Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Ar asilas gali būti tragiškas? – Kai žmogų sutraiško našta, kurios neįmanoma nei vilkti, nei nusimesti?.. Filosofo atvejis. – F. Nyčė.
 2. Aš buvau autorius 20 metų ir asilas – 55 metus. – M. Tvenas.
 3. Karštas arklys kartu su raiteliu gali nusisukti sprandą kaip tik tame takelyje, kuriuo atsargus asilas žingsniuoja neklupdamas. – G. E. Lesingas.
 4. Pasitaiko žmonių, kuriems lotynų kalbos mokėjimas netrukdo būti asilais. – Servantesas.
 5. Tiktai asilaskelionės negrįžta arkliu. – A. Rubšys.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Kiekvienas asilas mėgsta girdėti savo paties bliovimą.
 1. Trijų dalykų reikia mokytis iš asilo: nepailstant nešti naštą, nebijoti nei šalčio, nei karščio, būti visada patenkintam.
 1. Ar taip dėsi asilui kepurę, ar kitaip – vis tiek ausys matyti.
 2. Asilo galvą beturėdamas, bet gražiai bekalbėdamas, visiems patiksi ir dargi protingu liksi.
 3. Aukso žodžiai iš asilo burnos.
 4. Didelis kaip asilas, kvailas kaip avinas.
 5. Ir asilas moka ausim karpyti, bet išmokyk jį arklą patampyti.
 6. Ir asilas žvengia, avižas pamatęs.
 1. Asilas yra gražus asilo akyse, kiaulė – kiaulių akyse ir kiekviena tauta yra simpatiška pati sau.
 2. Asilui ar kiaulei jų palikuonis atrodo pats teisingiausias sutvėrimas.
 3. Daug asilų turi tik dvi kojas.
 4. Senas liūtas yra geriau negu jaunas asilas.
 5. Tu duodi šieną šuniui, o kaulus – asilui.
 1. Kiek vilką nešersi, pas asilą vis tiek ilgesnis.