Laimė

pasitenkinimo, gerovės, gyvenimo džiaugsmo būvis.

Laimė – pasitenkinimo, gerovės, gyvenimo džiaugsmo būvis.

Sentencijos ir aforizmaiKeisti

AKeisti

 1. Abipusė dviejų žmonių meilė negali baigtis laimingai. – E. Hemingvėjus.
 2. Absurdiška manyti, kad vyras negali visada būti laimingas su viena ir ta pačia moterimi. Tai prilygsta tvirtinimui, kad geram muzikantui reikia kelių smuikų, kad sugrotų pjesę. – O. de Balzakas.
 3. Apie laimę galima kalbėti penkias minutes, ne ilgiau. Čia nieko nepasakysi, išskyrus tai, kad esi laimingas. O apie nelaimę žmonės pasakoja ištisomis naktimis. – E. M. Remarkas.
 4. Apie visuomenės laimę galima spręsti iš to, ar ji geba žaisti. – Dž. Santajana.
 5. Aš esu gyvas, – (...) Ir kai aš valgau, aš nedarau nieko kito, tik valgau. Kai einu – einu, ir tai viskas. O jei vieną dieną reikės kautis, tai ar ne vis tiek, kada mirti? Aš negyvenu nei praeitimi, nei ateitimi. Aš esu dabartyje, ir tik ji mane domina. Ir tu, jei sugebėsi visuomet gyventi dabartimi, būsi laimingas žmogus. Tu suprasi, kad yra gyvybė dykumoje, kad dangus žvaigždėtas ir kad vyrai kariauja, nes tai būdinga žmogaus prigimčiai. Tavo gyvenimas taps švente, vienu didžiuliu festivaliu, nes jis – tik šiuo metu išgyvenama akimirka, tik tiek. – P.Koeljas.
 6. Atimkite iš paprasto žmogaus gyvenimo melą – atimsite ir laimę. – H. Ibsenas.
 7. Auginkime savo vaikus dorus: tik dorumas gali atnešti laimę. – L. van Bethovenas.

BKeisti

 1. Būti mylimam – tai daugiau negu būti turtingam, nes būti mylimam – tai būti laimingam. – K. Tilje.

DKeisti

 1. Darbaslaimės tėvas. – B. Franklinas.
 2. Dauguma žmonių yra tiek laimingi, kiek mano esą. – A. Linkolnas.
 3. Dauguma žmonių sieja laimę su tam tikromis sąlygomis. Tačiau laimę patirti galima tik nekeliant jokių sąlygų. – A. Rubinšteinas.
 4. Devynios dešimtosios mūsų laimės pereina nuo sveikatos. – A. Šopenhaueris.
 5. Didelei laimei reikia ir kilnios sielos. – Publijus Siras.
 6. Didžiai liūdintys žmonės išsiduoda, kai būna laimingi: jie čiumpa laimę taip, tarsi iš pavydo norėtų ją nuslėgti ir pasmaugti, – ak, jie pernelyg gerai žino, kad ji pabėgs nuo jų! – F. Nyčė.
 7. Didžiausia gyvenimo laimė – įsitikinimas, kad esi mylimas toks, koks esi, arba teisingiau – net ir toks. – V. Hugo.
 8. Didžiausia laimė gyvenime – žinoti, kad esi mylimas. – V. Hugo.
 9. Didžiausia laimė ir džiaugsmai gyvenimo tyriausi galų gale išsenka. – J. V. Gėtė.
 10. Dykinėjimas neatneša laimės. – F. Dostojevskis.
 11. Dorybė sutampa su laime. – Seneka.
 12. Dorovė, tiesą sakant, yra mokymas ne apie tai, kaip mes turime pasidaryti laimingi, bet apie tai, kaip turime tapti verti laimės. – I. Kantas.
 13. Džiaugsmas ir skausmas, mintis nerami,/ Audrina protą kančia maloni./ Žavesį keičia sunkus liūdesys, –/ Jeigu tu myli, laimingas esi. – J. V. Gėtė.
 14. Džiaukimės tuo, ką turime, neimdami lyginti: niekuomet nebus laimingas tas, kam neramu, jog kitas yra laimingas. – Seneka.

FKeisti

 1. Formulė laimei apskaičiuoti: T/L, arba tikrovė padalinta iš lūkesčių. Yra du būdai tapti laimingam: pagerinti tikrovę arba sumažinti lūkesčius. Tačiau kas atsitiktų, jeigu išvis neturėtum jokių lūkesčių? Iš nulio juk negali dalyti. Ar tai reiškia, kad jeigu tiesiog leisiesi gyvenimo plukdomas pasroviui ir priimsi visos jo niuksus, niekada negalėsi būti laimingas? – Dž. Pikolt.

GKeisti

 1. Gražiausias pasaulio miestas yra tas, kuriame žmogus laimingas. – E. M. Remarkas.

IKeisti

 1. Ir didelė nelaimė kartais baigiasi didele, nors ir nematoma laime. – F. Dostojevskis.
 2. Iš visko, ką išmintis mums siūlo laimingam gyvenimui sukurti, pats didžiausias dalykas puoselėti draugystę. – Epikūras.
 3. Išminties taisyklė tokia: naudokis, bet nepiktnaudžiauk. Nei susilaikymas, nei nesaikingumas laimės nesuteikia. – Volteras.

ĮKeisti

 1. Įprotis tvarkyti savo mintis – vienintelis tavo kelias į laimę; norint ją pasiekti reikalinga tvarka visur kur, net smulkmenose. – E. Delakrua.

JKeisti

 1. Jausdamasi laiminga, ji būtų atrodžiusi tiesiog žavinga, nes laimė yra moterų poezija, lygiai kaip drabužiai yra jų gražna. – O. de Balzakas.
 2. Jei gyvenimas būtų ištisa laimė, niekas negalėtų jos ištverti ir tada ji virstų pragaru žemėje. – Dž. B. Šo.
 3. Jei nebūtų poreikio būti laimingam, niekas juo niekada ir nebūtų. – K. Guckovas.
 4. Jei nori visą gyvenimą būti laimingas – būk doras žmogus. – T. Fuleris.
 5. Jeigu būtų statomi laimės namai, pačią didžiausią patalpą reikėtų skirti laukiamajam. – Ž. Renaras.
 6. Jeigu pinigai nesuteikia laimės, atiduokite juos! – Ž. Renaras.

KKeisti

 1. Kai egoistinė laimė yra vienintelis gyvenimo tikslas, gyvenimas labai greitai tampa be tikslo. – R. Rolanas.
 2. Kai mes laimingi, tai visada ir geri, bet kai mes geri – ne visada laimingi. – O. Vaildas.
 3. Kai užsidaro vienos durys į laimę, atsiveria kitos. Bet dažnai mes vis dar spoksom į uždaras duris ir nepastebim kitų, kurios mums atsivėrė. – H. Keler.
 4. Kančia – natūralus laimės ir džiaugsmo antipodas. – E. Mieželaitis.
 5. Kas nesupranta, kad geras gyvenimas, santaika ypač reikalingi žmonių laimei ir gerovei! Skirtingi įsitikinimai be tarpusavio pakantumo būdavo ir esti didžiausių vaidų ir neapykantos šaltinis. – J. Blažys.
 6. Kas nori būti nuolatos laimingas, turi pats dažnai keistis. – Konfucijus.
 7. Kas patikėjo akimirkos gėrybėmis, tą jos pačios beregint palieka, o jei nepalieka, sutriuškina. Nedaugeliui pavyksta ramiai atsisakyti laimės; daugumas krinta kartu su tuo, kas juos iškėlė, ir juos užgriūva tas pats, kas kažkada juos išaukštino. – Seneka.
 8. Kas visuomet linksmas, tas laimingas, o kas laimingas – tas geras žmogus. – V. Belinskis.
 9. Kiek daug žavesio prarastų laimė, jei niekas nesidžiaugtų ja kartu su mumis! Kaip sunku būtų pakelti nelaimes be draugo, jas išgyvenančio stipriau už mus! – Ciceronas.
 10. Kiekvienas gali surasti laimę, jeigu jos ieško ne išoriniuose dalykuose, bet savo sieloje. – Seneka.
 11. Kiekvienas, kuris nori sulaukti saldaus gyvenimo vaisiaus, laimės obelį turi pats pasodinti. – Ž. Gryva.
 12. Kiekvienas, norintis būti laimingas, privalo išmokti branginti išmintį ir trokšti suprasti, ką jis čia, šioje planetoje, veikia. – R. Šarma.
 13. Kuo daugiau civilizuotas protas siekia malonumų ir laimės, tuo labiau žmogus traukiasi nuo tikrojo pasitenkinimo. – I. Kantas.
 14. Kuo daugiau žmogus turi problemų, tuo mažiau jam trūksta iki laimės. – M. Tvenas.
 15. Kuo mažiau žmogus galvoja apie save, tuo jis laimingesnis. – L. Bernė.

LKeisti

 1. Laimę būti kartu iš tiesų patiria tik tas, kas ilgai buvo vienas. – E. M. Remarkas.
 2. Laimę gali turėti tik tol, kol jos nematai. – H. Hesė.
 3. Laimę teikia gyvenimo kokybė, ne kiekybė. – I. Jašinskaitė.
 4. Laimė atitenka tam, kas daug dirba. – E. L. Voinič.
 5. Laimė beldžiasi mažiausiai kartą į kiekvienas duris. – V. Hazlitas.
 6. Laimė ir moralinė pareiga yra neatskiriamai sujungtos. – Dž. Vašingtonas.
 7. Laimė yra meilė, ne kas kitas. Kas gali mylėti, yra laimingas. – H. Heinė.
 8. Laimė yra pasikartojimų ilgesys. – M. Kundera
 9. Laimė yra žinoti savo galimybių ribas ir būti jomis patenkintam. – R. Rolanas.
 10. Laimė – kaip sveikata: jeigu jos nepastebi, vadinasi, ji yra. – I. Turgenevas.
 11. Laimė – ne bet koks gyvenimas, o tik gražus. – Seneka.
 12. Laimė ne turėti, bet nenorėti turėti. – Dalai Lama XIV.
 13. Laimė neateina pati, ją reikia išsikovoti pačia aukščiausia kaina. – J. Degutytė.
 14. Laimė nekantriems žmonėms parduoda daugybę tokių dalykų, kuriuos kantriesiems atiduoda veltui. – F. Bekonas.
 15. Laimė nėra tik dovana – tai atsakomybė, ir mes visi turime už ją kovoti. – Šakira.
 16. Laimė – sąlyginis dalykas. Kas šitai suvokė, retai kada jaučiasi nelaimingas. – E. M. Remarkas.
 17. Laimė – tai mūsų sugebėjimų panaudojimas kasdieniniame gyvenime. – O. de Balzakas.
 18. Laimė – tai nepaprastas dalykas: labai sunku ją rasti savy ir visai neįmanoma – kitur. – N. S. de Šamforas.
 19. Laimė – tik mylėti ir trokšti, galvoti jos troškimais, jos mintimis, tai yra neturėti jokios laisvės, – štai kas yra laimė! – L. Tolstojus.
 20. Laimė – trumpa stotelė tarp „per mažai“ ir „per daug“. – M. Heidegeris.
 21. Laimė – visų labiausiai nežinomas ir brangiausias turtas pasaulyje. – E. M. Remarkas.
 22. Laimėje lengva rasti draugą, o nelaimėje – nepaprastai sunku. – Demokritas.
 23. Laimės paslaptis daryti ne tą, ką kiekvienas mėgstame, o pamėgti, ką kiekvienas turime daryti. – Seras Džeimas M. Baris.
 24. Laimės taisyklė: kažką daryti, kažką mylėti, kažko tikėtis. – I. Kantas.
 25. Laimingas gyvenimas yra toks, kuris neprieštarauja vidinei prigimčiai. – Seneka.
 26. Laimingas gyvenimas susideda iš teisingų poelgių. Prie gerų poelgių veda pamokymai. Vadinasi, laimingam gyvenimui užtenka pamokymų. – Seneka.
 27. Laimingas tas, kuriam pasisekė pajusti geriausia ir blogiausia, ką gali pasiūlyti likimas.Tas, kuris šaltakraujiškai iškentėjo likimo smūgius, nebijo nesėkmių. – Seneka.
 28. Laimingas tas, kuriam teko pažinti reikšmių priežastis. – Vergilijus.
 29. Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė. – J. V. Gėtė.
 30. Laimingas tas, kuris mano esąs laimingas. – H. Fildingas.
 31. Laimingas tas, kuris sutaria su savimi ir aplinkiniais. – O. Vaildas.
 32. Laimingi gimė tie, kurie savo darbais paliks apie save amžiną atminimą. – Periklis.
 33. Laimingiausias yra tas, kuris suteikia laimę kuo daugiau žmonių. – D. Didro.
 34. Laimingo gyvenimo esmė yra tvirta ramybė ir nepajudinamas tikėjimas, o žmonės ieško progų nerimti ne nešdami savo naštą, o vilkdami savo naštą pavojingais gyvenimo keliais. Todėl jie nuolatos tolsta nuo tikslo ir kuo daugiau stengiasi, tuo labiau kliudo sau. Čia taip bėgant labirintu, skubantieji susipainioja. – Seneka.
 35. Lengva laimingam mokyti nelaimingą. – Eschilas.

MKeisti

 1. Mano laimės formulė: vienas taip, vienas ne, tiesi linija, tikslas. – F. Nyčė.
 2. Meilė yra pagrindinis raktas nuo laimės vartų. – O. V. Holmsas.
 3. Meilė taip sunkiai pakelia smulkius namų rūpesčius, kad siekiant tvirtos laimės reikia pasistengti rasti nepaprastų kits kito savybių. – O. de Balzakas.
 4. Mylėti ir būti mylimam – didžiausia laimė pasaulyje. – J. V. Gėtė.
 5. Moralės ir įstatymų pamatas – kad kuo daugiau žmonių patirtų kuo daugiai laimės. – Dž. Bentamas.
 6. Mūsų laimei daug svarbiau tai, kas mes esame, o ne ką mes turime. – A. Šopenhaueris.
 7. Mūsų laimė – mūsų pačių širdyse. – J. V. Gėtė.

NKeisti

 1. Ne filosofai, o apsukrūs sukčiai tvirtina, kad žmogus laimingas, kai gali gyventi pagal savo norus. Tai melas. Nusikalstami norai – didžiausia nelaimė. Jau verčiau negauti norimo dalyko, negu pasiekti tai, ko geisti – nusikaltimas. – Ciceronas.
 2. Ne kūno jėga ir ne pinigai atneša žmogui laimę, o teisumas ir didi išmintis. – Demokritas.
 3. Neįsivaizduok, kad tu galėtum būti laimingas, o drauge ir tinginys. Laimė ir veiklumas yra vienas nuo kito neatskiriami dvyniai. – O. S. Mardenas.
 4. Nepamiršk, laimė nepriklauso nuo to, kas esi ir ką tu turi; Ji priklauso tik nuo to, ką tu galvoji. – D. Karnegis.
 5. Nepaprastai laimingas ir pats sau priklauso tas, kuris be nerimo laukia rytojaus. – Seneka.
 6. Neturėjimas visko, ko nori, yra neišvengiama sudedamoji laimės dalis. – B. Raselas.
 7. Neturime teisės vartoti laimės jos neskleisdami. – Dž. B. Šo.
 8. Neužsiėmęs darbu žmogus niekuomet negali džiaugtis pilna laime. Dykinėtojo veide visuomet jūs rasite nepasitenkinimo ir apatijos antspaudą. – H. Heinė.
 9. Nė vienas žmogus nėra laimingas, kol jis nemano esąs laimingas. – M. Aurelijus.
 10. Niekada nepasukite iš pareigos ir garbės kelio – tai vienintelis dalykas, suteikiantis mums laimę. – Ž. de Biufonas.
 11. Niekas nebūna laimingas prieš savo norą, nedorumas yra savanoriškas dalykas. – Seneka.
 12. Niekas taip netrukdo laimei kaip prisiminimas apie laimę. – A. Židas.
 13. Niekuomet laimė nėra iškėlusi žmogaus į tokią aukštumą, kad jam nebūtų reikėję draugo. – Seneka.
 14. Niekuomet nebus laimingas tas, kuriam neramu, jog kitas už jį laimingesnis. – Seneka.
 15. Niekuomet nepatiriu didesnės laimės, kaip tomis valandomis, kai darbas nepalieka man nė akimirkos laisvos. – Ž. A. Fabras.
 16. Nori būti laimingas visą gyvenimą – būk sąžiningas žmogus. – T. Fuleris.
 17. Norint būti laimingam su žmonėmis, reikia prašyti jų tik to, ką jie pajėgia. – B. Klervietis.
 18. Nuo vienos žvakės galima uždegti tūkstantį žvakių ir pirmosios žvakės gyvavimas dėl to nesutrumpės. Laimė niekada nesumažėja, jeigu ja dalijamasi. – Buda.

PKeisti

 1. Palaiminti idiotai, nes jie laimingiausi žmonės pasaulyje. – A. Škėma.
 2. Pinigai ne visada atneša laimę. Žmonės su 10 milijonų dolerių nėra laimingesni už žmones su 9 milijonais dolerių. – H. Braunas.
 3. Praeitis ir dabartis – mūsų priemonės, tik ateitis – mūsų tikslas. Tad niekuomet negyvename, bet tikimės gyventi, ir visuomet turėdami galimybę būti laimingi, niekuomet ja nepasinaudojame. – B. Paskalis.
 4. Prisiminkite, kad negauti to, ko norisi, kartais yra laimė. – Dalai Lama XIV.
 5. Protingas žmogus yra santūrus. Kas santūrus, tas yra ištvermingas. Kas yra ištvermingas, tas yra ramus. Kas yra ramus, tas neliūdi. Kas neliūdi, tas yra laimingas. Vadinasi, protingas žmogus yra laimingas, ir laimingam gyvenimui užtenka vien proto. – Seneka.

RKeisti

 1. Retai žinoma, kas yra laimė, dažniausiai žinoma, kad laimė buvo. – F. Sagan.

SKeisti

 1. Savo gėrį būsi pasiekęs tuomet, kai suprasi, jog nelaimingieji yra patys laimingiausi. – Seneka.
 2. Stengtis palikti po savęs daugiau žinių ir laimės nei radome, tobulinti ir didinti gautą palikimą – štai mūsų priedermė.
 3. Sunkiai pasiekta laimė dvigubai džiugina. – B. Grasjanas.

ŠKeisti

 1. Šeimyninė laimė yra ten, kur gražūs žodžiai ir darbai. – N. Solovjovas.
 2. Šeimyninės laimės nelaukiama – ji kuriama jausmais, mintimis ir poelgiais. – N. Solovjovas.
 3. Štai paslaptis, kaip būti nelaimingam – tai laisvalaikio metu spręsti, ar esi laimingas, ar ne. – Dž. B. Šo.

TKeisti

 1. Tai, kas padarys mus geresnius ir laimingesnius, – arba atlapa, arba šalia. – Seneka.
 2. Tavo pirmoji pareiga yra padaryti save patį laimingu. – L. Fojerbachas.
 3. Tik bendroje laimėje galima rasti savo asmeninę laimę. – T. Hobsas.
 4. Tik tas iš tikrųjų laimingas ir didis, kuriam nereikia nei paklusti, nei įsakinėti, kad pasirodytų kažkuo esąs. – J. V. Gėtė.
 5. Tik tas, kas nelaimingas, žino, kas yra laimė. – E. M. Remarkas.
 6. Tikslas turi būti laimė, kitaip ugnis nedegs pakankamai ryškiai, varomoji jėga nebus pakankamai galinga – ir sėkmė nebus visiška. – T. Dreizeris.
 7. Tylus, kuklus gyvenimas suteikia daugiau laimės nei sėkmingi siekiai, susiję su nuolatiniu nerimu. – A. Einšteinas.
 8. Trigubai laimingas tas žmogus, kurį grūdina gyvenimo negandos. – Ž. A. Fabras.

UKeisti

 1. Užduotis padaryti žmogų laimingu neįėjo į pasaulio sutvėrimo planą. – Z. Froidas.

VKeisti

 1. Vaikų laimė priklauso nuo tėvų laimės. Čia jos šaltinis ir pagrindas. – N. Solovjovas.
 2. Vedybų laimė yra grynas atsitiktinumas. – Dž. Ostin.
 3. Visos mūsų kančios kyla iš visuomenės, o dvasios ramybė šalia sveikatos sudaro svarbiausią mūsų laimės elementą. – A. Šopenhaueris.
 4. Vyras su bet kokia moterim gali būti laimingas tol, kol jos nemyli. – O. Vaildas.
 5. Vyro laimė: aš noriu. Moters laimė: jis nori. – F. Nyčė.

ŽKeisti

 1. Žinok, kad draugaudami žmonės visada esti laimingi. – U. al Maalis.
 2. Žmogaus gyvenimas kupinas laimės daugiausia dėl to, kad žmogus amžinai laukia, jog netrukus bus laimingas. – E. A. Po.
 3. Žmogui – bet ir tai, jeigu jis yra tikras ir laimingas žmogus – gyvenime būna viena laimingiausia valanda. – O. Gorčiakovas.
 4. Žmogus gali pretenduoti į džiaugsmą ir laimę tik tiek, kiek jų teikia kitiems. – E. Foichterslebenas.
 5. Žmogus gyvena tikrą gyvenimą, jeigu laimingas kitų laime. – J. V. Gėtė.
 6. Žmogus, kuris galvoja tik apie save ir visur ieško naudos, negali būti laimingas. – Seneka.
 7. Žmogus laimingesnis tampa tiek, kiek laimės suteikia kitiems. – Dž. Bentamas.
 8. Žmogus negali būti laimingas be laisvės. – Dantė.
 9. Žmonės nuolat painioja, viena vertus, santuoką ir meilę, kita vertus, laimę ir meilę. Bet tai visiškai skirtingi dalykai. Štai kodėl, nors meilė ir labai retas daiktas, pasitaiko laimingų santuokų. – A. Kamiu.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

AfrikiečiųKeisti

 1. Gera šypsena parodo, kokia laiminga yra siela.
 2. Laimė dažnai įsėlina pro duris, kai tu palieki tas duris atviras.
 3. Laimė yra kaip kvepalų aromatas – tu negali jos užlieti ant visų kitų, neleisdama keliems lašeliams užkristi ir ant savęs pačios.
 4. Laimė nėra tobula, kol ja nėra pasidalinta.
 5. Laimingas yra tas žmogus, kuris išeina medžioti žiurkių ir pagauna dramblį.

AnglųKeisti

 1. Gerumas atneša laimę.

IndųKeisti

 1. Kol esi jaunas, gyvenk taip, kad būtum laimingas, kai pasensi.

KinųKeisti

 1. Į taikią šeimą laimė ateina pati savaime.
 2. Kas praeidamas sugeba pasinaudoti proga, tam nereikia svajoti apie laimę.
 3. Laimė – kaip bučinys. Turi pasidalyti, kad pasimėgautum.

LenkųKeisti

 1. Kur širdis, ten ir laimė.

LietuviųKeisti

 1. Amžiną bėdą velnias išgalvojo, amžiną laimę žmogus išsvajojo.
 2. Belaukiant laimės žadėtos, užklupo bėdos netikėtos.
 3. Darbaslaimės šaltinis.
 4. Draugas nelaimėje užjaučia, laimėje pavydi.
 5. Ir gandras ne kiekvienam laimę žada.
 6. Kur laisvė eina, ten laimė seka.
 7. Kur sveikatos nėra, ten ir laimės nerasi.
 8. Kur širdis, ten ir laimė.
 9. Laimė ir nelaimė praslenka ilgainiui.
 10. Laimė yra it stiklas, nes veikiai susikulia.
 11. Laimė – ne piniguose, bet jų kiekyje.
 12. Laimės kūdikis.
 13. Laimingas, kuris gali privalgyti sulos su duona, nes, sulai esant, duonos nėra, duonai esant, sulos nėra.
 14. Laimingą ir dorą visi myli.
 15. Ne piniguose laimė.
 16. Nelaimę sutinki, o pro laimę praeini.
 17. Pinigai laimės neatstoja.
 18. Skausmo neragavęs, laimės nepažinsi.
 19. Su baime maža laimė.
 20. Turtai laimės neatneša.

LotynųKeisti

 1. Dorybė – mūsų lyderis; laimė – mūsų kelionės draugas.
 2. Kaip gyventi laimingai, o ne prabangiai – yra klausimas.
 3. Kuo laimingesnis metas, tuo greičiau jis praeina.
 4. Laimė ir menai padeda vienas kitam.
 5. Laimingas yra tas, kurį kitų pavojai padarė apdairų.
 6. Laimingas tas žmogus, kuris laikosi nuo kivirčų atokiai.
 7. Tas nėra laimingas, kuris nesupranta savo laimės.

PrancūzųKeisti

 1. Kad pora būtų laiminga, vyras turi būti kurčias, o žmona akla.

NuorodosKeisti

 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Taip pat skaitykiteKeisti

Palaima

PriešingaKeisti

Nelaimė, nesėkmė