Sentencijos

keisti
  1. Grakštūs žodžiai ir dirbtinis elgesys retai eina kartu su žmoniškumu. – Konfucijus.
  2. Gryniausiu humaniškumu pasižymi tas nedaugelis kalbų, kurias pasakė Jėzus. Humaniškumas yra tai, ką jis įrodinėjo gyvenime ir patvirtino savo mirtimi. – J. G. Herderis.
  3. Įveikti save ir grįžti prie paties savęs – štai kas yra tikrasis žmogiškumas. Būti ar nebūti žmogiškam – priklauso tik nuo mūsų pačių. – Konfucijus.
  4. Jeigu žmogus tvirtas, ryžtingas, paprastas ir neplepus, tai jis jau arti žmogiškumo. – Konfucijus.
  5. Labai didelis humaniškumas kartais yra parodyti žmogaus netikrumą, menkumą ir šykštumą. Ar ne dėl to paviršutiniško išaukštinimo žmogus taip sparčiai garma į dvasios nuopolį. – J. Aputis.
  6. Mano tikslas – tiesa, mano padėjėjas – dorovingumas, mano atrama žmogiškumas, mano atokvėpis – menai. – Konfucijus.
  7. Visas žmogaus nuodėmes atperka jo žmogiškumas. – J. V. Gėtė.