Johanas Gotfrydas Herderis

Johanas Gotfrydas Herderis (vok. Johann Gottfried von Herder, (1744-1803) – vokiečių rašytojas, filosofas, teologas, poetas, vertėjas, kritikas, humanistas.

Johanas Gotfrydas Herderis

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Darbas – gydomasis balzamas, jis dorybingumo šaltinis.
 2. Du didžiausi tironai žemėje – tai atsitiktinumas ir laikas.
 3. Geros vyriausybės požymis – kaip ji elgiasi su vaikais,seniais, ligoniais ir neturtingaisiais.
 4. Gėdinga ne bausmė, gėdingas nusikaltimas.
 5. Gryniausiu humaniškumu pasižymi tas nedaugelis kalbų, kurias pasakė Jėzus. Humaniškumas yra tai, ką jis įrodinėjo gyvenime ir patvirtino savo mirtimi.
 6. Grožio nedera puošti; labiausiai jį puošia nepuošnumas.
 7. istorijos semiamės patirties, o iš patirties formuojasi pati gyviausia mūsų praktinio proto dalis.
 8. Jeigu žmogaus kalba vangi, sunki, paini, skurdi, neaiški, neišlavinta, tai toks tikriausiai ir to žmogaus protas, nes mąsto jis tik kalba remdamasis.
 9. Joks skaitymas taip nenuvargina, kaip skaitymas nesusietų ir pakrikų minčių.
 10. Pažintis su šviesių žmonių mintimis yra puikios proto pratybos; ji apvaisina protą ir lavina mąstymą.
 11. Tikras didingumas pagrįstas savo jėgų, o netikras – kitų žmonių silpnybių suvokimu.
 12. Žmogaus aistros nuolat budrauja tykodamos sau grobio, o protas miega, kol pažadinamas.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –