Sentencijos ir aforizmaiKeisti

 1. Ar ne geriau būtų, užuot smerkus blogį, skleisti gėrį? – A. de Sent-Egziuperi.
 2. Atsisakyti ydų, siekti dorybės, kuri yra aukščiausias gėris. – Seneka.
 3. Aukščiausias gėris yra gyvenimas pagal prigimtį. – Seneka.
 4. Aukščiausias gėris yra nepalaužiama sielos tvirtybė – įžvalgumas, subtilumas, sveikata, laisvė, harmonija, grožis. – Seneka.
 5. Bailiui gyvenimas – vienintelis gėris. – F. Šileris.
 6. Blogis visada brutalesnis, stipresnis, agresyvesnis. Gėris – anemiškas, silpnas, juokingas. Jis nemoka rankomis ginti savo doro veido nuo blogio smūgių. – E. Mieželaitis.
 7. Daiktų prigimtis neleidžia, kad gėris kenktų geriesiems. – Seneka.
 8. Didžiausias gėris yra nemirtingas, negali išnykti, nepripažįsta persisotinimosi ir gailėjimosi. – Seneka.
 9. Didžiausias gėris, kurį galime suteikti kitam žmogui,– ne vien pasidalyti su juo savo gėrybėmis, bet ir parodyti jam jo paties turtus. – B. Dizraelis.
 10. Didžiausias gėrissielos darna. – Seneka.
 11. Didžiausias gėris – tai niekinanti likimo išdaigas ir besitenkinanti dorybėmis siela. – Seneka.
 12. Gamta tarsi nori, kad viena lytis kitoje ieškotų gėrio ir grožio. – J. V. Gėtė.
 13. Garbingumas yra vienintelis sielos gėris, o nuosmukis – vienintelis blogis. Visi kiti dalykai – menkaverčiai. Jie nei padidina laimės, nei atima, nei didina gėrio, nei atima. – Seneka.
 14. Gėrio, kurio aš nedarau, niekas negali man padaryti. – H. Gmeineris.
 15. Gėris ir blogis nesikeičia. – Dž. R. R. Tolkinas.
 16. Gėris – ne mokslas, o veiksmas. – R. Rolanas.
 17. Gyvenimas nėra nei gėris, nei blogis, o tik gėrio ir blogio buveinė. – Seneka.
 18. Grožis – tai moralinio gėrio simbolis. – I. Kantas.
 19. Ilgai bendraujant pamilstamas ir blogis, ir gėris. – Seneka.
 20. Išoriniai dalykai nėra gėrisdorybė glūdi sieloje. – Seneka.
 21. Jei mes atvira širdimi priimtume gėrį, lengviau pakeltume ir blogį. – J. V. Gėtė.
 22. Kai nėra vietos protui, nėra ir gėrio. – Seneka.
 23. Kas gera daro kitam, tas gera daro sau pačiam ne padarinių prasme, bet pačiu gėrio sukūrimo aktu, nes aukščiausias atpildas žmogui yra sukurto gėrio suvokimas. – Seneka.
 24. Kas trokšta apsaugoti kito |gėrį, visų pirma apsaugo savąjį. – Konfucijus.
 25. Kiek garbintojų, tiek pavyduolių. Todėl aš verčiau ieškau tikrojo, vidinio, o ne išorinio gėrio.
 26. Kiekvieno mirtingojo gėris yra mirtingumas. Juk tikrasis gėris – išmintis ir dorybė – nemiršta. Tai vienintelis mirtingiesiems tenkantis nemirtingas dalykas. – Seneka.
 27. Kuo žmogus protingesnis, tuo daugiau pastebi žmonėse gėrio. – B. Paskalis.
 28. Kvaila rinktis blogį, užuot pasirinkus gėrį. – Seneka.
 29. Mes niekada nesužinosime, kiek daug gėrio padovanoti gali paprasčiausia šypsena. – Motina Teresė.
 30. Neigiu, kad turtai yra gėris. Jei jie būtų gėris, darytų žmones gerus. – Seneka.
 31. Nesąžiningi oratoriai stengiasi blogį pateikti kaip gėrį. – Platonas.
 32. Nesuprastas gėris atrodo blogis, nesuprastas blogis – gėris. – I. Jašinskaitė.
 33. Net ir gėris turi dvi puses – gerąją ir blogąją. – S. J. Lecas.
 34. Savo gėrį būsi pasiekęs tuomet, kai suprasi, jog nelaimingieji yra patys laimingiausi. – Seneka.
 35. Savo tikslu pasirinkime aukščiausiąjį gėrį, prie kurio veržtumės, į kurį žvelgtume atlikdami kiekvieną darbą – kaip jūrininkai, nusakantys kryptį pagal kurią nors žvaigždę. – Seneka.
 36. Su kiekvienais metais vis labiau įsitikinu, kad protingiau ir teisingiau dėmesį sutelkti ties grožiu ir gėriu, stengiantis atsiriboti nuo blogio ir melo. – R. Cecilis.
 37. Tačiau kai pagalvoji, o gal blogi dalykais atsitinka dėl to, kad tai vienintelis būdas mums priminti, kaip turėtų atrodyti gėris. – Dž. Pikolt.
 38. Tinginystė ir silpnybė yra kovos ir blaškymosi ženklas. Todėl drąsiai galima tvirtinti, jog didžiausias gėris yra sielos darna. – Seneka.
 39. Žmonija dar nesitvarko taip, kad visi būtų už gėrį. Sielos gėrio tegul ieško siela. – Seneka.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

AnglųKeisti

 1. Kiekvienas yra varginamas: vargšas – siekime, turtuolis – saugojime, gėris – pažinime.
 2. Mes turime prisiimti ir gėrį, ir blogį.

IndėnųKeisti

 1. Geras žmogus mato gerus ženklus.

KinųKeisti

 1. Kad išmoktum gera, mažai tūkstančio dienų, kad išmoktum bloga, užtenka ir dienos.

LietuviųKeisti

 1. Gėris nugali blogį.

NuorodosKeisti

Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –