Gyvenimas – buvimas, egzistavimas, būvis, buitis, gyvybė.

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Akimirką, kai imi daryti tai, ką nori, prasideda visai kitoks gyvenimas. – B. Fuleris.
 2. Alkoholis – tai anestezija, leidžianti ištverti operaciją vardu gyvenimas. – Dž. B. Šo.
 3. Ar ne per vėlu pradėti gyventi tuomet, kai reikia jį baigti? – Seneka.
 4. Ar tau kartais nekyla mintis, kad viską, ką pasiimi išeidamas į gyvenimą pasiimi tam, kad iššvaistytum? – E. M. Remarkas.
 5. Ar tu myli gyvenimą? Tad negaišk laiko, nes laikas – gyvenimo metmenys. – B. Franklinas.
 6. Argi ne protingiau gyventi šlovinant gyvenimą, negu jį keikti ir vis tiek gyventi? – L. Andrejevas.
 7. Aš esu gyvas, – (...) Ir kai aš valgau, aš nedarau nieko kito, tik valgau. Kai einu – einu, ir tai viskas. O jei vieną dieną reikės kautis, tai ar ne vis tiek, kada mirti? Aš negyvenu nei praeitimi, nei ateitimi. Aš esu dabartyje, ir tik ji mane domina. Ir tu, jei sugebėsi visuomet gyventi dabartimi, būsi laimingas žmogus. Tu suprasi, kad yra gyvybė dykumoje, kad dangus žvaigždėtas ir kad vyrai kariauja, nes tai būdinga žmogaus prigimčiai. Tavo gyvenimas taps švente, vienu didžiuliu festivaliu, nes jis – tik šiuo metu išgyvenama akimirka, tik tiek. – P. Koeljas.
 8. gyvensiu blogai, jei nerašysiu ir aš rašysiu blogai, jei nesimėgausiu gyvenimu. – F. Sagan.
 9. gyvensiu galvodamas, jog esu gimęs dėl kitų ir už tai dėkosiu gamtai. – Seneka.
 10. Aš manau, kad visi turi pamilti gyvenimą. – F. Dostojevskis.
 11. Aš sukoncentravau savo gyvenimą ne širdyje, kuri gali sudužti, ne jausmuose, kurie atbunka, bet prote, kuris nenusidėvi ir viską pakelia. – O. de Balzakas.
 12. Aš tikiu, kad paprastas ir kuklus gyvenimas yra naudingas visiems ir kūniškai, ir protiškai. – A. Einšteinas.
 13. Atgailavimas dėl gėdingų darbų yra gyvenimo išgelbėjimas. – Demokritas.
 14. Atkaklus darbas yra ir meno, ir gyvenimo dėsnis. – O. de Balzakas.
 1. Bailiui gyvenimas – vienintelis gėris. – F. Šileris.
 2. Be pozityvumo ir grožio daigų negalima žmogui išeiti iš vaikystės į gyvenimą, be pozityvumo ir grožio daigų negalima išleisti kartos į kelią. – F. Dostojevskis.
 3. Bijoti meilės – reiškia bijoti gyvenimo, o kas bijo gyvenimo, tas jau trim ketvirtadaliais miręs. – B. Raselas.
 4. Blogai gyvena tas, kas nemoka gerai numirti. – Seneka.
 5. Blogi žmonės gyvena, kad galėtų valgyti ir gerti. Geri žmonės valgo ir geria, kad galėtų gyventi. – Sokratas.
 6. Būtent toks ir yra gyvenimo tikslas: gyventi taip, kad ir po mirties liktum gyvas. – M. Džalilis.
 1. Darbas yra gyvenimo druska: jis ne tik apsaugo nuo sugedimo, bet ir duoda skonį. – R. Tagorė.
 2. Darna, grožis ir sveikata reikalauja ne tik lavintis mokslo ir meno srityje, bet ir visą gyvenimą užsiiminėti fiziniais pratimais, gimnastika. – Platonas.
 3. Dauguma žmonių bankrutuoja, per daug investavę į gyvenimo prozą. Bankrutuoti dėl poezijos – garbinga. – O. Vaildas.
 4. Dauguma žmonių savo pirmąją gyvenimo pusę nugyvena taip, kad sugadintų antrąją. – Ž. de la Briujeras.
 5. Daugumos žmonių gyvenimas yra tyli neviltis. Tai, kas vadinama susitaikymu, iš tikrųjų tėra chroniška neviltis. – H. D. Toro.
 6. Deramai gyventi – reiškia dirbti. Kai mašina neveikia, ją ima ėsti rūdys. – Ž. A. Fabras.
 7. Didysis gyvenimo klausimas – kaip gyventi tarp žmonių. – A. Kamiu.
 8. Didžiausia gyvenimo dalis praeina mums darant klaidas, didelė – nieko neveikiant, o visas gyvenimas – darant ne tai, ką reikia. – Seneka.
 9. Didžiausia gyvenimo laimė – įsitikinimas, kad esi mylimas toks, koks esi, arba teisingiau – net ir toks. – V. Hugo.
 10. Didžiausią reikšmę gyvenime turi tai, ką padarote dėl kitų. – Z. Ziglaras.
 11. Didžiausias gyvenimo džiaugsmas – jausti, kad esi reikalingas ir artimas žmonėms. – A. Čechovas.
 12. Diena, praleista be juoko ar be meilės, tai diena, praleista be gyvenimo. – R. Šarma.
 13. Dykaduoniškas gyvenimas – tai priešlaikinė senatvė. – J. V. Gėtė.
 14. Dorai nugyventas gyvenimas yra ilgas gyvenimas. – L. da Vinčis.
 15. Draugai – geriausias gyvenimo papuošalas. – Ciceronas.
 16. Du kartus negyvename, bet yra daug žmonių, kurie ir vieną kartą gyventi nemoka. – F. Riukertas.
 17. Duoti – tai gyventi patį kilniausią gyvenimą. – Dž. Maksvelas.
 18. Džiaugsmas yra visko pradžia ir visko pasireiškimas. Tik apsireiškęs džiaugsmas yra gyvenimas. Tiek, kiek yra džiaugsmo, tiek yra ir gyvenimo. Tiek vertingas yra gyvenimas, kiek jame yra džiaugsmo. – R. Tagorė.
 19. Džiaugtis gyvenimu – tai mokytis gauti už savo pinigus ką nors vertinga ir suvokti tai. – E. Hemingvėjus.
 1. Elkimės taip, kad mūsų gyvenimas, kaip brangenybės, nedaug vietos užimtų, bet daug svertų. Matuokime jį darbais, o ne laiku. – Seneka.
 2. Esame pakviesti į Gyvenimo puotą. Kiekvienam skirta groti savo melodiją, pagal savo natas, o kai ateis laikas ir Namų Šeimininkas praneš apie puotos pabaigą, tereiks atsistoti, nusilenkti ir iškeliauti. – R. Tagorė.
 1. Gaila, jog negyvename taip ilgai, kad galėtume pasimokyti iš savo klaidų. – Ž. de la Briujeras.
 2. Galėčiau išmatuoti savo gyvenimą kavos šaukštais. – T. S. Eliotas.
 3. Galiausiai svarbūs ne gyvenimo metai, o gyvenimas tais metais. – A. Linkolnas.
 4. Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų. – P. Koeljas.
 5. Gerbkite moteris: jos nuskina dangiškas rožes ir įpina jas į žemišką gyvenimą. – F. Šileris.
 6. Geresniam gyvenimui nereikia efektyvumo, produktyvumo, reitingų ir rodiklių, nei ryškių šviesų – geresniam gyvenimui reikia lietaus ir šešėlių, mažų kasdieninių krizių, pasimetimo visiško (kartais), nejaukių pauzių, po kuriu norisi juoktis, kartais reikia ką nors pamesti ir ką nors atrasti (daiktą, bet galima ir žmogų... ar kokį idealą... ).. reikia neskubėjimo, atsipalaidavimo, privatumo... – R. Baločkaitė.
 7. Geriausi dalykai gyvenime apima labai aiškų tarpusavio koreliacijos suvokimą. Žmogus gali tai neigti tik labai niūriu, nihilistiniu būdu. – A. Einšteinas.
 8. Gimnastika, fiziniai pratimai, ėjimas turi įsitvirtinti kasdienėj buity visų, kurie nori būti darbingi, sveiki, gyventi pilnavertį ir džiaugsmingą gyvenimą. – Hipokratas.
 9. Gyvena tik tas, kuris gyvena ne sau vienam. – Menandras.
 10. Gyveni tik kartą. Gali būti ir linksmas. – K. Šanel.
 11. Gyvenimas apskritai niekuomet nežiūri į mirtį rimtai, jis juokiasi, šoka ir griežia, jis stato, kaupia ir myli mirties akivaizdoje. Tik išskyrę vieną konkretų mirties faktą pastebime jos tuštumą ir sutrinkame. – R. Tagorė.
 12. Gyvenimas be mokslomirtis. – Seneka.
 13. Gyvenimas be tikslo yra klaidžiojimas. – Seneka.
 14. Gyvenimas būna prasmingas arba beprasmis. Aš puoselėju savo nerimastingą viltį, kad prasmė nugalės ir įsiviešpataus. – K. G. Jungas.
 15. Gyvenimas – daina, dainuok ją iki galo! – Motina Teresė.
 16. Gyvenimas – daugybė mylimų žmonių, kurių netekome. – V. Hugo.
 17. Gyvenimas – dovana, gyvenimas – laimė. – F. Dostojevskis.
 18. Gyvenimas geriausiai matomas, kai žiūri pro vienintelį langą. – F. S. Ficdžeraldas.
 19. Gyvenimas gražus, kai savo vidaus spinduliais jį nušvieti, kai savo vidaus šiluma jį sušildai. – S. Nėris.
 20. Gyvenimas ilgas, jeigu jis tikravertis... Matuokime jį poelgiais, o ne laiku. – Seneka.
 21. Gyvenimas ilgas, kai jis pilnatviškas. – Seneka.
 22. Gyvenimas ilgas vienu atveju: jei jo pakanka. – Seneka.
 23. Gyvenimas išmintingiesiems yra svajonė, kvailiams — žaidimas, turtingiems — komedija, vargšams — tragedija. – Š. Aleichemas.
 24. Gyvenimas yra dievo sapnuojamas sapnas. – L. Borchesas.
 25. Gyvenimas yra kai kas daugiau negu sentimentalūs palyginimai. – E. M. Remarkas.
 26. Gyvenimas yra komedija tiems, kurie galvoja, ir tragedija tiems, kurie jaučia. – M. Larnis.
 27. Gyvenimas yra medaus ir tulžies derinys. – Apulėjus.
 28. Gyvenimas yra ne kas kita, kaip gladiatorių mokykla: su tais pačiais ir kartu geriama, ir kaunamasi. – Seneka.
 29. Gyvenimas yra tai, kas nutinka, kai neįvyksta visi „o kas, jei“, kai tave aplenkia visa tai, apie ką svajoji, viliesi ar baiminiesi. – Dž. Pikolt.
 30. Gyvenimas yra tai, kas vyksta, kol jūs esate užsiėmęs kitais darbais. – Dž. Lenonas.
 31. Gyvenimas yra tai, ką žmonės uoliausiai stengiasi išlaikyti ir ką mažiausiai tausoja. – Ž. de la Briujeras.
 32. Gyvenimas yra tarsi plaukiantis debesis, kuris atsiranda. Mirtis yra tarsi plaukiantis debesis, kuris išnyksta. – Budizmas ZEN.
 33. Gyvenimas jau vien dėl to puikus, kad iš jo galima sukurti satyros šedevrą. – V. Karalius.
 34. Gyvenimas – keistas mišinys. Būtina jį pažinti tokį, koks jis yra, pirmiausia mėginant jį suprasti, o paskui tobulinti. – R. Tagorė.
 35. Gyvenimas keliaujant – tai tikra svajonė. – A. Kristi.
 36. Gyvenimas – kova. – Seneka.
 37. Gyvenimasmalonumų indas, pripildytas kartaus pareigos ir atsakomybės gėrimo. – J. Marcinkevičius.
 38. Gyvenimas – menas visur surasti grožį ir džiaugsmą. – M. Gorkis.
 39. Gyvenimas – ne tai, kas buvo išgyventa, o tai, ką tu atsimeni ir tai, kaip tu apie tai pasakoji. – G. G. Markesas.
 40. Gyvenimas ne toks ilgas, kad liūdėtume. – A. Kristi.
 41. Gyvenimas ne toks jau trumpas, kad žmonėms neužtektų laiko būti mandagiems. – R. V. Emersonas.
 42. Gyvenimas nenumatė padaryti iš mūsų tobulybės. Tobulybių vieta muziejuje. – E. M. Remarkas.
 43. Gyvenimas nėra nei gėris, nei blogis, o tik gėrio ir blogio buveinė. – Seneka.
 44. Gyvenimas, nukreiptas į asmenišką troškimų tenkinimą, anksčiau ar vėliau atves prie kartaus nusivylimo. – A. Einšteinas.
 45. Gyvenimas pailgėja tiek, kiek sutaupai laiko. – F. Kolijeras.
 46. Gyvenimas – paslaptis. Jo idealas – meilė. Jo išgryninimas – auka. – O. Vaildas.
 47. Gyvenimas pats savaime nėra nei gėris, nei blogis, o tik jų buveinė; koks jis bus, priklausys nuo mūsų pačių. – M.de Montenis.
 48. Gyvenimas per trumpas, kad jį galima būtų eikvoti niekams. – B. Dizraelis.
 49. Gyvenimas pernelyg didelis, kad galėtų praeiti anksčiau nei mes liaunamės kvėpavę. – E. M. Remarkas.
 50. Gyvenimas skirstomas į tris dalis: kada tu tiki Kalėdų Seneliu, kada tu netiki Kalėdų Seneliu ir kada tu pats esi Kalėdų Senelis. – V. Filipsas.
 51. Gyvenimas skirstomas į tris laiko vienetus: kas buvo, kas yra ir kas bus. Tai, ką dabar veikiame, yra trumpa, ką veiksime – netikra, ką nuveikėme – užtikrinta. – Seneka.
 52. Gyvenimas – šokoladinių saldainių rinkinys. Būna tokios šokoladinių saldainių rinkinių dėžutės, vienus saldainius iš jų tu mėgsti, kitų – ne. Taigi suvalgai tuos, kuriuos mėgsti, ir galiausiai lieka tik tie, kurių tau nesinori. Kai tik mane ištinka kas nors skausminga, visada apie tai pagalvoju. Nagi, tereikia suvalgyti tuos neskaniuosius saldainius, ir vėl viskas bus gerai. Gyvenimas – šokoladinių saldainių rinkinys. – H. Murakami.
 53. Gyvenimas – tai begalinis tobulėjimas, Laikyti save tobulu – reiškia pražudyti save. – F. Hebelis.
 54. Gyvenimas – tai kaip graži kelionė – / Išsirengi, keliauji ir grįžti atgal. – J. Aistis.
 55. Gyvenimas – tai kalnas: kopiame lėtai, žemyn lipame greitai. – Gi de Mopasanas.
 56. Gyvenimas – tai kažkas daugiau nei didinti jo tempą. – M. K. Gandis.
 57. Gyvenimas – tai kažkas per daug didinga, kad būtų galima žaisti. – E. M. Remarkas.
 58. Gyvenimas – tai ne problema, kurią reikia išspręsti, o realybė, kurią reikia patirti. – S. Kierkegoras.
 59. Gyvenimas – tai solo smuiku klausant publikai, tiktai mokytis groti tenka koncerto metu. – S. Batleris.
 60. Gyvenimas – tai šventė, į kurią mes visi pakviesti. – N. Pogodinas.
 61. Gyvenimas – tai visokių kombinacijų kaitaliojimasis; jas reikia nagrinėti, sekti, kad visur liktume patogioje padėtyje. – O. de Balzakas.
 62. Gyvenimas teikia daugybę dingsčių įtarimams ir užgavimams, o juos ar apeiti, ar sumažinti, ar ištverti yra būdinga išminčiams. – Ciceronas.
 63. Gyvenimas teka mumyse lyg rami upė, ir tai – stebuklas, tačiau ir prie stebuklų priprantama. Kiekviena diena yra nauja dovana, baltas neprirašytas lapas. – B. Ferrero.
 64. Gyvenimas tėra ne kas kita, kaip užkratas, plintantis lytiniu būdu ir ankščiau ar vėliau pasibaigiantis mirtimi. – K. Sabaliauskaitė.
 65. Gyvenimas toks trumpas, o mokslo kelias toks ilgas. – Hipokratas.
 66. Gyvenimas trumpas, bet panuobodžiauti visada suspėji. – Ž. Renaras.
 67. Gyvenimas trumpas, bet šlovė gali būti amžina. – Ciceronas.
 68. Gyvenimas trumpas, bet žmogus jį iš naujo gyvena savo vaikuose. – A. Fransas.
 69. Gyvenimas trumpas – menas amžinas. – Hipokratas.
 70. Gyvenimas trumpas, meno kelias ilgas; gera proga trumpalaikė; patyrimas apgaulingas; išmanymas sunkus. Todėl ne tik gydytojas turi naudotis viskuo, kas būtina, bet ir ligonis, ir artimieji, ir visos išorinės aplinkybės privalo padėti jam darbuotis. – Hipokratas.
 71. Gyvenimas užkrečiamas – kaip ir liga. – Žorž Sand.
 72. Gyvenimas visada rimtas, bet visada gyventi rimtai – negalima. – G. K. Čestertonas.
 73. Gyvenimas žmonių, panirusių į neprotingus ir nedorus malonumus, neturi jokios vertės. – I. Kantas.
 74. Gyvenimą gali nugyventi dvejopai: taip, tarsi nieko nėra stebuklingo, arba taip, tarsi viskas yra stebuklinga. – A. Einšteinas.
 75. Gyvenimą labiausiai trumpina baimė, liūdesys, nusiminimas, ilgesys, silpnadvasiškumas, pavydas, neapykanta. – K. V. Hufelandas.
 76. Gyvenimą trumpą, bet garbingą, visuomet labiau vertink negu ilgą, bet gėdingą. – Epiktetas.
 77. Gyvenimą valdyti įmanoma tik jį paniekinus. – Seneka.
 78. Gyvenimą valdo likimas, ne išmintis. – Ciceronas.
 79. Gyvenime yra du tikri džiaugsmai – mylėti ir būti mylimam. – Žorž Sand.
 80. Gyvenime yra tik dvi tragedijos: pirma yra negauti to, ko trokšti, antra – tai gauti. – O. Vaildas.
 81. Gyvenime kai kam būna kaip pas dantų gydytoją – vis tikiesi, jog svarbiausias momentas dar tik bus, o jis jau praėjo. – O. fon Bismarkas.
 82. Gyvenime kartais subtiliausia gudrybe tampa paprastumas ir atvirumas. – Ž. de la Briujeras.
 83. Gyvenime nėra kursų pradedantiesiems: kiekvienas iš karto gauna sunkiausius uždavinius. – R. M. Rilkė.
 84. Gyvenime nėra teorijos, yra tik kitų bloga patirtis. – M. Tvenas.
 85. Gyvenime svarbu ne eiti su dauguma, o sutarti su vidiniais paties suvoktais įstatymais. – M. Aurelijus.
 86. Gyvenime už viską svarbiau yra pats gyvenimas, todėl reikia išmokti juo džiaugtis. – R. Tagorė.
 87. Gyvenimo esmės ir jo reiškinių supratimas gali apsaugoti būtį nuo išnykimo ir suteikti naujo gyvybės džiaugsmo. – V. Mykolaitis-Putinas.
 88. Gyvenimo išmintis visada gilesnė ir platesnė už žmonių išmintį. – M. Gorkis.
 89. Gyvenimo, kalbos, papročių paprastumas teikia tautai jėgų, o prabanga, kalbos įmantrumas, papročių rafinuotumas veda į negalę ir pražūtį. – Dž. Raskinas.
 90. Gyvenimo matas – ne jo trukmė, o tai, kaip jį panaudojote. – M, de Montenis.
 91. Gyvenimo taurė būtų saldi iki šleikštumo, jei į ją nekristų karčios ašaros. – Pitagoras.
 92. Gyvenimo tyrumas yra aukščiausias ir tyriausias menas. – M. K. Gandis.
 93. Gyvenimo tikslas yra tikslingas gyvenimas. – R. Šarma.
 94. Gyvenimo trumpumo mes negauname, o pasidarome jį patys. – Seneka.
 95. Gyvenimui reikia judesių. – Aristotelis.
 96. Gyvenk taip, lyg mirtum rytoj, mokykis taip, lyg gyventum amžinai. – M. K. Gandis.
 97. Gyventi be naudos – prieš laiką mirti. – J. V. Gėtė.
 98. Gyventi netikusiai, neprotingai, nesantūriai – reiškia ne blogai gyventi, o lėtai mirti. – Demokritas.
 99. Gyventi reikia mokytis visą gyvenimą ir visą gyvenimą reikia mokytis mirti. – Seneka.
 100. Gyventi – reiškia dirbti. Darbas yra žmogaus gyvenimas. – Volteras.
 101. Gyventi – reiškia veikti. – A. Fransas.
 102. Gyventi šia akimirka. Praeitis negali būti pakeista, o ateitis negali būti kontroliuojama, todėl reikia gyventi dabar. Per daug negalvojantis apie ateitį žmogus yra laimingesnis, gali labiau džiaugtis kiekviena nauja diena. – Dalai Lama XIV.
 103. Gyventi – tai iš lėto gimti. – A. de Sent-Egziuperi.
 104. Gyventi – tai kovoti, kovoti – tai gyventi. – P. O. Bomaršė.
 105. Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. – Ž. Ž. Ruso.
 106. Gyventi – tai nuolat gimti. Būtų per daug paprasta gauti jau užbaigtą sielą. – A. de Sent-Egziuperi.
 107. Gyventi – vadinasi, nepaliaujamai žengti į priekį. – S. Džonsonas.
 108. Gyvuliškas gyvenimas baigiasi skerdykla. – I. Jašinskaitė.
 109. Greit iššvaistantys jėgas žmonės, tai gyvenimo trumpų distancijų bėgikai. – I. Jašinskaitė.
 1. Idealai, kurie apšvietė mano kelią ir laikas nuo laiko man suteikė drąsos, kad sutikčiau gyvenimą linksmai, buvo Geranoriškumas, Grožis ir Tiesa. Be giminystės jausmo su žmogiškomis būtybėmis, be užimtumo objektyviu pasauliu, be amžinos nepasiekiamybės mokslo ir meno srityse, gyvenimas man būtų atrodęs tuščias. Nuvalkioti žmonių dėmesio objektai – turtai, išorinė sėkmė, prabanga, – man visuomet atrodė niekingi. – A. Einšteinas.
 2. Individo gyvenimas turi prasmę iki tol kol jis padeda paversti kiekvieno kito gyvo sutvėrimo gyvenimą didingesniu ir gražesniu. Gyvenimas yra šventas, tai yra aukščiausia vertybė, prieš kurią visos kitos vertybės atrodo antraeilėmis. – A. Einšteinas.
 3. Istorija yra gyvenimo mokytoja. − Ciceronas.
 4. Iš būtinų dalykų pirmą vietą užima tie, be kurių negalima gyventi, antrą – be kurių privalome gyventi, trečią – be kurių nenorime. – Seneka.
 5. gyvenimo karo mokyklos. – Kas manęs nepražudo, tas mane sustiprina. – F. Nyčė.
 6. gyvenimo reikia išeiti kaip iš puotos, neištroškusiam ir neapgirtusiam. – Diogenas.
 7. Iš meilės gyvenimui senatvės geidžiame, o iš mirties baimės jos bijome. – Ž. de la Briujeras.
 8. Iš tiesų, tas, kuris nebrangina gyvenimo, nėra jo vertas. – L. da Vinčis.
 9. Iš tikrųjų gyvenime nėra mažų ar didelių dalykų. Visa yra vienodai reikšminga, visa lygiai didu. – O. Vaildas.
 10. Iš tikrųjų pasigailėjimo vertas ieškantysis lengvo gyvenimo. – D. S. Džordanas.
 11. Iš tikrųjų svarbius momentus savo gyvenime visada pastebi pernelyg vėlai. – A. Kristi.
 12. Išdidumas padės jam suprasti, kad jam nėra reikalo burnoti dėl to, kad gyvenimas tėra akimirka... – F. Dostojevskis.
 13. Išmintis yra tobulas viršūnę ir gėrį pasiekęs protas. Ji – gyvenimo menas. – Seneka.
 14. Išorinį padorumą visada sąlygoja vidinis gyvenimas. – J. V. Gėtė.
 1. Yra dvi svarbiausios dienos žmogaus gyvenime. Diena, kada gimei, ir diena, kada supratai kodėl. – M. Tvenas.
 2. Yra tik du būdai, kaip gyventi. Vienas – galvoti, jog stebuklų nebūna. Kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas. – A. Einšteinas.
 1. Jaučiu, kad gyvenimas dalijamas į siaubingą ir apgailėtiną. – V. Alenas.
 2. Jaunystės požiūriu gyvenimas yra begalinė ateitis; senatvės – labai trumpa praeitis. – A. Šopenhaueris.
 3. Jei gyvenimas apskritai turi prasmę, tai prasmę privalo turėti ir kančia. Juk kančia irgi yra gyvenimo dalis – kaip ir likimas, ir mirtis. Tik kančia ir mirtis paverčia žmogaus būtį visuma. – V. Franklis.
 4. Jei gyvenimas būtų ištisa laimė, niekas negalėtų jos ištverti ir tada ji virstų pragaru žemėje. – Dž. B. Šo.
 5. Jei gyvenimas – scena, tai žmona despotiška režisierė. – J. Laucius.
 6. Jei iš gyvenimo išbrauktum visas klaidas, gali likti tik parašas. – Konfucijus.
 7. Jei mes gyvename širdyse tų, kurie lieka po mūsų, vadinasi, mes nemirštame. – T. Kambelas.
 8. Jei nebūtų mirties, gyvenimas mums neatrodytų toks gražus. – N. Gogolis.
 9. Jei nėra sielvarto gyvenime, nėra ir meilės gyvenimui. – A. Kamiu.
 10. Jei nori gyventi laimingą gyvenimą – susiek jį su tikslu o ne su kitais žmonėmis ar daiktais. – A. Einšteinas.
 11. Jei nori gyventi sau, gyvenk kitiems. – Seneka.
 12. Jei nustojote ką nors daryti vien iš malonumo, manykite, kad gyvenimas baigėsi. – E. Hemingvėjus.
 13. Jei suprasite, kad gyvenime viskas keičiasi, nebeliks nieko, į ką nuolat būtumėte įsikibęs. Jei nebijosite mirties, nebus nieko, ko negalite pasiekti. – Lao Dzė.
 14. Jei tau paklūsta šį akimirka – paklūsta ir visas gyvenimas. – M. fon Ebner-Ešenbach.
 15. Jei teorija neina prie gyvenimo, gyvenimas eina prie teorijos. – V. Karalius.
 16. Jeigu nori prailginti gyvenimą, trumpiau sėdėk prie vaišių stalo. – B. Franklinas.
 17. Jeigu reikalausi iš gyvenimo daugiau, negu jis gali duoti esamomis aplinkybėmis, neišvengiamai pralaimėsi. – R. Oldingtonas.
 18. Jis neilgai gyveno, bet ilgai prabuvo. – Seneka.
 19. Juk nėra žmogaus, kuriam gyvenimo loterijoje tektų vien laimėjimai. – B. Prusas.
 20. Juo mažiau žmogus žinai, juo paprasčiau gyveni. – E. M. Remarkas.
 1. Kad aš myliu gyvenimą – neneigiu, kad turėsiu jį palikti – nenuneigiama. – R. Tagorė.
 2. Kad galėtum žvelgti gyvenimui tiesiai į akis, verta gyventi palėpėje, tiesa? – E. Wharton.
 3. Kad gautum tai, ko nori iš gyvenimo, visų pirma būtinai turi apsispręsti – ko tu nori. – Ben Stein.
 4. Kad ir kokia apgaulinga viltis, vis dėlto padeda mums nueiti užsibrėžtu gyvenimo keliu iki galo. – F. de Larošfuko.
 5. Kad ir koks apgailėtinas būtų tavo gyvenimas, sutik jį drąsiai ir gyvenk; nevenk jo ir nekeik. Jis ne toks blogas, koks tu pats. – H. D. Toro.
 6. Kad visas gyvenimas būtų toks, tartum bičių avilys, pilnas lengviausio pasaulyje spindulių medaus – šviesos be šešėlių, laimės be apgailestavimo, degimo be pelenų. – E. M. Remarkas.
 7. Kadangi gyvenimas labai trumpas ir laisvų valandų labai maža, nesugaiškime nė vienos skaitydami menkavertes knygas. – Dž. Raskinas.
 8. Kai atidėliojame gyvenimą, jis ir praeina. – Seneka.
 9. Kai dingsta teisingumas, nelieka nieko, kas žmonių gyvenimą padarytų vertingą. – I. Kantas.
 10. Kai egoistinė laimė yra vienintelis gyvenimo tikslas, gyvenimas labai greitai tampa be tikslo. – R. Rolanas.
 11. Kai gyvenime viskas kontroliuojama, dažniausiai nebelieka ką kontroliuoti, – nebelieka pačios gyvybės. – K. P. Estes.
 12. Kai gyventi gera, nėra reikalo ginčytis dėl gyvenimo prasmės. – R. Bredberis.
 13. Kai kurie nustoja gyventi taip ir nepradėję. – Seneka.
 14. Kai mūsų laikais sakoma, kad žmogus moka gyventi, paprastai turima galvoje šiek tiek abejotina jo garbė. – Dž. S. Halifaksas.
 15. Kai nereiški gyvenimui jokių pretenzijų, tai viskas, ką tik gauni, yra dovana. – E. M. Remarkas.
 16. Kaip dažnai gyvenime klysdami mes prarandame tuos, kurie brangūs. Stengdamiesi patikti svetimiems, kartais bėgame nuo artimo. Išaukštiname tuos, kurie mūsų neverti, o pačius ištikimiausius išduodame. Tuos, kurie mus taip myli, įskaudiname, tačiau laukiame, kada mūsų atsiprašys. – O. Chajamas.
 17. Kaip ilgai gyvensiu nuo manęs nepriklauso, bet nuo manęs priklauso, ar tikrai gyvensiu, kol gyvenu. – Seneka.
 18. Kam gi mes gyvename, jei ne tam, kad vienas kitam palengvintume gyvenimą? – Dž. Eliotas.
 19. Kas bailiai rūpinasi, kaip čia nepraradus gyvenimo, niekuomet juo nesidžiaugs. – I. Kantas.
 20. Kas delsia sutvarkyti savo gyvenimą, panašus į naivuolį, laukiantį prie upės, kol ji liausis tekėjusi. – Horacijus.
 21. Kas iš vaikystės žino, kad darbas yra gyvenimo dėsnis, kas iš jaunystės suprato, kad duona pelnoma tik sunkiai prakaituojant, tas pasirengęs žygdarbiui, nes reikiamą dieną ir valandą jis ras valios ir jėgų jį įvykdyti. – Ž. Vernas.
 22. Kas nesupranta, kad geras gyvenimas, santaika ypač reikalingi žmonių laimei ir gerovei! Skirtingi įsitikinimai be tarpusavio pakantumo būdavo ir esti didžiausių vaidų ir neapykantos šaltinis. – J. Blažys.
 23. Kas nori gyventi kitiems, neturi žiūrėti pro pirštus į savo gyvenimą. – Ž. M. Giujo.
 24. Kas turi kam gyventi, ištvers bet kokį kaip. – F. Nyčė.
 25. Kas viską palieka likimo valiai, paverčia savo gyvenimą loterija. – T. Fuleris.
 26. Kažko vertas tik toks gyvenimas, kuris nugyventas dėl kitų. – A. Einšteinas.
 27. Ką rinktis: gerą gyvenimą ar gerą vardą? – Seneka.
 28. Keista būtybė žmogus – jis sielojasi netekęs turto ir visai nesijaudina, kad negrįžtamai praeina gyvenimo dienos. – Abu'l Faradžas al Isfahanijus.
 29. Kiek daug žmonių gyvena kasdienių įpročių spąstuose – pusiau sustingę, pusiau išsigandę, pusiau abejingi. Jei norime vertingesnio gyvenimo, privalome nuolat rinktis, kaip gyventi. – A. Einšteinas.
 30. Kiek žmoguje gerumo, tiek jame ir gyvenimo. – R. V. Emersonas.
 31. Kiekviena diena – vis naujas gyvenimas. – Seneka.
 32. Kiekvienas gali sustabdyti žmogaus gyvenimą, bet niekas negali sustabdyti mirties, visos pasaulio durys jai praviros. – Seneka.
 33. Kiekvienas gyvenimas – tai pastangos ir kova už teisę būti pačiu savimi. – Ch. Ortega I Gasetas.
 34. Kiekvienas, kuris nori sulaukti saldaus gyvenimo vaisiaus, laimės obelį turi pats pasodinti. – Ž. Gryva.
 35. Kiekvieno žmogaus gyvenimas – tai dienoraštis, kuriame ketinama įrašyti vieną istoriją, o įrašoma kita. – Dž. M. Beris.
 36. Kieno charakteris tvarkingas, tai ir gyvenimas gerai sutvarkytas. – Demokritas.
 37. Knygos užduotis – palengvinti, paspartinti gyvenimo pažinimą, bet ne pakeisti jį. – J. Korčakas.
 38. Kol atidėliojame gyvenimą, jis ir praeina. – Seneka.
 39. Kol galite, gyvenkite linksmai. – Seneka.
 40. Kol yra gyvenimas, yra ir viltis. – I. Saikaku.
 41. Kuo beprasmiškesnis gyvenimas, tuo sunkiau pakeliama mirtis. – Ž. P. Sartras.
 42. Kupina šilumos ir ištikimybės mirtis yra geriau negu šaltas, neištikimas gyvenimas. – H. Heinė.
 1. Labiausiai rūpinamės gyvenimu jam prarandant savo vertę; seni žmonės labiau jį apgailestauja negu jauni. – Ž. Ž. Ruso.
 2. Laikas gyventi, laikas vesti. – J. Laucius.
 3. Laimė – ne bet koks gyvenimas, o tik gražus. – Seneka.
 4. Laisvė – tai būti tikruoju savo gyvenimo šeimininku. – Aristotelis.
 5. Lėtūnas visą gyvenimą perdėm su negandom kovoja. – Heziodas.
 1. Mano gyvenimas yra degantis gyvenimas, kiek aš nedegu, tiek negyvenu. – V. Mačernis.
 2. Mat kiekvienas tariasi tiksliai žinąs, kaip turėtų gyventi kitas. Tik nė vienas niekad nežino, kaip turėtų gyventi jis pats. – P. Koeljas.
 3. Mažiausiai mirties bijo tie žmonės, kurių gyvenimas turi didžiausią vertę. – I. Kantas.
 4. Mąstantis žmogus pažįstamas iš šventos pagarbos gyvenimui. – V. Hugo.
 5. Meilė ir kančia gaivina sielą taip, kaip rasa suvytusius žiedus. Be meilės gyvenimas tuščias ir beprasmis. – S. Nėris.
 6. Meilė pačiam sau – romanas, trunkantis visą gyvenimą. – O. Vaildas.
 7. Melancholikas pasidarai, kai imi galvoti apie gyvenimą; cinikas – kai pamatai, ką iš jo padaro dauguma žmonių. – E. M. Remarkas.
 8. Mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame. – V. Čerčilis.
 9. Mes gyvename šiame pasaulyje tol, kol jį mylime. – R. Tagorė.
 10. Mes ne tam gyvename, kad valgytume, o valgome tam, kad gyventume. – Sokratas.
 11. Mes negalime išplėšti puslapio iš savo gyvenimo, bet mes galime įmesti visą knygą į ugnį. – Žorž Sand.
 12. Mes randame gyvenime tai, ką patys jam suteikiame. – R. V. Emersonas.
 13. Mes viską gavom, kas mums priklausė. Gyvenimą gavom – didžiausią vertybę. Gal ką ir paliksim, kai iškeliausim, – kitiems vartoti, ne tik ardyti. – A. Baltakis.
 14. Mes visuomet ruošiamės gyventi, bet niekada iš tiesų negyvename. – R. V. Emersonas.
 15. Mėgstu gyvenimą. Čia yra ką veikti. – R. Šeiksas.
 16. Miegojau ir sapnavau, kad gyvenimasdžiaugsmas. Prabudau ir pamačiau, kad gyvenimas – pareiga. Ėmiausi veiklos ir supratau – pareiga yra džiaugsmas. – R. Tagorė.
 17. Minimališkai gyvendamas, pasieksi minimalius rezultatus. – I. Jašinskaitė.
 18. Mirk ir vėl atgyk naujam gyvenimui. – J. V. Gėtė.
 19. Mirti paprasčiau negu gyventi. – E. M. Remarkas.
 20. Mirti – tai niekis, baisu negyventi. – V. Hugo.
 21. Mirtis turi būti tokia pat kaip ir gyvenimas; mes netampame kitokie tik todėl, kad mirštame. – M. de Montenis.
 22. Mylėk, kol turi drąsos, gyvenk, kol turi jėgos. – P. Hein.
 23. Mokantiems pasinaudoti gyvenimas yra ilgas. – Seneka.
 24. Mokėkime gyventi nors dūžtančiose formose... – V. Mačernis.
 25. Mokėti sentiišminties viršūnė ir viena iš sudėtingiausių gyvenimo didžiojo meno briaunų. – A. F. Amjelis.
 26. Mokykis iš vakar, gyvenk šiandien, tikėkis rytojaus. – A. Einšteinas.
 27. Mokykitės ir skaitykite. Skaitykite vertingas knygas. Visa kita padarys gyvenimas. – F. Dostojevskis.
 28. Mokytam ir išsilavinusiam žmogui gyventi – lygu mąstyti. – Ciceronas.
 29. Mokslo idėjų pasaulyje, kaip ir apskritai gyvenime, ne iš karto nugali pažanga ir tiesa: reikia kovoti dėl jų, sutelkti visas jėgas, atkaklumą ir energiją, tvirtai tikėti savo teisumu ir pergale. – A. Fersmanas.
 30. Moteris gali pataisyti vyrą tik įkyrėdama jam tiek, kad šis prarastų norą gyventi. – O. Vaildas.
 31. Mums gyvenimas duotas su būtina sąlyga drąsiai jį ginti iki paskutinės minutės. – Č. Dikensas.
 32. Mūsų galvosenos autentiškas veidrodis yra mūsų gyvenimas. – M. de Montenis.
 33. Mūsų gyvenimas – kelionė, idėja – valdovas. Nesant valdovo viskas sustoja. Tikslas prarastas, ir jėgų tarsi nebuvę. – V. Hugo.
 34. Mūsų gyvenimas pasaulyje yra tas pats, kas dainos klausimas: mums gera ir smagu, kai dainuoja, ir mes privalome dainos laukti. – R. Tagorė.
 35. Mūsų gyvenimas – teatro uždanga, už kurios tūno didžiausios paslaptys. – R. M. Rilkė.
 36. Mūsų gyvenimas tiek vertas, kiek mums kainavo nugalėti jo sunkumus. – F. Moriakas.
 37. Mūsų norai nuspalvina vaivorykštės spalvom gyvenimo miglą. – R. Tagorė.
 38. Mūsų veidai – kaip enciklopedijos, tereikia įskaityti. Ten parašyta viskas. Ten matosi mūsų gyvenimai. Išraižytos visos kada nors nutikusios tragedijos ir džiaugsmai. – S. Casta.
 1. Naktį esi toks, koks iš tikrųjų turėtum būti, o ne toks, kokį padarė gyvenimas. – E. M. Remarkas.
 2. Ne mokyklai, bet gyvenimui mokomės. – Seneka.
 3. Ne visuomet darai kas reikia. Net jei ir žinai tai. Tame kartais glūdi gyvenimo žavesys. – E. M. Remarkas.
 4. Ne žmogus turi klausinėti gyvenimą, bet – nors tai ir paradoksalu – pats gyvenimas kelia jam klausimus ir reikalauja atsakyti. – V. Franklis.
 5. Neapkęsti gyvenimo galima tik dėl apatijos ir tingumo. – Seneka.
 6. Nebandykite gyventi amžinai, jums nieko neišeis. – B. Šo.
 7. Nebijokite to, kad Jūsų gyvenimas baigsis, verčiau baiminkitės, kad jis taip ir neprasidės. – Dž. H. Niumanas.
 8. Nedaryk to, ką smerkia tavo sąžinė, ir nekalbėk to, kas nesiderina su tiesa Visa tai svarbiausia saugok, ir tu įvykdysi savo gyvenimo paskirtį. – M. Aurelijus.
 9. Nedorėliai pasidarome todėl, kad niekas neatsigręžia atgal ir neapžvelgia praleisto gyvenimo. – Seneka.
 10. Negalima gyventi maloniai, negyvenant protingai, dorai ir teisingai, ir atvirkščiai, negalima gyventi protingai, dorai ir teisingai, negyvenant maloniai. – Epikūras.
 11. Nekaitaliokime amžių, kaip ir metų laikų: reikia būti savimi kiekviename amžiuje ir nekovoti prieš prigimtį, nes bergždžios pastangos iššvaisto gyvenimą ir trukdo mums juo naudotis. – Ž. Ž. Ruso.
 12. Nelaimės mums siunčiamos, kad atidžiau pažvelgtume į savo gyvenimą. – N. Gogolis.
 13. Nemoku padoriai groti nei pianinu, nei gyvenimo klavišais. Niekada to nemokėjau, visuomet per daug skubėjau, visuomet per daug nekantravau, visuomet kas nors sukliudydavo, visuomet melodija nutrūkdavo. Bet kas iš tikrųjų moka groti? – E. M. Remarkas.
 14. Nepatirsinegyvensi. – Sokratas.
 15. Nerasi norinčio išdalinti savo pinigus, o gyvenimą kiekvienas išskirsto daugybei kitų. – Seneka.
 16. Nesielk taip, lyg gyvenimas truktų tūkstančius metų. – Markas Aurelijus.
 17. Nesiilsėk! Gyvenimas šuoliuoja tolyn; eik ir išdrįsk kol dar esi gyvas. Po savęs palik tai, kas galinga ir didinga, kas įveiktų laiką. – J. V. Gėtė.
 18. Nesureikšminkite gyvenimo. Jūs niekada nepaspruksite iš jo gyvas. – E. G. Habardas.
 19. Net ir senukai puoselėja viltį ir kuria planus kaip nors pagerinti savo gyvenimą. – Dž. Leopardis.
 20. Netekti gyvybės – menkas dalykas <...> bet matyti, kaip mūsų gyvybė netenka prasmės, kaip nyksta mūsų gyvenimo tikslas – štai kas napakeliama. Neįmanoma gyventi be tikslo. – A. Kamiu.
 21. Nesvarbu, kokį kelią pasirinkai, jis bus nuotykis, jeigu šlovinsi gyvenimą ir pakilsi virš paprasčiausio saugumo ir vidutiniškumo. – D. Sarnofas.
 22. Neverta gyventi paviršutiniškai. – Sokratas.
 23. Nė vienas žmogus nenugyveno tikro gyvenimo, jeigu nebuvo apvalytas moters meilės, stiprinamas jos narsos ir vadovaujamas jos kuklaus nuovokumo. – Dž. Raskinas.
 24. Nėra krašto, kur žmogus negalėtų gyventi; nėra krašto, kur jis negalėtų pakelti akių į dangų. Kur mes bebūtume, atstumas tarp to, kas dieviška, ir to, kas žmogiška, yra tas pats. – Seneka.
 25. Nėra nieko koktesnio už senį, kuris, be amžiaus, neturi kitų savo ilgo gyvenimo naudos įrodymų. – Seneka.
 26. Niekas mirtingiesiems nepadarė tiek blogo, kaip tie, kurie gyvena kitaip, negu moko gyventi. – Seneka.
 27. Niekas neneigia: tiesa gyvenime nugali, tik mums neužtenka gyvenimo. – V. Reimeris.
 28. Nieko nėra liūdnesnio už gyvenimąmoterų, kurios mokėjo būti tik gražios. – B. de Fontenelis.
 29. Norėdami gyventi dorai, mes visuomet turime kovoti patys su savimi. – Ž. Ž. Ruso.
 30. Norint išmintingai nugyventi gyvenimą, reikia nemažai žinoti. Pradžiai prisimink dvi svarbias taisykles: verčiau badauti, nei valgyti kas papuolė, ir verčiau būti vienam, nei su kuo papuolė. – O. Chajamas.
 31. Norite, kad gyvenimas jums šypsotųsi, iš pradžių dovanokite jam savo gerą nuotaiką. – B. Spinoza.
 32. Nuolat klaidžiojantis gyvenimo kryžkelėse ir takuose jokių išliekamų pėdsakų nepalieka. – Seneka.
 1. O gera juk tikėti, kad gyvenimo diena gražiausia ir kelio gabalas įspūdingiausias – prieky, kad ten dar tavo lobiai užkasti, ten dar ir darbas tavo pats didžiausias, ir vis dar prieky, vis dar ateity – ir tavo pats didžiausias džiaugsmas... – V. Reimeris.
 2. O, kaip likimas palengvina mano išsiskyrimą su gyvenimu, atvesdamas mane prie ribos, kai gyvenimas tampa niekam nereikalingas ir niekam netrukdo. – M. de Montenis.
 1. Paimkite gyvenimą į savo rankas, ir kas atsitiks? Siaubingas dalykas: nėra ką kaltinti. – E. Jong.
 2. Palaikyti geru žodžiu nelaimėn įkliuvusį žmogų dažnai taip pat svarbu, kaip laiku perjungti geležinkelio iešmą: vos vienas colis skiria katastrofą nuo sklandžios ir saugios gyvenimo kelionės. – H. Byčeris.
 3. Pasaulis lyg teatras, o gyvenimai dažniausiai tėra nuspėjamos pjesės, nes visad vystosi pagal tuos pačius dramatinius principus, o žmonių būdas ir temperamentas dažniausiai, kaip bepasuksi, būna lyg paimti iš itališkos komedijos <...> – K. Sabaliauskaitė.
 4. Pasivogtas gyvenimas – negarbingas, pasivogta mirtis – graži. – Seneka.
 5. Paskirk gyvenimą tarnavimui tiesai. – Juvenalis.
 6. Patirtis – tai amžina gyvenimo mokykla. – J. V. Gėtė.
 7. Pats tikriausias būdas priartinti mus prie brangių mirusiųjų – tai ne mirtis, o gyvenimas. Jie gyvena mūsų gyvenimą ir miršta, kai mirštame mes. – R. Rolanas.
 8. Pinigai brangūs, žmogaus gyvenimas dar brangesnis, gi laikas – už viską brangiausias. – A. Suvorovas.
 9. Pirmiausia gyventi, paskui filosofuoti. – Seneka.
 10. Po dievo pirmiausia turime būti dėkingi moteriai: iš pradžių ji padovanoja mums gyvenimą, paskui jam suteikia prasmę. – K. N. Bouvis.
 11. Praeitis ir dabartis – mūsų priemonės, tik ateitis – mūsų tikslas. Tad niekuomet negyvename, bet tikimės gyventi, ir visuomet turėdami galimybę būti laimingi, niekuomet ja nepasinaudojame. – B. Paskalis.
 1. Reikia mylėti, neapkęsti, kovoti, tikėtis – tai gali padaryti gyvenimą kartų, tačiau be šito visas gyvenimas – niekai. – J. V. Gėtė.
 2. Reikia, nugyventi ilgą gyvenimą ir pasenti, kad suprastum, koks jis trumpas. – A. Šopenhaueris.
 3. Reikia valgyti tam, kad gyventum, bet ne gyventi tam, kad valgytum. – Ciceronas.
 4. Rikiuoti vieną gerą darbą prie kito taip glaudžiai, kad neliktų nė mažiausio plyšelio, – tatai aš vadinu mėgavimusi gyvenimu. – M. Aurelijus.
 5. Rūpinimas asmenine gerove visai natūralus ir nevalia su tuo nesiskaityti. Bet jeigu rūpinsimės tik tuo, nekreipsime dėmesio į visuomenės gerovę, neginsime visuomenės, gyvenimas taps gėdingas, menkas ir – tiesiai sakau – bjaurus. – R. Rolanas
 1. Sako, sunkiausia nugyventi pirmus 70 metų. O toliau viskas bus gerai. – E. M. Remarkas.
 2. Scenoje žmogus turi būti laipteliu aukščiau negu gyvenime. – L. Bernė.
 3. Senti nuobodu, bet tai vienintelis būdas ilgai gyventi. – Š. O. de Sent Bevas.
 4. Skaityti – reiškia taikyti gyvenime, kas perskaityta. – A. Dystervegas.
 5. Smarkūs gyvenimo sukrėtimai išgydo mus nuo menkų baimių. – O. de Balzakas.
 6. Smėlis nevaisingas, bet nevaisingas ne dėl to, kad sausas: kaltas čia jo nepaliaujamas judėjimas, kurio negali pakelti joks gyvis. Kaip tai panašu į niūrų žmonių gyvenimą: šie taip pat diena iš dienos kabinasi vienas už kito. – Kobo Abė.
 7. Smulkiais žingsneliais bėga mūsų dienos Link nužymėtos kiekvienam ribos, Ir saulė, kuri šviečia mums, bepročiams, Tik rodo kelią nebūties tamson. Užgesk, užgesk, ugnele trumpaamže! Gyvenimas – tai bėgantis šešėlis, Tai komediantas, kurs jam skirtą laiką Papostringauja scenoj, pasimaivo, Nueina ir nutyla amžinai, Tai idioto pasaka triukšminga, Neturinti prasmės. – V. Šekspyras.
 8. Su šiuo trumpu gyvenimu elkis taip, tarsi jis tau būtų išnuomotas. – O. Chajamas.
 9. Svajok taip, tarsi būtum nemirtingas, o gyvenk taip, tarsi mirtum šiandien. – Dž. Dynas.
 10. Svajonės yra būtinos gyvenimui. – A. Nin.
 11. Svarbu ne tai, ar ilgai, bet ar tinkamai tu gyveni. – Seneka.
 12. Sveikinimai žmogui, kuris gyvenimą pragyveno padėdamas kitiems, nežinodamas baimės jausmo, o agresyvumas ir apmaudas jam buvo svetimi jausmai. Šias savybes turi visi didūs dvasiniai lyderiai. – A. Einšteinas.
 13. Svetimame gyvenime suvaidinti svarbiausią vaidmenį lengviau nei savame. – G. Malkinas.
 1. Šimtus kartų per dieną aš vis primenu sau, kad mano vidinis ir išorinis gyvenimas yra paremtas kitų žmonių sunkiu darbu, gyvenimu ir mirtimi, ir kad aš privalau dėti pastangas žmonių labui norint bent iš dalies atsilyginti. – A. Einšteinas.
 2. Šykštuolis pamiršta, kaip greitai bėga laikas ir koks trumpas gyvenimas. – D. Didro.
 1. Tai, ko negali gauti, visada atrodo geresnis dalykas už tą, ką turi. Tai sudaro ir žmogaus gyvenimo romantiką, ir jo idiotizmą. – E. M. Remarkas.
 2. Taikydamasis švelniai sakant, į „angelus“, žmogus taip sutrikdė skrandį ir leido apsinešti liežuviui, kad dėl to jam pasidarė atgrasus ne tik džiaugsmas ir gyvulio nekaltybė, bet ir pats gyvenimas neteko skonio. – F. Nyčė.
 3. Taip gyvenau, maniau, kad ne veltui gimiau. – Ciceronas.
 4. Tam. kuris gyvena, kad būtų gyvas amžiais, mirtis nebaisi. – V. Penas.
 5. Tarp gardžių pietų ir gyvenimo yra tik vienas skirtumas: tai, kas saldu, valgoma pietų pabaigoje. – R. L. Stivensonas.
 6. Tarp žmonių gyvenk taip, lyg Dievas tave matytų. Kalbėk su Dievu taip, lyg žmonės tave girdėtų. – Seneka.
 7. Tas, kuris gyvenimo muštas, daug pasieks. Pūdą druskos suvalgęs labiau vertina medų. Kas liejo ašaras, tas nuoširdžiai juokiasi. Kas mirė, žino, kad gyvena! – O. Chajamas.
 8. Tas, kuris gyvenimu žaidžia, visuomet pralaimi, o kuris nemoka sau įsakyti, tuoj pat tampa vergu. – J. V. Gėtė.
 9. Tas, kuris myli, gyvena, o tas kuris gyvena, dirba. – V. van Gogas.
 10. Tas, kuris negyvena dėl kitų, negyvena ir dėl savęs. – Seneka.
 11. Tas, kuris viską palieka atsitiktinumo valiai, paverčia savo gyvenimą loterija. – T. Fuleris.
 12. Tausokite laiką: tai audeklas, iš kurio pasiūtas gyvenimas. – S. Ričardsonas.
 13. Tavo blogybė buvo ne ta, kad per mažai žinojai apie gyvenimą, bet kad žinojai apie jį per daug. – O. Vaildas.
 14. Teorija, brolau – sausa šaka, už tai gyvenimo vaisingas medis žydi. – J. V. Gėtė.
 15. Tiek dorai pragyventa diena teikia ramų miegą, tiek naudingai pragyventas gyvenimas dovanoja ramią mirtį. – L. da Vinčis.
 16. Tiek pasakėčia, tiek gyvenimas vertinamas ne už ilgumą, o už turinį. – Seneka.
 17. Tiems, kurie gyvena taurų gyvenimą, nereikia bijoti, kad jie bus gyvenę tuščiai, net jei jų kasdienė būtis yra kukli, nes iš jų gyvenimų nuolatos sklinda šviesa. – B. Raselas.
 18. Tiesą sakant, tik nedaugelis gyvena dabartyje – dauguma dar tik ruošiasi pradėti gyventi. – Dž. Sviftas.
 19. Tik gyvenimas, gyvenamas dėl kitų, yra vertas gyventi. – A. Einšteinas.
 20. Tik patirtis mus moko vertinti gyvenimo gėrybes. – J. V. Gėtė.
 21. Tik prasmingai nugyventas gyvenimas yra ilgas. – L. da Vinčis.
 22. Tik tas gyvenimo ir laisvės vertas,
  Kuris kasdien dėl jų į kovą stos. – J. V. Gėtė.
 23. Tikrai gyveni tik tada, kai jauti kitų palankumą. – J. V. Gėtė.
 24. Tikrasis mūsų minčių veidrodis yra mūsų gyvenimas. – M. de Montenis.
 25. Tikrasis žmogaus gyvenimas – tai gyvenimas, kurio jis negyveno. – O. Vaildas.
 26. Tiktai kvailas laimi gyvenime, protingas mato per daug kliūčių ir netenka pasitikėjimo, dar nieko nepradėjęs. – E. M. Remarkas.
 27. Tylus, kuklus gyvenimas suteikia daugiau laimės nei sėkmingi siekiai, susiję su nuolatiniu nerimu. – A. Einšteinas.
 28. Trokšti mirties, kai gali gyventi, taip pat silpnadvasiška kaip gailėtis gyvenimo atėjus laikui mirti. – A. Fransas.
 29. Troškimai būtini, kad gyvenimas nuolat judėtų į priekį. – S. Džonsonas.
 30. Trumpalaikis yra šis mūsų egzistavimas, kaip ir trumpalaikis yra apsilankymas svečiuose. Takas, kuriuo einame yra menkai apšviestas blyksinčios sąmonės, kurios centras yra ribojantis ir atskiriantis „Aš“... Kai grupė individų tampa „Mes“, harmoninga visuma, jie pasiekia aukščiausias aukštumas, kurias žmogus tik gali pasiekti. – A. Einšteinas.
 31. Trumpas gyvenimas mums ne duodamas – jis mūsų pačių apkarpomas; ne pagailėta mums gyvenimo – patys jį iššvaistome. Deramai tausojamas gyvenimas – ilgas. – Seneka.
 32. Trumpiausias ir neramiausias gyvenimas tų, kurie pamiršta praeitį, nepaiso dabarties, bijo ateities; atėję prie gyvenimo krašto, vargšai per vėlai supranta, jog taip ilgai buvo užsiėmę nieko neveikimu. – Seneka.
 33. Trumpiausias yra užsiėmusių žmonių gyvenimas. – Seneka.
 34. Turime sustoti tik nakties poilsiui, kad atgautume jėgas. Sustojęs gyvenimas – tai mirtis. – R. Rolanas.
 1. Už visa, kas mūsų gyvenime yra šiuolaikiška, esame skolingi graikams. O visa, kas atgyvenę, atėjo iš Viduramžių. – O. Vaildas.
 1. Vaikai suteikia darbui džiaugsmo, o nesėkmės dėl jų atrodo skaudesnės; vaikai gyvenimą daro malonesnį, o mirtį – ne tokią baisią. – F. Bekonas.
 2. Verkti dėl to, kad mes negyvensime po šimto metų, tiek pat kvaila, kaip verkti dėl to, kad negyvenome prieš šimtą metų. – M. de Montenis.
 3. Vertingiausia gyvenime – tai galimybė pasirinkti mirtį, bent jau tam, kad nebūtum pritvotas, kaip kokia žiurkė ar nebūtum prismaugtas, kai dar neesi tam pasirengęs. – E. M. Remarkas.
 4. Vien tik protui, kaip išmintingam globėjui, dera patikėti visą gyvenimą. – Pitagoras.
 5. Vienašalis aukojimasis – nepatikimas bendro gyvenimo pagrindas, nes įžeidžia antrąją pusę. – Dž. Golsvortis.
 6. Viešpatavimas valandėlei yra viešpatavimas gyvenimui. – J. V. Gėtė.
 7. Visa gyvenimo prailginimo paslaptis – jo netrumpinti. – E. Fioichterslebenas.
 8. Visas gyvenimaseksperimentas. Kuo daugiau eksperimentų atliekate, tuo geriau. – R. V. Emersonas.
 9. Visas gyvenimas yra vergija. Reikia priprasti prie savo padėties, ja skųstis kuo mažiau, joje ieškoti, kas mums būtų naudingiau – nėra tokios atšiaurios būklės, kurioje nurimusi siela nerastų paguodos. – Seneka.
 10. Visas gyvenimas – tik sapnas. – P. Kalderonas.
 11. Visas žmogaus gyvenimas yra kelias į mirtį. – Seneka.
 12. Visą gyvenimo įvairumą, visą žavumą, visą jo grožį sudaro šviesa ir šešėliai. – L. Tolstojus.
 13. Visą mūsų gyvenimą galima išreikšti trimis žodžiais: buvo, yra, bus. – A. Diuma (tėvas).
 14. Visi nori gyventi ilgai, bet niekas nenori pasenti. – Dž. Sviftas.
 15. Visi žmonės eina tais pačiais gyvenimo keliais, bet ne visi vienodai įmina pėdas. – V. Hugo.
 16. Visiems mums derėtų atsiminti, jog turime mirti, ir tada visi gyventume taip, tarsi būtume tikri, jog turime gyventi amžinai. – F. Gvičardinis.
 17. Visiškai niekingas tas, kuris turi daug priežasčių išeiti iš gyvenimo. – Epikūras.
 18. Vyrams moterys atiduoda savo gyvenimo auksą. Bet visada nori jį atgauti smulkiomis monetomis. – O. Vaildas.
 19. Vyro meilė ir jo gyvenimas yra du skirtingi dalykai, o moters meilė – visa jos egzistencija. – Dž. Baironas.
 1. Žinių reikia siekti ne tam, kad galėtum ginčytis, niekinti kitus, ne dėl naudos, garbės, valdžios ar kitų tikslų, o tam, kad būtum naudingas gyvenime. – F. Bekonas.
 2. Žiūrėk į kiekvieną aušrą kaip į savo gyvenimo pradžią, o į kiekvieną saulėlydį – kaip į jo pabaigą. Tegu kiekvieną šių trumpų gyvenimų paženklina koks nors doras poelgis, kokia nors pergalė prieš save ar įgytos žinios. – Dž. Raskinas.
 3. Žmogaus gyvenimas kupinas laimės daugiausia dėl to, kad žmogus amžinai laukia, jog netrukus bus laimingas. – E. A. Po.
 4. Žmogaus gyvenimas panašus į geležį: vartojamas jis nusitrina, o nevartojamas rūdija. – Katonas (vyresnysis).
 5. Žmogaus gyvenimas per ilgas meilei. Tiesiog per ilgas. – E. M. Remarkas.
 6. Žmogaus gyvenimo istorija sudaro jo charakterį. – J. V. Gėtė.
 7. Žmogaus laimė, mano manymu, – ne gražiai numirti, o gražiai gyventi. – M. de Montenis.
 8. Žmogus, kuris savo paties ir kitų gyvenimą laiko beprasmišku, yra ne tik nelaimingas, bet ir apskritai tarsi negyvena. – A. Einšteinas.
 9. Žmogus gyvena tikrą gyvenimą, jeigu laimingas kitų laime. – J. V. Gėtė.
 10. Žmogus. Nes jis aukoja savo sveikatą, kad uždirbtų daugiau pinigų. Paskui jis aukoja pinigus, kad atstatytų savo sveikatą. O tada būna taip susirūpinęs dėl savo ateities, kad nesidžiaugia dabartimi. Viso to rezultatas: žmogus negyvena nei dabartyje, nei ateityje. Jis gyvena taip, tarsi niekada nemirtų. Ir galiausiai numiršta taip, tarsi nebūtų gyvenęs. – Dalai Lama XIV.
 11. Žmogus, ryžtąsis tuščiai praleisti nors vieną valandą, dar nepribrendęs suprasti gyvenimo vertę. – Č. Darvinas.
 12. Žmogus visą gyvenimą praleidžia tikėdamasis ir miršta dar turėdamas vilties. – Volteras.
 13. Žmonės, neturintys savo gyvenimo, amžinai kišasi į kitų. – K. R. Safonas.
 14. Žmonės žaidžia gyvenimą – kuo tragiškesnė kaukė, tuo didesnis juokdarys po ja slepiasi. – Ch.Ortega I Gasetas.
 15. Žmonių gyvenimas, skirtas tiktai malonumams, be sveiko proto ir dorovės neturi jokios vertės. – I. Kantas.
 16. Žmonių kalba tokia, koks jų gyvenimas. – Seneka.
 17. Žvelk gyveniman, jis moko už knygas labiau. – J. V. Gėtė.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Gyvenimas yra toksai, kokį tu jį pasidarai.
 2. Gyventi šalia ežero dar nereiškia, kad tu gali valgyti žuvį kada tik tau reikia.
 3. Kad kažkam pasisektų gyvenime, jis turi sunkiai dirbti.
 4. Kai tu nesilaikai dievų nustatyto ritmo, tu prarandi gyvenimo ritmą ir ramybę.
 5. Kur yra gyvenimas, ten yra ir viltis.
 6. Ožkos negali gyventi leopardų bandoje.
 7. Parazitas negali gyventi vienas.
 8. Visai nesvarbu, ar tu šiame gyvenime esi liūtas ar gazelė; kai tik pateka saulė, geriau pradėk bėgti.
 1. Dora mirtis suteikia gerą vardą visam gyvenimui.
 2. Du dalykai prailgina gyvenimą: rami širdis ir mylinti žmona.
 3. Geriau mirk garbingai, negu gyvenk gėdoje.
 4. Geriausi dalykai gyvenime yra veltui.
 5. Įvairovė yra kaip gyvenimo prieskonis.
 6. Kaip žmogus gyvena, taip jis ir miršta.
 7. Linksma širdis prailgina gyvenimą.
 8. Pasisaugok tų, šalia kurių tu turi gyventi.
 9. Tas, kas gyvena per greitai, miršta per anksti.
 10. Tas, kuris gyvena pagal prigimtį, niekada nebus vargšas, o tas, kuris gyvena remdamasis nuomonėmis, niekada nebus turtingas.
 11. Tas, kuris gyvena prie kardo, mirs nuo kardo.
 12. Tas, kuris gyvena stikliniame name, neturėtų mėtytis akmenimis.
 1. Gyvenimas panašus į ugnį: prasideda dūmais, o baigiasi pelenais.
 1. Kas paskubomis valgo ir geria, – ilgai negyvena.
 1. Gyvenimas teka iš vidaus į išorę. Besilaikydamas šios minties, tu pats tapsi tiesa.
 1. Gyvenimas yra kaip tigras. Galite arba gulėti ir leisti jam prispausti letena jums galvą, arba galite sėsti jam ant nugaros ir joti.
 2. Jei nori ilgiau gyventi – mažiau valgyk.
 3. Kol esi jaunas, gyvenk taip, kad būtum laimingas, kai pasensi.
 1. Gyvenimas dalinai yra toks, kokį mes jį pasidarome, ir dalinai toks, kokį jį mums padaro draugai, kuriuos mes pasirenkame.
 2. Gyvenimas yra kaip žvakelė vėjyje, kaip šaltis ant stogo, kaip žuvies raitymasis keptuvėje.
 3. Gyvenimas yra vaikščiojimas sapne; mirtis yra grįžimas namo.
 4. Gyvenimas niekada negali suteikti saugumo, jis tik gali pažadėti galimybę.
 5. Gyvenimas su meile yra laimingas; gyvenimas dėl meilės yra kvailystė.
 6. Vaiko gyvenimas – tarsi popieriaus lapas: kiekvienas praeivis palieka jame pėdsaką.
 1. Anksti kelsi, vėlai gulsi, gyvenime neprapulsi.
 2. Cukrum gyvenimo nepasaldinsi.
 3. Dukart negyvensi.
 4. Gėda gyventi ne nepritekliuje, o purve.
 5. Ir geras gyvenimas be darbo nusibosta.
 6. Ledas slidus, gyvenimas žmogaus dar slidesnis.
 1. Bedugnė prieš tave ir vilkai už tavęs – toks yra gyvenimas.
 2. Geriausi dalykai gyvenime yra nemokami.
 3. Kaip gyventi laimingai, o ne prabangiai – yra klausimas.
 4. Kaip žmogus gyveno, taip jis ir mirs.
 5. Kieno gyvenimas yra kaip žaibas, to žodžiai yra kaip griaustinis.
 6. Mes turime gyventi taip, kaip galime, o ne taip, kaip norėtume.
 7. Nesiek gyvenimo prašmatnumų, kad nereikėtų pjauti sielvarto.
 8. Talentas ir skurdas, turtas ir kvailumas dažnai gyvena kartu.
 9. Tas yra išmintingas, kuris gali prisitaikyti prie visų gyvenimo atvejų, bet kvailys rungtyniauja ir kenčia, kaip plaukikas plaukiantis prieš srovę.
 1. Atsitiktinumas kuria gyvenimus.
 1. Kam darbas — džiaugsmas, tam gyvenimas — laimė.
 1. Jaunystė be meilės, senatvė be išminties – veltui nugyventas gyvenimas.
 1. Gyvenime viskas turi savo kainą, net mirtis, nes mirtis kainuoja tau gyvybę.
 2. Kuo ilgiau miegi, tuo trumpiau gyveni.
 1. Jei gyvenimas nesikeičia į gera, palauk – jis pasikeis į bloga.
 1. Gyvenimas ne visada baigiasi mirtimi, kartais jis pasibaigia vestuvėmis.

Taip pat skaitykite

keisti

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas gyvenimas