Valteris Skotas (angl. Walter Scott (1771-1832) – škotų rašytojas, dramaturgas ir poetas.

Valteris Skotas (1822)

Sentencijos

keisti
 1. Auksas pražudė daugiau sielų, negu geležiskūnų.
 2. Bendraudamas su protingais ir pats gudrėji.
 3. Girtavimas iš visų ydų labiausiai nesuderinama su dvasios didybe.
 4. Laikas ir potvynis niekada nelaukia.
 5. Niekada nebūk be darbo.
 6. Tas, kas niekina mokslą, žus per savo nemokšiškumą.
 7. Tas, kuris nori žinoti kitų mintis ir neatskleisti savų, privalo neimti į burną nė lašo vyno.
 8. Tau nedera pykti ant draugo, kuris norėdamas gero pažadina tave iš saldžių svajonių, net jeigu jis tai padarys šiurkščiai ar griežtai.
 9. Tų, kurie rašo greitai, bėda ta, kad jie negali rašyti trumpai.
 10. Visų naudingiausia gyvenime – sava patirtis.
 11. Žmonių sąjunga – neįveikiama tvirtovė.