Atverti pagrindinį meniu

Turinys

BiblijaKeisti

 1. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau?
  Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo. – 1 Kor 6,19-20.
 2. Aš esu gyvoji duona, ateinanti iš dangaus. Kas valgo šios duonos, tas gyvens per amžius. Tačiau duona, kurios aš duosiu, yra mano kūnas, kurios aš duosiu gyvenimui pasaulyje. – Jn 6,51.
 3. Ir jeigu tavo dešinioji ranka skatina tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. – Mt 5,30.
 4. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams lyg Viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra galva bažnyčios, – Jis kūno gelbėtojas. Todėl kaip bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visame kame teklauso savo vyrų. – Ef 5, 22-24.
 5. Vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona; ir juodu taps vienu kūnu. – Pr 2, 24.
 6. Žmona neturi valios savo kūnui, bet vyras. Panašiai ir vyras neturi valios savo kūnui, bet žmona. – 1 Kor 7,4.

SentencijosKeisti

 1. Ar ne keista, kad kūno vidus gali taip gąsdinti, o išorė – vilioti? – J. Ch. Grondahlis.
 2. Aš esu didesnis ir gimęs dėl didesnių dalykų, nei vergavimas kūnui, į kurį žiūriu kaip į savo laisvės pančius. – Seneka.
 3. Auklėjimas turi būti pajėgus ir kūną ir sielą padaryti pačius puikiausius ir pačius geriausius. – Platonas.
 4. Be to, daugelis mylėtojų pirmiau ima geisti kūno, negu pažįsta būdą ir ištiria kitas būdingas savybes, taigi jiems neaišku, ar jie panorės būti [mylimųjų] draugais ir tuomet, kai išblės jų potraukis. – Platonas.
 5. Gėda, jei šiame gyvenime tavo kūnas dar nepavargęs, o siela jau pailsusi. – Markas Aurelijus.
 6. Ji ieškojo kažko, ir jis ieškojo kažko, abu jie ieškojo nirtulingai, vaipydamiesi, galvomis gręždamiesi kits kitam į krūtinę, o jųdviejų glamonės ir piestu stojantys kūnai neleido juodviem užsimiršti, tik vis priminė pareigą ieškoti; kaip šunys desperatiškai rausiasi į žemę, taip juodu rausėsi į kits kito kūną; ir bejėgiškai, nusivylę, geisdami pastverti dar paskutinę laimės kruopelę, plačiais liežuviais kartkartėm braukė kits kitam per veidą. Tik nuvargę nurimo ir pajuto dėkingumą vienas kitam. – F. Kafka.
 7. Joks kūnas negali būti toks stiprus, kad vynas negalėtų jo pažeisti. – Plutarchas.
 8. Kiekvienas geismas, kurį bandome užgniaužti, tebetūno mūsų mintyse ir nuodija mus. Kūnas nusideda kartą ir išsivaduoja iš nuodėmės, nes veiksmas – tai savotiškas apsivalymas. Nieko nebelieka, tik malonumo prisiminimas ar saldi atgaila. Vienintelis būdas atsikratyti pagundos – jai atsiduoti. Jeigu spirsies, tavo siela susirgs, ilgėdamasi to, ką pati sau uždraudė. – O. Vaildas.
 9. Kūnas – tai mažiausia, ką gali moteris duoti vyrui. – R. Rolanas.
 10. Kūnas – tai sodas, kurio sodininkas – mūsų valia. – V. Šekspyras.
 11. Kūno grožis, sutapęs su sielos grožiu, sudaro harmoningą žmogų. – Platonas.
 12. Kūno ir proto mankšta – būtina gydymo priemonė. – Platonas.
 13. Kūno poreikiai menki: nealkti, nešalti, netrokšti. Jei trokšta daugiau, vargsta dėl ydų, ne dėl reikalo. – Seneka.
 14. Malonumas skirtas gražiam kūnui, o skausmas – gražiai sielai. – O. Vaildas.
 15. Medis irgi garina drėgmę ir mėgsta dažnai būti gaivinamas vėjo, lietaus ir šalčio, kitaip silpnėja ir vysta. Lygiai taip žmogaus kūnui būtini visokie smarkūs judesiai, veikla ir tinkami pratimai. – J. A. Komenskis.
 16. Meilė puikiam kūnui pagimdo puikias mintis. – Platonas.
 17. Meilė susideda iš vienos sielos dviejuose kūnuose. – Aristotelis.
 18. Mūsų kūnas yra gyvenimui skirta mašina. – Napoleonas.
 19. Mūsų kūnas yra mūsų minčių produktas. – J. Hagelinas.
 20. Negalima išgydyti kūno, negydant sielos. – Sokratas.
 21. Nesantūri, geisminga jaunystė perduoda senatvei susidėvėjusį kūną. – Ciceronas.
 22. Nėra laisvas tas, kas yra kūno vergas. – Seneka.
 23. Nėra nieko žavingesnio už valią, nugalinčią neklusnų kūną. – R. Rolanas.
 24. Norint išlaikyti dvasios stiprybę, reikia rūpintis kūno tvirtumu. – V. Hugo.
 25. Prižiūrėkite savo kūną, jei norite, kad protas tinkamai dirbtų. – R. Dekartas.
 26. Samsonas turėjo galingą kūną, bet silpną galvą, kitaip jis nebūtų nuleidęs jos paleistuvei ant kelių. – B. Franklinas.
 27. Sielos ir kūno harmonija – kaip tai svarbu! Beprotybės pagauti, mes juos atskyrėme ir sugalvojome realizmą, kuris pasirodė esąs grubus, sukūrėme idealą, kuris pasirodė esąs tuščias. – O. Vaildas.
 28. Sugundyk mano protą ir gausi mano kūną. – Seneka.
 29. Tvirta dvasia išgelbsti silpną kūną. – Hipokratas.
 30. Užteks menkinti kūną. Užteks juokauti su juo. Jis tarsi nuospauda prislėgs mūsų žvalų protą ir lyg pasityčiodamas jūsų išdidžiai dvasiai įrodys, kad ji priklauso nuo ankšto bato. – A. Gercenas.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

AfrikiečiųKeisti

 1. Kada širdis veikia, kūnas yra jos vergas.
 2. Kai yra nesutarimas tarp dešinės kojos ir kairės, visas kūnas virsta žemyn.
 3. Kai nukertama gyvatės galva, jos kūno likutis tampa paprasčiausia virve.
 4. Kai tavo koja skęsta, visas tavo kūnas turėtų tai pajausti.

IndųKeisti

 1. Kaip kūnas sudarytas iš įvairių galūnių ir organų, taip visi mirtingi padarai egzistuoja priklausydami vieni nuo kito.

LietuviųKeisti

 1. Kožnam[1] kūne velnias mala.
 2. Kūnas sensta, paseno, bet širdis raukšlių neturi.
 3. Vaikšto kaip kūnas be dūšios.

UzbekųKeisti

 1. Gražūs rūbai puošia kūną, geri draugai džiugina sielą.

NuorodosKeisti

Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas kūnas

Žodžių paaiškinimaiKeisti

 1. Kiekvienam.