Šarlotė Brontė

Britų rašytoja ir poetė

Šarlotė Brontė (angl.Charlotte Bronte; (1816-1855) – anglų rašytoja.

Šarlotė Brontė

Sentencijos ir aforizmai

keisti

Apie vyrus

keisti
 1. Aš iš įsitikinimo dievinau grožį, elegantiškumą, grakšumą, žavumą, bet jeigu man būtų pasitaikę sutikti šias ypatybes, įsikūnijusias vyriškyje, būčiau instinktyviai pajutusi, kad toks žmogus nieku gyvu negalėtų patraukti manęs, ir šalinusis jo, kaip mes šalinamės ugnies, žaibo ar ko nors kito, kas, nors ir šviesu, bet veikiau baugina, negu traukia prie savęs.
 2. Aš visai nevertinu vyriškio, jeigu jis neturi kažko šėtoniško.
 3. Vyrai turi būti vien tik stiprūs ir narsūs. Jų devizas tebūna: „Medžioklė, šaudymas ir karas!“ Visa kita – niekai!
 1. Draugai visada pamiršta tuos, kuriuos palieka laimė.
 2. Išdavystė ir smurtas – tai ietys, nusmailintos abiem galais; tuos, kurie jų griebiasi, jos žeidžia smarkiau, negu jų priešus.
 3. Jausmas be proto, aišku, – skysta buiza, bet ir protas, jausmo nesušvelnintas, yra per kartus ir per sprangus valgis.
 4. Jei širdžiai mielas – tai ir akiai gražus.
 5. Jeigu žmonės visada būtų malonūs ir klusnūs tiems, kurie yra žiaurūs ir neteisingi, tai nedorėliai elgtųsi, kaip jiems patinka: nieko nebijodami, jie nesitaisytų ir darytųsi vis blogesni ir blogesni. Kai mus kas užgauna be jokios priežasties, mes turime smogti atgal taip smarkiai, kad tam, kuris mums smogė, niekada nekiltų noras smogti antrą kartą. – „Džeinė Eir“.
 6. Jis privertė mane pamilti jį net nepažvelgęs į mane.
 7. Kol tebesu gyva ir alsuoju, aš negaliu jo nemylėti.
 8. Laikyti meilužę yra beveik tas pat kaip ir pirkti vergą. Ir meilužė, ir vergas dažnai savo prigimtimi ir visuomet savo padėtimi yra žemesni, ir artimas bendravimas su jais yra smerktinas.
 9. Manoma, kad moterys apskritai yra ramios; bet moterys jaučia lygiai taip pat kaip vyrai; jos trokšta parodyti savo sugebėjimus ir ieško dirvos savo veiklai kaip jų broliai vyrai; rūsčios tradicijų priespaudos suvaržytos, sustingimui pasmerktos, jos kenčia nė kiek ne mažiau, kaip kentėtų jų vietoje priešinga lytis. Ir kada privilegijuotoji lytis tvirtina, kad moters pašaukimas kepti pudingus ir megzti kojines, skambinti rojaliu ir siuvinėti krepšelius, tai šitoks samprotavimas labai siauraprotiškas.
 10. Negraži moteris yra tiesiog gamtos įžeidimas...
 11. Niekas nežino, kiek maištų – šalia politinių – bręsta kasdieninio gyvenimo gelmėse.
 12. Traukydama visas mano širdies stygas, jūs manote, jog raunate blogus mano polinkius.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –