Sentencijos

keisti
 1. Apie žmogų negalima spręsti iš pirmo žvilgsnio. Privalumus paprastai gaubia kuklumo šydas, trūkumus dengia veidmainingumo kaukė. – Ž. de la Briujeras.
 2. Būk kuklus – tai tokia išdidumo rūšis, kuri mažiausiai erzina aplinkinius. – Ž. Renaras.
 3. Būkite kuklūs! Tai yra meilus pasididžiavimas ir mažai tikėtina įžeisti. – Ž. Renaras.
 4. Dorybės jėga – jos kuklumas. – E. Foichterslebenas.
 5. Dvi savybės – gerumas ir kuklumas – niekada neturėtų žmogaus varginti. – R. L. Stivensonas.
 6. Gražu būti kukliam, bet nedera būti abejingam. – Volteras.
 7. Išmintingoji žmona! Jei nori, kad tavo vyras laisvalaikį leistų su tavimi, pasistenk, kad niekur kitur nerastų tiek malonumo, pasitenkinimo, kuklumo ir švelnumo. – Pitagoras.
 8. Kai nori, žmogus gali atrodyti kuklus – tai sena taisyklė, – bet kuklus žmogus negali atrodyti begėdis. – G. K. Lichtenbergas.
 9. Kas nuodugniai tiria savo sielą taip dažnai pastebi klystąs, kad norom nenorom tampa kuklus. Jis jau nesididžiuoja savo išprusimu, jis nemano esąs pranašesnis už kitus. – K. A. Helvecijus.
 10. Kuklumas, besigiriantis savo kuklybe, – jau ne kuklumas, o puikybė, vilkinti ašutiniu kuklumo drabužiu. – J. Becheris.
 11. Kuklumas išryškina teigiamas savybes ir pateisina vidutinybę. – F. de Larošfuko.
 12. Kuklumas, kylantis iš silpnumo, – ne dorybė. – A. Kunanbajevas.
 13. Kuklumas – ne tik dorybės puošmena, bet ir sargas. – Dž. Adisonas.
 14. Kuklumas sielai yra tas pats, kas drovumas kūnui. – F. Bekonas.
 15. Kuklumas – sugebėjimas išgirsti iš kitų visa tą gera, ką mes galvojame apie save. – P. Lorensas.
 16. Kuklumas su grožiu niekada nesutaria. – Ovidijus.
 17. Kuklumas teigiamiems bruožams – tarytum paveikslo figūroms fonas: jas išryškina, teikia joms teljefingumo. – Ž. de la Briujeras.
 18. Kuklumas tramdo išdidumą kaip vanduo gesina liepsną. Jis panašus į žiedą, įveriamą meškos nosin. – T. Hipelis.
 19. Kuklumo stoka yra proto stoka. – A. Popas.
 20. Kuo žmogus protingesnis, tuo jis kuklesnis. – Ciceronas.
 21. Mandagumas ir kuklumas rodo tikrą žmogaus išsilavinimą. – O. Balzakas.
 22. Mergaites puošia kuklumas, o moterisbrangakmeniai. – M. Monro.
 23. Nekalbumas ir kuklumas labai praverčia pokalbyje. – M. de Montenis.
 24. Nekuklus žmogus dažnai pavojingesnis už piktą, nes šis puola tik savo priešus, o pirmasis kenkia ir priešams, ir draugams. – Dž. Adisonas.
 25. Nesistenk žūtbūt ištobulėti, pasiduoti daugybei įtakų; visa tai tuščias blaškymasis. Kuklume, kaip tamsoje, aiškiau matyti dangiška šviesa. – H. D. Toro.
 26. Perdėtas kuklumas yra ne kas kita, kaip slepiamas išdidumas. – A. M. Šenjė.
 27. Puošimas, tai bent mokslas! Grožis, koks ginklas! Kuklumas, kokia elegancija! – K. Šanel.
 28. Savo vertės pajauta protingam žmogui teikia kuklumo, bet kartu ir atsparumo. – F. Česterfildas.
 29. Tariamas kuklumas – rafinuočiausia tuščiagarbiškumo gudrybė. – Ž. de la Briujeras.
 30. Tikras mokslininkas negali būti nekuklus, kuo daugiau jis padarė, tuo jam aiškiau, kaip daug liko padaryti. – A. Fransas.
 31. Viskam reikia saiko, net kuklumui. – A. Fransas.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Būk kuklus, formuodamas poreikius, net jeigu tu formuoji poreikius sau.
 1. Kuklaus dangus nenuskriaus, kantraus dangus neapleis.
 2. Kukliausias žmogus yra ir patikimiausias.
 3. Kuklus ir be turto linksmas, pasipūtęs ir su turtais niūrus.
 1. Kuklumas yra labai geros pajamos.
 2. Kuklumas neduos naudos elgetai.
 3. Retas yra derinys tarp gražumo ir kuklumo.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –