Sąžinė

Sentencijos ir aforizmaiKeisti

 1. Anas patenkintas paleistuvyste, kurios siekti kurstė pergalės sunkumas. Šitas patenkintas apgaule: tik nusivylęs sėkme, jis nusivils kalte. Visa tai atsitinka dėl blogų įpročių. Antra vertus, žinok, jog ir labiausiai į blogį linkusiose sielose išlieka gėrio supratimas: jos suvokia niekšybę, tiktai nepaiso jos. Todėl visi nutyli nuodėmes, net viskam klostantis sėkmingai, naudojasi jų vaisiais, o jas pačias slepia. Tik gryna sąžinė nori būti priekyje visų matoma, pašlemėkai net patamsyje nuogastauja. – Seneka.
 2. Aš visada valgiau gyvūnų mėsą jausdamas sąžinės graužatį. – A. Einšteinas.
 3. Aukščiausias teismassąžinės teismas. – V. Hugo.
 4. Būk savo norų ponas ir savo sąžinės vergas. – V. Franklis.
 5. Įstatymas, slypintis mumyse, vadinasi sąžinė. Sąžinė iš teisybės yra mūsų poelgių derinimas su šiuo įstatymu. – I. Kantas.
 6. Didi sąžinės galia: ji išsklaido menkiausią nekaltojo baimę ir nepaliaujamai piešia kaltininko vaizduotei visas jo užsitarnautas bausmes, vis primindams save. – Ciceronas.
 7. Jeigu nori kietai miegoti, gulk į patalą su švaria sąžine. – B. Franklinas.
 8. Kad pažadintum niekšo sąžinę, jam reikia skelti antausį. – Aristotelis.
 9. Kai užgriūna nelaimės, didžiausia paguoda – kad jokie priešai negali atimti iš manęs sąžinės, o aš niekada netapsiu tokiu priešu sau, kad padaryčiau jai eibę. – H. Fildingas.
 10. Kiekvienas darbas man bus sąžinės, o ne garbės reikalas. – Seneka.
 11. Malonu paklusti sąžinės paakinimams. – O. de Balzakas.
 12. Menas – tai žmonijos sąžinė. – F. Hebelis.
 13. Nedaryk to, ką smerkia tavo sąžinė, ir nekalbėk to, kas nesiderina su tiesa Visa tai svarbiausia saugok, ir tu įvykdysi savo gyvenimo paskirtį. – M. Aurelijus.
 14. Nesibičiuliauk su žmonėmis, kurių pernelyg lanksti sąžinė. – E. Delakrua.
 15. Niekas taip nekankina žmonių, kaip nešvari sąžinė. – Erazmas Roterdamietis.
 16. Pagarba – tai užkarda, lygiai sauganti ir tėvą su motina, ir vaiką; tėvus ji gelbsti nuo sielvarto, vaiką – nuo sąžinės graužimo. – O. de Balzakas.
 17. Pasaulyje nėra niekingesnio bylinėjimosi už tą, į kurį žmogus įsivelia savo sąžinės teisme. – H. Byčeris.
 18. Pats svarbiausias papuošalas – švari sąžinė. – Ciceronas.
 19. Protas ir sąžinė negali prarasti savo teisių. Jiems galima primeluoti, bet apgauti jų nepavyks. – J. V. Gėtė.
 20. Savo reputacija rūpinasi daugelis, o sąžine – tik vienas kitas. – Publijus Siras.
 21. Sąžinė yra įstatymų įstatymas. – A. de Lamartinas.
 22. Sąžinė – neklystantis teisėjas, kol jos neužmušame. – O. de Balzakas.
 23. Sąžinė yra žydų išradimas. – A. Hitleris.
 24. Sąžinė liguistai jautri. Sąžine galima naudotis, bet, panašiai kaip fantazijos ir skrandžio, jos negalima perkrauti. – R. L. Stivensonas.
 25. Sąžinės atbukimą rodo nesugebėjimas piktintis veiksmais, darančiais žmonijai žalą. – A. F. Amjelis.
 26. Sąžinės graužimas – tai prarastos dorybės aidas. – E. Dž. Bulveris-Litonas.
 27. Sąžinės klausimais daugumos įstatymas negalioja. – M. K. Gandis.
 28. Sielvartas – tai kvota. Joks teisėjas nėra toks smulkmeniškas, kaip sąžinė, tardanti pati save. – V. Hugo.
 29. Švari sąžinė yra ne kas kita, kaip džiaugsmas dėl džiaugsmo, suteikto kitam žmogui; nešvari sąžinė yra ne kas kita, kaip kančia ir skausmas dėl skausmo, suteikto kitam žmogui per nesusipratimą, aplaidumą ar aistrai paveikus. – L. Fojerbachas.
 30. Švari sąžinė yra nuolatinė šventė. – Seneka.
 31. Tik protas, valia, sąžinė išaukština žmogų. – A. Kunanbajevas.
 32. Tyra sąžinė nebijo žmonių, o blogą baugina net vienatvė. – Seneka.
 33. Tyros sąžinės balsas malonesnis už šimtus šlovės balsų. – P. Buastas.
 34. Visa, kas ramina nešvarią sąžinę, kenkia visuomenei. – P. Buastas.
 35. Visada būk savo valios šeimininkas ir savo sąžinės vergas. – M. fon Ebner-Ešenbach.
 36. Žmogus, kuris nuo mažumės elgiasi prideramai, nepatiria sąžinės graužaties. – Abu'l Faradžas al Isfahanijus.
 37. Žmogus tol klysta, kol gyvena žemėje; bet doras žmogus ir miglotuose siekiuose visada nujaus teisingą kelią, – jį parodo sąžinė. – J. V. Gėtė.
 38. Žmonės niekuomet nejaučia sąžinės graužaties dėl poelgių, tapusių jų įpročiu. – Volteras.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

AfrikiečiųKeisti

 1. Švari sąžinė padaro minkštą pagalvę.

AnglųKeisti

 1. Kaltai sąžinei nebereikia kaltintojo.
 2. Rami sąžinė miega ir per griaustinį.

KinųKeisti

 1. Arklys su nutrinta nugara baikštus, žmogus su nešvaria sąžine – neramus.

LietuviųKeisti

 1. Dainuoja tas, kieno sąžinė rami.
 2. Sąžinė graužia.

NuorodosKeisti

 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –