Edmundas Berkas (angl. Edmund Burke (1729-1797) – airių politikas, rašytojas, oratorius, filosofas.

Edmundas Berkas

Sentencijos ir aforizmai

keisti
  1. Grožiui beveik būtinas gležnumas, net trapumas.
  2. Jūs negalite niekada suplanuoti ateities praeityje.
  3. Kantrybe galima pasiekti daugiau negu jėga.
  4. Laikas – didysis mokytojas.
  5. Mes su malonumu klausome apie mūsų teises, bet nemėgstame, kad mums primintų mūsų priedermes.
  6. Pasakyk man, kokios nuotaikos valdo jaunuolių protus, ir aš tau apibūdinsiu būsimąją kartą.
  7. Prasti įstatymai – žiauriausia tironijos forma.
  8. Tam, kad įsiviešpatautų blogis, užtenka to, kad geri žmonės nedarytų nieko...
  9. Vienintelis dalykas būtinas blogio triumfui, kad geri žmonės nedarytų nieko.
  10. Visi žmonių įstatymai kalba išsamiai tik deklaratyviai. Jie neturi jokios galios pradinio teisingumo materijoje.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –