Anri Mišo (pranc.Henri Michaux; 1899-1984) – prancūzų poetas, dailininkas.

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Bitininko marškiniai gelia.
 2. Gemalas prisimena: vieną kartą pasiryžau turėti burną ir pražuvau! Po valandos ėmiau nesulaikomai virsti žmogumi.
 3. Išsivaduok iš blogio – jums liks gėris. Išsivaduokite iš gėrio – kas jums liks!
 4. Jaučio kraujas, perpiltas tigrui, pastarajam sukeltų košmarus.
 5. Jaunų protų plunksnos nelanksčios ir jų skrydis triukšmingas.
 6. Kas atsikratė savo demonų, mums įkyri su savo angelais.
 7. Kas palieka pėdsaką, palieka ir žaizdą.
 8. Kas slepia savo beprotybę, miršta be atgarsio.
 9. Kas turi didingą sielą, bet nėra stiprus, bus veidmainys arba niekšas.
 10. Kiekvienas karalius sugrįžta prie veidrodžio.
 11. Kilni akis susilieja su kalnais, norėdama juos pakylėti dar aukščiau.
 12. Labai tikėtina, kad tarp kiekvieno amžiaus nudilusių griuvėsių vėjas nesensta.
 13. Mano gyvenimas – traukti karietą po vandeniu. Amžini pavargėliai mane supras.
 14. Mokantis nuskusti skustuvą mokės ištrinti ir trintuką.
 15. Muilas į nešvarumus neužsižiūri.
 16. Nėra įrodymų, kad blusa, gyvenanti pelės kailiuke, bijo katės.
 17. Niekada nepraraskite vilties, o dar labiau užsipliekskite.
 18. Norėdamas dainuoti, jis pastatė bokštą – ir prarado balsą.
 19. Nusižeminęs prieš skruzdę, prieš liūtą daugiau nesižemins.
 20. Pamišėlis girdi kitokį laikrodžio tiksėjimą.
 21. Paukščių kliedesiai nedomina medžio.
 22. Priklijuok viską – net ir vėją.
 23. Priverskite gaidį padėti kiaušinį ir višta prakalbės.
 24. Reiktų, kad laidotuvės vyktų pelkėse. Ar nebūtų teisinga, kad gyvieji, lydintys mirusįjį, taip pat atsidurtų sudėtingoje situacijoje.
 25. Tėvažudžio ramybė erzina teisėjus.
 26. Tylus kalnuose, plepus lygumose.
 27. Voro mokslas ne musei skirtas.