Maironis, tikr. Jonas Mačiulis, (1862-1932) – poetas, katalikų kunigas, visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas.

Maironis

Sentencijos keisti

  1. Dienos slenka palengva; metai bėga risčia.
  2. Gyvenimas mūsų kaip gėlė laukinė, / Čia žydi, žaliuoja, čia dalgis nuskynė.
  3. Kančia – tai didvyrių mokykla.
  4. Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva. – „Kur bėga Šešupė“.
  5. Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai, lietuviai barzdočiai dūmoja.
  6. Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai Trakų štai didinga pilis! – „Trakų pilis“.
  7. Sunku mums būtų be vilties! Be jos skausme kas nuramintų, kas širdžiai duotų tiek ugnies? Kas ištvermę varge gamintų?

Citatos keisti

  1. Lietuva brangi, mano Tėvyne,
    šalis, kur miega kapuos didvyriai. – „Lietuva brangi“ (neoficialus antrasis Lietuvos himnas).

Nuorodos keisti

 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


 
Wikisource