Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Daug esama žmonių, kuriuos mokytumas paverčia nemokšomis, žmonių, kurie kuo daugiau skaito, tuo mažiau žino. – H. T. Boklis.
 2. Daug skaityti verta todėl, kad, tai darant, mus veikia tai vienos galingos asmenybės, tai kitos, kol mes galop išsilaisviname iš dominuojančio jų poveikio. – T. S. Eliotas.
 3. Gera knyga duoda vaisių – kitas knygas; jos šlovė kiekvieną amžių eina platyn, ir jos skaitymas sudaro ištisą erą skaitytojų gyvenime. – E. B. Olkotas.
 4. Geras dalykas kaupti geras knygas, bet kur kas geresnis – dažniau jas skaityti. – F. Petrarka.
 5. Gerų knygų skaitymas – tai pokalbis su geriausiais praėjusių laikų žmonėmis, pokalbis, kuriame jie perduoda mums tiktai geriausias savo mintis. – R. Dekartas.
 6. Ieškokite žmonių, su kuriais pokalbis būtų vertas taurios knygos, ir knygų, kurių skaitymas būtų vertas pokalbio su filosofu. – P. Buastas.
 7. Iš tikrųjų daugelis skaito tik dėl to, kad įgytų teisę negalvoti. – G. K. Lichtenbergas.
 8. Iš to, ką skaitau, aš būtinai ką nors sau pasižymiu. Nesivaržau kartais užeiti ir į priešo stovyklas, ne kaip perbėgėlis, o kaip žvalgas. – Seneka.
 9. Jeigu ką perskaitysi, tai įsidėmėk pagrindinę mintį. Taip darau ir aš: iš to, ką perskaitau, būtinai ką nors įsidėmiu. – Seneka.
 10. Jeigu skaitome siekdami žinių, turime skaityti lėtai, užsirašyti viską, ką išmokstame iš knygos, visa, ką randame nežinoma. – E. Fagė.
 11. Joks skaitymas taip nenuvargina, kaip skaitymas nesusietų ir pakrikų minčių. – J. G. Herderis.
 12. Kai viena moteris išmoko skaityti, pasaulyje atsirado moterų problema. – M. fon Ebner-Ešenbach.
 13. Kas įgyjama skaitant ir užsirašant, virsta kūnu ir krauju. – Seneka.
 14. Kas neskaitė senovės kūrinių, nepatyrė grožio. – G. V. F. Hėgelis.
 15. Kiekvieną knygą reikia mokėti skaityti. – B. Paskalis.
 16. Kuo daugiau skaitote nemąstydami, tuo tvirčiau įsitikinate, kad daug žinote, o kuo daugiau mąstote skaitydami, tuo aiškiau matote, kad žinote labai mažai. – Volteras.
 17. Kvailiai skaito knygą ir nieko negali suprasti; eiliniai žmonės mano, kad jiems viskas suprantama, didžiai protingi žmonės kartais supranta ne viską: painius dalykus jie laiko painiais, o aiškius – aiškiais. Vadinamieji gudročiai teikiasi rasti neaiškumų ten, kur viskas aišku, ir nesupranta to, kas visai akivaizdu. – Ž. de la Briujeras.
 18. Mes turime skaityti, kad suteiktume džiaugsmo savo sieloms. – Dž. Orvelas.
 19. Mėgsti skaityti – tai neišvengiamas nuobodulio valandas paversti saldaus malonumo valandomis. – Š. Lui Monteskjė.
 20. Mokykitės ir skaitykite. Skaitykite vertingas knygas. Visa kita padarys gyvenimas. – F. Dostojevskis.
 21. Mokykitės skaityti. Tai galbūt kur kas sunkiau, negu jūs įsivaizduojate. Būkite reiklūs skaitymui, skaitykite sąžiningai ir kuo dėmesingiau visa, kuo domitės tikrai, o ne įsivaizduojamai, kas tiesiogiai siejasi su jūsų darbu. – T. Karlailis.
 22. Neskaityk nieko, ko nenori įsiminti, ir neįsimink nieko, ko nenori panaudoti. – Dž. S. Blekis.
 23. Panašiai kaip per gausus maistas dažnai žmogui pakenkia labiau negu badas, taip ir skaitymo perteklius gali būti kenksmingas jo protui... – F. Petrarka.
 24. Pernelyg daug skaitoma vidutinių knygų: prie jų gaištamas laikas. Iš tiesų reikėtų skaityti tik tai, kas stebina. – J. V. Gėtė.
 25. Piktnaudžiavimas skaitymu žlugdo mokslą. Besaikis skaitymas ugdo tik pernelyg savimi pasitikinčius nemokšas. – Ž. Ž. Ruso.
 26. Skaitydami autorius, kurie gražiai rašo, įprantame gražiai kalbėti. – Volteras.
 27. Skaityk ne tam, kad prieštarautum ir neigtum, ne tam, kad aklai priimtum, ir ne tam, kad rastum temą pokalbiui, bet kad mąstytum ir samprotautum. – F. Bekonas.
 28. Skaitymas duoda žmogui žinių, pokalbis moko sumanumo, o įprotis užsirašinėti – tikslumo. – F. Bekonas.
 29. Skaitymas yra vienintelė priemonė, kuria mes nevalingai ir bejėgiškai persikūnijame į kitą odą, kitą balsą ir kitą sielą. – Dž. Rowling.
 30. Skaitymas man buvo geriausias vaistas nuo gyvenimo nemalonumų; nepasitaikė tokio sielvarto, kurio nebūtų nuramdžiusi valanda skaitymo. – Š. Lui Monteskjė.
 31. Skaitymas, peržengus tam tikrą amžių, per daug nukreipia protą nuo jo kūrybinių siekių. Bet kuriam per daug skaitančiam ir per mažai galvojančiam žmogui išsivysto tingėjimo mąstyti įprotis. – A. Einšteinas.
 32. Skaitymas protui yra tas pats, kas fizinis lavinimas kūnui. – Dž. Adisonas.
 33. Skaitymas stiprina arba silpnina protą lygiai kaip kūną – grynas ar užterštas oras. – Dž. Raskinas.
 34. Skaitymo menas – tai menas mąstyti šiek tiek padedamam kito; skaityti – reiškia mąstyti su kitu, pergalvoti kito mintį – sau artimą arba priešišką. – E. Fagė.
 35. Skaityti ir nesuprasti – tolygu visai neskaityti. – J. A. Komenskis.
 36. Skaityti – reiškia taikyti gyvenime, kas perskaityta. – A. Dystervegas.
 37. Skaitytų knygų pakartotinas skaitymas – patikimiausias išprusimo matas. – F. Hebelis.
 38. Tinkamai vadovaujamo žaidimo mokykla atveria vaikui langą į pasaulį plačiau ir patikimiau negu skaitymas. – Ž. A. Fabras.
 39. Žmonės mažai prisimena ką skaitę, todėl kad pernelyg mažai galvoja patys. – G. K. Lichtenbergas.
 40. Žmonės nustoja mąstyti, nustoję skaityti. – D. Didro.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Knygų skaitymas pašalina liūdesį iš širdies.
 1. Aklas yra neapsiskaitęs žmogus.
 1. Jeigu jūs tikite viskuo, ką skaitote, geriau visai neskaitykite.
 1. Kas skaito ir rašo, tas duonos neprašo.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –