Įstatymas

SentencijosKeisti

 1. Daugumos šalių įstatymai sukurti tam, kad engtų vargšus ir globotų stipriuosius. – Napoleonas.
 2. Esame įstatymų vergai, kad galėtume būti laisvi. – Ciceronas.
 3. Ginklams žvangant, įstatymai tyli. – Ciceronas.
 4. Gyvenime svarbu ne eiti su dauguma, o sutarti su vidiniais paties suvoktais įstatymais. – M. Aurelijus.
 5. Griežčiausias įstatymas dažnai sukelia didžiausią neteisybę. – Ciceronas.
 6. Išmintingi žmonės žino, kad neprotinga įstatymų leidyba panaši į smėlio virvę, byrančią bandant ją vyti. – R. V. Emersonas.
 7. Įstatymai rašomi paprastiems žmonėms, todėl jie turi remtis paprastomis sveiko proto taisyklėmis. – T. Džefersonas.
 8. Įstatymai turi rauti su šaknim ydas ir diegti dorybes. – Ciceronas.
 9. Įstatymai visuomet geri... jų sumanytojams. – J. Laucius.
 10. Įstatymas, išleistas neatsižvelgiant į sąlygas, kuriomis gyvena liaudis, nebus veiksmingas. – Kung Sun Jangas.
 11. Įstatymas yra iškilniausia žmonių išminties apraiška, panaudojanti jų patirtį visuomenės labui. – S. Džonsonas.
 12. Įstatymas – ne voratinklis, kad didelės musės išsiveržtų, o mažos įstrigtų. – O. de Balzakas.
 13. Įstatymas, slypintis mumyse, vadinasi sąžinė. Sąžinė iš teisybės yra mūsų poelgių derinimas su šiuo įstatymu. – I. Kantas.
 14. Įstatymas turi būti trumpas, kad jį lengvai galėtų įsiminti ir mažai išmanantys žmonės. – Seneka.
 15. Įstatymas valdo žmones, protas – įstatymą. – T. Fuleris.
 16. Yra vagių, kurie yra nebaudžiami įstatymo, bet visgi vagia iš žmonių brangiausia, – laiką. – Napoleonas Bonapartas.
 17. Jei reik įstatymą pažeisti dėl valdžios, pažeisk jį, o apskritai vien tiesą gerbk. – Ciceronas.
 18. Kai bus teisingi įstatymai, bus teisingi ir žmonės. – A. Fransas.
 19. Kai kurie nerašyti įstatymai tvirtesni už visus rašytinius. – Seneka.
 20. Kartais gėda draudžia tai, ko nedraudžia įstatymai. – Seneka.
 21. Laisvė – tai teisė daryti viską, ką leidžia įstatymai. – Š. Monteskje.
 22. Lengviau sukurti įstatymą, negu jį vykdyti. – Napoleonas Bonapartas.
 23. Moralės ir įstatymų pamatas – kad kuo daugiau žmonių patirtų kuo daugiai laimės. – Dž. Bentamas.
 24. Mūsų dorovinių pareigų daug daugiau, negu nurodo įstatymai. – Seneka.
 25. Nėra įstatymų, kurie ką nors galėtų prieš pinigus. – Napoleonas.
 26. Nieko taip blogai nežinom, kaip to, ką kiekvienas turi žinoti, – įstatymų. – O. de Balzakas.
 27. Papročiai – tai žmonės, įstatymai – šalies protas. Papročiai dažnai esti žiauresni už įstatymus. Papročiai, kartais neprotingi, įveikia įstatymus. – O. de Balzakas.
 28. Pareigūnas yra kalbantis įstatymas, o įstatymas yra nebylus pareigūnas. – Ciceronas.
 29. Pernelyg griežtas įstatymas esti pernelyg neteisingas. – Ciceronas.
 30. Prasti įstatymai – žiauriausia tironijos forma. – E. Berkas.
 31. Teisėjai turi atminti, kad jų užduotis – aiškinti įstatymus, o ne juos kurti. – F. Bekonas.
 32. Teisėjas – tai kalbantis įstatymas, o įstatymas – tai nebylus teisėjas. – Ciceronas.
 33. Tikra piliečių lygybė yra visų vienodas pavaldumas įstatymams. – Ž. L. Dalamberas.
 34. Vyriausybė yra kalbantis įstatymas, o įstatymas – nebyli vyriausybė. – Ciceronas.
 35. Žmogaus gerumasįstatymų vadas. – Ciceronas.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

AnglųKeisti

 1. Įstatymas negali įtikinti ten, kur jis negali nubausti.
 2. Įstatymas valdo žmogų, o supratimas – įstatymą.
 3. Vienas įstatymas būna turtingiems, o kitas – vargšams.

NuorodosKeisti

 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas įstatymas