Elgeta – kas vaikšto prašinėdamas išmaldos.

Sentencijos

keisti
  1. Elgetų neturėtų būti. Jie neduoda ramybės nei tiems žmonėms, kurie jiems duoda išmaldos, nei tiems, kurie neduoda. – F. Nyčė.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
  1. Dieve, duok iš pono elgetą, ne iš elgetos poną.
  2. Geriau savoje šalyje elgetauti, negu svetimoje ponauti.
  3. Kas jaunas girtuokliauja, senatvėj elgetauja.
  1. Kuklumas neduos naudos elgetai.