Sentencijos keisti

 1. Ar žinote, ką geria šis žmogus iš stiklinės, drebančios jo virpančioje nuo girtavimo rankoje? Jis geria savo žmonos ir savo vaikų ašaras, kraują, gyvastį. – F. R. de Lamenė.
 2. Daugelį idiotų ir silpnapročių išleidžia į pasaulį girtaujantys tėvai. – F. Bekonas.
 3. Didumai jaunimo girtavimas toks svetimas, kad, nematydami spiritinių gėrimų, jie visai jų nepasiges. Jaunuoliai skaitys knygose, kad kitados žmonės vaikščiojo į smuklę, ir tai jiems atrodys toks pat laukinis paprotys, kaip bulių kova ar raganų deginimas ant laužo. – Dž. Londonas.
 4. Geriu, kad aplinkiniai pradėtų atrodyti įdomesni. – E. Hemingvėjus.
 5. Girtaujančios moterys gimdo vaikus, panašius šiuo atžvilgiu į savo motinas. – Aristotelis.
 6. Girtaujantį viršininką reikia bausti mirtimi. – Solonas.
 7. Girtavimasbeprotybės pratybos. – Pitagoras.
 8. Girtavimas iš visų ydų labiausiai nesuderinama su dvasios didybe. – V. Skotas.
 9. Girtavimas – savotiška beprotybė. – Aristotelis.
 10. Girtavimas – savanoriškas išprotėjimas. – Seneka.
 11. Girtavimasvaikų silpnumo ir ligotumo priežastis. – Hipokratas.
 12. Girtavimas – visų ydų tėvas. – Abu'l Faradžas al Isfahanijus.
 13. Girtavimas žemina žmogų, atima, bent jau laikinai, iš jo protą ir galiausiai paverčia gyvuliu. – Ž. Ž. Ruso.
 14. Girtuoklystė žudo tautas. Pažvelkite į statistiką, aplankykite ligonines, atlikite sociologinius tyrimus ir jūs pamatysite, kad nemeluoju. – E. Zola.
 15. Iš visų ydų girtuoklystė labiausiai nesuderinama su dvasios didybe. – V. Skotas.
 16. Jokios nelaimės ir nusikaltimai nesunaikina tiek žmonių ir jų turto, kiek girtavimas. – F. Bekonas.
 17. Kas geria, tas stoja į moralinio nuopolio kelią. – Dž. Čoseris.
 18. Liūdesį verta vyti visokiomis priemonėmis, išskyrus girtavimą. – S. Džonsonas.
 19. Neprotingieji gerdami vyną nusigeria, o nelaimės ištiktieji praranda protą. – Pitagoras.
 20. Niekas taip nepriartina senatvės kaip nesaikingas girtavimas, nežabota meilė ir besaikis geidulingumas. – Erazmas Roterdamietis.
 21. Nuolatinis girtavimas kenksmingas, jis gadina kepenis ir protą; silpnina nervus, sukelia nervų ligas, staigią mirtį. – Avicena.
 22. Pirma taurė priklauso troškuliui, antra – linksmumui, trečia – malonumui, ketvirta – beprotybei. – Anacharsis Skitas.
 23. Tarp kitų ydų girtavimas man atrodo ypač šiurkšti ir niekinga. – M. de Montenis.
 24. Taurelėje širdgėla ieško atvangos, silpnavališkumas – drąsos, neryžtingumas – pasitikėjimo, liūdesys – džiaugsmo, o randa tik pražūtį. – B. Džonsonas.
 25. Žmogus, kuris gerdamas praranda saiką, nesaugo paslapčių ir nevykdo pažadų. – Servantesas.

Patarlės ir priežodžiai keisti

Afrikiečių keisti

 1. Žmonėms, kurie geria tam, kad paskandintų savo sielvartą, turėtų būti pasakyta, kad sielvartas žino, kaip reikia plaukti.

Airių keisti

 1. Išgerk, kol neištroškai.

Lietuvių keisti

 1. Girtavimas – visų ydų motina.
 2. Kas jaunas girtuokliauja, senatvėj elgetauja.
 3. Pati girta, vakarienė nevirta.

Vokiečių keisti

 1. Geriantis truputėlį per daug geria gerokai per daug.