Sentencijos

keisti
 1. Apie ateitį daugiausia kalba tie, kurie jos neturi. – F. Bekonas.
 2. Aš niekada negalvojau apie ateitį – ji ir pati ateina pakankamai greitai. – A. Einšteinas.
 3. Ateitis yra blogiausias dabarties dalykas. – G. Floberas.
 4. Ateitismokyklos mokytojo rankose. – V. Hugo.
 5. Ateitis mus jaudina, o praeitis laiko. Štai kodėl dabartis mums išslysta. – G. Floberas.
 6. Dabartinei visuomenei auklėjimo klausimas – gyvenimo ir mirties klausimas, nuo kurio priklauso ateitis. – Ž. E. Renanas.
 7. Dabartis savaime kuria ateitį. Jeigu mes visi norėtume numatyti, įspėti ateitį ir pagal ją formuoti dabartį, mes rizikuotume žiauriai apsirikti: prasilenkti su ateitimi ir nieko gero neduoti dabarčiai. – V. Mykolaitis-Putinas.
 8. Dabartis visada kupina ateities. – G. V. Leibnicas.
 9. Dabarty nerimom, su praeitim pykomės, ateities neturėjom: visiškai kaip tie, kuriuos žmonių teisingumas ar neapykanta laiko už grotų. – A. Kamiu.
 10. Geriausias būdas spėti ateitį yra ją sukurti. – P. Drukeris.
 11. Gyventi šia akimirka. Praeitis negali būti pakeista, o ateitis negali būti kontroliuojama, todėl reikia gyventi dabar. Per daug negalvojantis apie ateitį žmogus yra laimingesnis, gali labiau džiaugtis kiekviena nauja diena. – Dalai Lama XIV.
 12. Jaunystės požiūriu gyvenimas yra begalinė ateitis; senatvės – labai trumpa praeitis. – A. Šopenhaueris.
 13. Jis pakilo į tą aukštumą, iš kurios gilūs vyrai, teisingai vertindami praeitį, geba įžvelgti ateitį. – O. de Balzakas.
 14. Kai visko netenkama, vis dėlto dar lieka ateitis. – K. N. Bouvis.
 15. Kalbėdamiesi apie praeitį ir apie dabartį, tik ne apie ateitį, kurios jiems su kiekviena diena vis mažėjo, tad ko apie tokį dylantį tarsi puspadis ir puspadžio nevertą dalyką jiems buvo kalbėtis? – K. Sabaliauskaitė.
 16. Kas gina moters teises, tas gina vaiko teises, kitaip sakant, gina ateitį. – V. Hugo.
 17. Meilė – vienintelė aistra, nepripažįstanti nei praeities, nei ateities. – O. de Balzakas.
 18. Mes ne visada galime sukurti ateitį savo jaunimui, bet galime sukurti ateities jaunimą. – F. Ruzveltas.
 19. Mėgstu vyrus su ateitimi ir moteris su praeitimi. – O. Vaildas.
 20. Mokykla – tai dirbtuvė, kurioje formuojamas augančiosios kartos mąstymas; reikia ją tvirtai laikyti rankose, jeigu nenori paleisti iš rankų ateities. – A. Barbiusas.
 21. Moteris, kuri nesikvėpina, neturi ateities. – K. Šanel.
 22. Negyvenkite praeitimi, nesvajokite apie ateitį, verčiau visą savo dėmesį sutelkite į dabartį. – Buda.
 23. Niekas taip nepadeda kurti ateities, kaip drąsios svajonės. Šiandien utopija, rytoj – kūnas ir kraujas. – V. Hugo.
 24. Nuo šiol ateitis priklauso dviejų tipų žmonėms: mąstančiam žmogui ir darbo žmogui. Iš esmės abu jie sudaro nedalomą vienetą, nes mąstyti – reiškia dirbti. – V. Hugo.
 25. Patyrimas toks pat neveiksmingas kaip ir sąžinė. Jis tik įrodo, kad mūsų ateitis bus tokia pat kaip praeitis ir kad nuodėmę, kurią sykį padarėme bjaurėdamiesi, pakartosime daug kartų ir su džiaugsmu. – O. Vaildas.
 26. Pradėk nuo mažo, tačiau svajok apie didį. Nedaryk vienu metu pernelyg daug darbų. Užsiimk pradžioje nedaugeliu paprastų dalykų ir pamažu pereik prie sudėtingesnių. Ir visada galvok apie ateitį. – S. Džobsas.
 27. Praeitis ir dabartis – mūsų priemonės, tik ateitis – mūsų tikslas. Tad niekuomet negyvename, bet tikimės gyventi, ir visuomet turėdami galimybę būti laimingi, niekuomet ja nepasinaudojame. – B. Paskalis.
 28. Projektas – tai ateities juodraštis. – Ž. Renaras.
 29. Tautos ateitis motinų rankose. – O. de Balzakas.
 30. Tik kvailys, galvodamas apie ateitį, užmiršta dabartį. – N. Gogolis.
 31. Tikrai rūpindamasis ateitimi, privalai viską atiduoti dabarčiai. – A. Kamiu.
 32. Tikras dosnumas ateičiai yra viską atiduoti dabarčiai. – A. Kamiu.
 33. Toli gražu nepakanka parodyti, kad dabartis aukščiau už praeitį; dar reikia sukelti nuojautą, kad ateitis aukščiau už mūsų dabartį. – O. de Balzakas.
 34. Užtikrintai pranašauti galėčiau tik tai, kad didžiausi ateities atradimai bus tokie, kokių šiandien negalime įsivaizduoti, nes dar nesame pakankamai išmintingi, kad juos numatytume. – K. Saganas.
 35. Žmogus niekada nėra vienišas! Mus visur lydi ir slegia ateities ir praeities našta. – A. Kamiu.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Neleisk, kad tavo praeitis diktuotų tavo ateitį.
 1. Ateitis – rūkuose, praeitis – varguose.
 2. Žmogus šaudo – Dievas kulkas gaudo.
 1. Nori pamatyti ateitį – pažiūrėk į praeitį.
 1. Moteris slepia nuo vyro savo praeitį, o vyras nuo moters – jos ateitį.