Sentencijos

keisti
 1. Daugumos šalių įstatymai sukurti tam, kad engtų vargšus ir globotų stipriuosius. – Napoleonas.
 2. Esame įstatymų vergai, kad galėtume būti laisvi. – Ciceronas.
 3. Gerus įstatymus privalu gerbti, blogus – naikinti arba keisti. – M. Rusinekas.
 4. Ginklams žvangant, įstatymai tyli. – Ciceronas.
 5. Gyvenime svarbu ne eiti su dauguma, o sutarti su vidiniais paties suvoktais įstatymais. – M. Aurelijus.
 6. Griežčiausias įstatymas dažnai sukelia didžiausią neteisybę. – Ciceronas.
 7. Išmintingi žmonės žino, kad neprotinga įstatymų leidyba panaši į smėlio virvę, byrančią bandant ją vyti. – R. V. Emersonas.
 8. Įstatymai bergždžiai egzistuoja tiems, kurie neturi nei narsos, nei priemonių juos ginti. – T. B. Makolis.
 9. Įstatymai privalo turėti visiems vienodą prasmę. – Š. Lui Monteskjė.
 10. Įstatymai rašomi paprastiems žmonėms, todėl jie turi remtis paprastomis sveiko proto taisyklėmis. – T. Džefersonas.
 11. Įstatymai turi rauti su šaknim ydas ir diegti dorybes. – Ciceronas.
 12. Įstatymai visuomet geri... jų sumanytojams. – J. Laucius.
 13. Įstatymas, išleistas neatsižvelgiant į sąlygas, kuriomis gyvena liaudis, nebus veiksmingas. – Kung Sun Jangas.
 14. Įstatymas yra iškilniausia žmonių išminties apraiška, panaudojanti jų patirtį visuomenės labui. – S. Džonsonas.
 15. Įstatymas – ne voratinklis, kad didelės musės išsiveržtų, o mažos įstrigtų. – O. de Balzakas.
 16. Įstatymas, slypintis mumyse, vadinasi sąžinė. Sąžinė iš teisybės yra mūsų poelgių derinimas su šiuo įstatymu. – I. Kantas.
 17. Įstatymas turi būti trumpas, kad jį lengvai galėtų įsiminti ir mažai išmanantys žmonės. – Seneka.
 18. Įstatymas valdo žmones, protas – įstatymą. – T. Fuleris.
 19. Yra vagių, kurie yra nebaudžiami įstatymo, bet visgi vagia iš žmonių brangiausia, – laiką. – Napoleonas Bonapartas.
 20. Jei reik įstatymą pažeisti dėl valdžios, pažeisk jį, o apskritai vien tiesą gerbk. – Ciceronas.
 21. Kai bus teisingi įstatymai, bus teisingi ir žmonės. – A. Fransas.
 22. Kai kurie nerašyti įstatymai tvirtesni už visus rašytinius. – Seneka.
 23. Kartais gėda draudžia tai, ko nedraudžia įstatymai. – Seneka.
 24. Laisvė – tai teisė daryti viską, ką leidžia įstatymai. – Š. Monteskje.
 25. Leiskite nedaug įstatymų, bet žiūrėkite, kad jų būtų laikomasi. – Dž. Lokas.
 26. Lengviau sukurti įstatymą, negu jį vykdyti. – Napoleonas Bonapartas.
 27. Liaudis turi ginti įstatymus kaip savo tvirtovę, kaip savo apsauginę sieną. – Heraklitas.
 28. Moralės ir įstatymų pamatas – kad kuo daugiau žmonių patirtų kuo daugiai laimės. – Dž. Bentamas.
 29. Mūsų dorovinių pareigų daug daugiau, negu nurodo įstatymai. – Seneka.
 30. Nepaklusti jokiam įstatymui – vadinasi, neturėti visų patikimiausios apsaugos, nes įstatymai turi mus ginti ne tik nuo kitų, bet ir nuo savęs pačių. – H. Heinė.
 31. Nėra įstatymų, kurie ką nors galėtų prieš pinigus. – Napoleonas.
 32. Nieko taip blogai nežinom, kaip to, ką kiekvienas turi žinoti, – įstatymų. – O. de Balzakas.
 33. Papročiai – tai žmonės, įstatymai – šalies protas. Papročiai dažnai esti žiauresni už įstatymus. Papročiai, kartais neprotingi, įveikia įstatymus. – O. de Balzakas.
 34. Pareigūnas yra kalbantis įstatymas, o įstatymas yra nebylus pareigūnas. – Ciceronas.
 35. Pernelyg griežtas įstatymas esti pernelyg neteisingas. – Ciceronas.
 36. Prasti įstatymai – žiauriausia tironijos forma. – E. Berkas.
 37. Teisėjai turi atminti, kad jų užduotis – aiškinti įstatymus, o ne juos kurti. – F. Bekonas.
 38. Teisėjas – tai kalbantis įstatymas, o įstatymas – tai nebylus teisėjas. – Ciceronas.
 39. Teisingo žmogaus dorovinės savybės visai atstoja įstatymus. – Menandras.
 40. Tikra piliečių lygybė yra visų vienodas pavaldumas įstatymams. – Ž. L. Dalamberas.
 41. Vyriausybė yra kalbantis įstatymas, o įstatymas – nebyli vyriausybė. – Ciceronas.
 42. Žmogaus gerumasįstatymų vadas. – Ciceronas.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Įstatymas negali įtikinti ten, kur jis negali nubausti.
 2. Įstatymas valdo žmogų, o supratimas – įstatymą.
 3. Vienas įstatymas būna turtingiems, o kitas – vargšams.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas įstatymas