Chosrovas Abu Muinas Naserė

Chosrovas Abu Muinas Naserė (1004-po 1072) – persų ir tadžikų poetas, filosofas.

Sentencijos

keisti
 1. Jaunystės šėlą tu kaip žvėrį nuramink
  Ir prieš tėvų namus stovėk lyg siena.
  Dorai čia tėvas auklėjo vaikus.
  Mama išsupo mus visus kaip vieną.
 2. Kada ginčų lenktynėse tu skriesi,
  Nesikarščiuok, balne išsiturėsi.
 3. Koks vargšas tas, kurs imasi naštos, –
  Nors žino, kad pusiaukelėj sustos.
 4. Nors draugo patarimas ir aitrus,
  Viršuj kartumas, o viduj – medus.
 5. Tu žilam padėk keliaut,
  Panėšėk jam naštą
  Pats prieisi pagaliau
  senatvės kraštą.
 6. Verčiau šalin nustumki darbą tokį,
  Kurio atlikti tu tikrai nemoki.