Sąžinė

Sentencijos ir aforizmaiKeisti

 1. Anas patenkintas paleistuvyste, kurios siekti kurstė pergalės sunkumas. Šitas patenkintas apgaule: tik nusivylęs sėkme, jis nusivils kalte. Visa tai atsitinka dėl blogų įpročių. Antra vertus, žinok, jog ir labiausiai į blogį linkusiose sielose išlieka gėrio supratimas: jos suvokia niekšybę, tiktai nepaiso jos. Todėl visi nutyli nuodėmes, net viskam klostantis sėkmingai, naudojasi jų vaisiais, o jas pačias slepia. Tik gryna sąžinė nori būti priekyje visų matoma, pašlemėkai net patamsyje nuogastauja. – Seneka.
 2. Aš visada valgiau gyvūnų mėsą jausdamas sąžinės graužatį. – A. Einšteinas.
 3. Aukščiausias teismassąžinės teismas. – V. Hugo.
 4. Būk savo norų ponas ir savo sąžinės vergas. – V. Franklis.
 5. Įstatymas, slypintis mumyse, vadinasi sąžinė. Sąžinė iš teisybės yra mūsų poelgių derinimas su šiuo įstatymu. – I. Kantas.
 6. Jeigu nori kietai miegoti, gulk į patalą su švaria sąžine. – B. Franklinas.
 7. Kiekvienas darbas man bus sąžinės, o ne garbės reikalas. – Seneka.
 8. Menas – tai žmonijos sąžinė. – F. Hebelis.
 9. Pagarba – tai užkarda, lygiai sauganti ir tėvą su motina, ir vaiką; tėvus ji gelbsti nuo sielvarto, vaiką – nuo sąžinės graužimo. – O. de Balzakas.
 10. Pasaulyje nėra niekingesnio bylinėjimosi už tą, į kurį žmogus įsivelia savo sąžinės teisme. – H. Byčeris.
 11. Protas ir sąžinė negali prarasti savo teisių. Jiems galima primeluoti, bet apgauti jų nepavyks. – J. V. Gėtė.
 12. Savo reputacija rūpinasi daugelis, o sąžine – tik vienas kitas. – Publijus Siras.
 13. Sąžinė yra įstatymų įstatymas. – A. de Lamartinas.
 14. Sąžinė – neklystantis teisėjas, kol jos neužmušame. – O. de Balzakas.
 15. Sąžinė yra žydų išradimas. – A. Hitleris.
 16. Sąžinė liguistai jautri. Sąžine galima naudotis, bet, panašiai kaip fantazijos ir skrandžio, jos negalima perkrauti. – R. L. Stivensonas.
 17. Sielvartas – tai kvota. Joks teisėjas nėra toks smulkmeniškas, kaip sąžinė, tardanti pati save. – V. Hugo.
 18. Švari sąžinė yra nuolatinė šventė. – Seneka.
 19. Tik protas, valia, sąžinė išaukština žmogų. – A. Kunanbajevas.
 20. Tyra sąžinė nebijo žmonių, o blogą baugina net vienatvė. – Seneka.
 21. Visada būk savo valios šeimininkas ir savo sąžinės vergas. – M. fon Ebner-Ešenbach.
 22. Žmogus tol klysta, kol gyvena žemėje; bet doras žmogus ir miglotuose siekiuose visada nujaus teisingą kelią, – jį parodo sąžinė. – J. V. Gėtė.
 23. Žmonės niekuomet nejaučia sąžinės graužaties dėl poelgių, tapusių jų įpročiu. – Volteras.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

AfrikiečiųKeisti

 1. Švari sąžinė padaro minkštą pagalvę.

AnglųKeisti

 1. Kaltai sąžinei nebereikia kaltintojo.
 2. Rami sąžinė miega ir per griaustinį.

KinųKeisti

 1. Arklys su nutrinta nugara baikštus, žmogus su nešvaria sąžine – neramus.

LietuviųKeisti

 1. Dainuoja tas, kieno sąžinė rami.
 2. Sąžinė graužia.

NuorodosKeisti

Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –