.
 7. Lai apsaugo tave Dievas nuo blogų moterų, o nuo gerų gelbėkis pats.

ĮterpiniaiKeisti

 1. Dėl Dievo meilės!..

Taip pat skaitykiteKeisti

NuorodosKeisti

Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas Dievas

Žodžių paaiškinimaiKeisti

 1. Vidinis psichinis pasaulis, jausmai.