Džordžas Sevilis Halifaksas

Džordžas Sevilis Halifaksas (angl. George Savile, 1st Marquess of Halifax, (1633- 1695) – anglų politikas, rašytojas ir visuomenės veikėjas.

Džordžas Sevilis Halifaksas

Sentencijos ir aforizmaiKeisti

  1. Atmintis ir sąžinė niekada nesutiko ir nesutiks atleisti už šmeižtą.
  2. Geriausias būdas atspėti, kas bus, – prisiminti, kas jau buvo.
  3. Išsilavinimas yra tai, kas lieka, kai užmirštame visa, ko mus mokė.
  4. Kas per vėlai tapo protingas, tas per anksti buvo drąsus.
  5. Mūsų laikais, jei apie žmogų sakoma, kad jis mokąs gyventi, paprastai turima omenyje, jog jis nėra per daug skrupulingas.
  6. Paprastai viltis – blogas vedlys, nors geras pakeleivis.