Elgeta – kas vaikšto prašinėdamas išmaldos.

Sentencijos keisti

  1. Elgetų neturėtų būti. Jie neduoda ramybės nei tiems žmonėms, kurie jiems duoda išmaldos, nei tiems, kurie neduoda. – F. Nyčė.

Patarlės ir priežodžiai keisti

Lietuvių keisti

  1. Dieve, duok iš pono elgetą, ne iš elgetos poną.
  2. Geriau savoje šalyje elgetauti, negu svetimoje ponauti.
  3. Kas jaunas girtuokliauja, senatvėj elgetauja.

Lotynų keisti

  1. Kuklumas neduos naudos elgetai.