Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Ateina amžius, kai dori žmonės atleidžia vieni kitiems klaidas, ankstesnes silpnybes, ir švelnus prisirišimas pakeičia audringas aistras, pernelyg juos skyrusias. – P. O. Bomaršė
 2. Deja, silpnybė čia kalta, ne mes! / Kokios sutvertos mes, tokios ir esam. – V. Šekspyras.
 3. Išmintingas žmogus visada jį puolančiųjų pusėje, jis labiau už juos suinteresuotas išsiaiškinti savo silpnybes. – R. V. Emersonas.
 4. Įsišaknijusios silpnybės panašios į musę: tu šimtus kartų ją nuvarai, o ji vėl grįžta ir kankina tave vis labiau. – L. Šeferis.
 5. Jei žmogus iš tikrųjų stiprus, jis pripažįsta savo silpnybes. – O. de Balzakas.
 6. Kas gali būti panašesnio į kvailystę, kaip nuolaidžiauti savo draugų silpnybėms, nematyti jų trūkumų, žavėtis jų ydomis tarsi dorybėmis. – Erazmas Roterdamietis.
 7. Kiek vyrų yra nusikaltę tik dėl savo silpnybės moterims! – Napoleonas Bonapartas.
 8. Meilė – įdomiausia ir atleistiniausia žmogiškoji silpnybė. – Č. Dikensas.
 9. Moteris kartais gali prisipažinti turinti nuodėmių, bet aš nepažinojau nė vienos, kuri prisipažintų turinti silpnybių. – H. V. Šo.
 10. Moteris tik tada stipri, kai apsiginkluoja silpnybe. – Dž. Baironas.
 11. Mūsų silpnybės mums nekenkia, jei mes jas pažįstame. – G. K. Lichtenbergas.
 12. Neteisingas gailestingumas – ne tik silpnybė, tai beveik neteisingumas, labai pragaištingas visuomenei, nes skatina ydas. – H. Fildingas.
 13. Silpnybė gimdo žiaurumą. – Seneka.
 14. Tinginystė ir silpnybė yra kovos ir blaškymosi ženklas. Todėl drąsiai galima tvirtinti, jog didžiausias gėris yra sielos darna. – Seneka.
 15. Užuot slėpęs kokią nors pastebėtą savo silpnybę, užuot veidmainiavęs ir išsisukinėjęs, imk ir pasitaisyk. – E. Delakrua.
 16. Vyras myli moterį, žinodamas visas jos silpnybes, užgaidas, netobulumą – galbūt už tai ją labiausiai ir myli. – O. Vaildas.