Džordžas Sevilis Halifaksas

Džordžas Sevilis Halifaksas (angl. George Savile, 1st Marquess of Halifax, (1633- 1695) – anglų politikas, rašytojas ir visuomenės veikėjas.

Džordžas Sevilis Halifaksas

Sentencijos ir aforizmai

keisti
  1. Atmintis ir sąžinė niekada nesutiko ir nesutiks atleisti už šmeižtą.
  2. Geriausias būdas atspėti, kas bus, – prisiminti, kas jau buvo.
  3. Išsilavinimas yra tai, kas lieka, kai užmirštame visa, ko mus mokė.
  4. Kas per vėlai tapo protingas, tas per anksti buvo drąsus.
  5. Kur trūksta proto, trūksta visko.
  6. Kai mūsų laikais sakoma, kad žmogus moka gyventi, paprastai turima galvoje šiek tiek abejotina jo garbė.
  7. Paprastai viltis – blogas vedlys, nors geras pakeleivis.
  8. Sveikas protas ir sąžinė niekuomet nesutiko ir nesutiks atleisti šmeižtui.