Sentencijos

keisti
  1. Dažniausiai aplinkinius vargina tie, kurie manosi niekam negalį būt našta. – F. de Larošfuko.
  2. Koks vargšas tas, kurs imasi naštos, –
    Nors žino, kad pusiaukelėj sustos. – Ch. Abu Muinas Naserė.
  3. Kvailiui senatvėnašta, neišmanėliui – žiema, o mokslo vyrui – auksinė pjūtis. – Volteras.
  4. Laimingo gyvenimo esmė yra tvirta ramybė ir nepajudinamas tikėjimas, o žmonės ieško progų nerimti ne nešdami savo naštą, o vilkdami savo naštą pavojingais gyvenimo keliais. Todėl jie nuolatos tolsta nuo tikslo ir kuo daugiau stengiasi, tuo labiau kliudo sau. Čia taip bėgant labirintu, skubantieji susipainioja. – Seneka.
  5. Ne visiems naštos būna sunkios, kai kam jos nepakeliamos. – F. Dostojevskis.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
  1. Niekas nežino kito žmogaus naštos svorio.
  1. Nėra sunkesnės naštos nei lengvabūdė žmona.
  1. Daug rankų didžią naštą neša.