Lietuva

valstybė Europoje

Lietuva – valstybė Europos geografiniame viduryje, pietrytinėje Baltijos jūros pakrantėje.

„Aukso laisvė“ – 1573 m. karaliaus rinkimai

Citatos

keisti
 1. Ieškojau tėviškės tamsioj naktyj, it kapas:
  – Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva? — B. Brazdžionis, „Aš čia – gyva“.
 2. Lietuva brangi, mano Tėvyne,
  Šalis, kur miega kapuos didvyriai. – Maironis, „Lietuva brangi“.
 3. Lietuva, Tėvyne mūsų,
  Tu didvyrių žeme,
  Iš praeities Tavo sūnūs
  Te stiprybę semia. — V. Kudirka, „Tautiška giesmė“.
 4. Lietuviškas dar teka kraujas
  Širdy motulės Lietuvos,
  atgimimas šaukia naujas
  Į dieną darbo ir kovos. — B. Brazdžionis, „Gyvajai Lietuvai“.

Aforizmai, sentencijos

keisti
 1. Aš esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai. – M. K. Čiurlionis.
 2. Geopolitikalietuvių hobis. Lietuvoje geopolitiką XX a. išmanė kiekvienas ūkininkas, su draugu ūtarojęs apie Maskolio mušimąsi su japonais amžiaus pradžioje, ar pats kokiais 1906 caro armijos sudėty kovojęs Mandžiūrijoje, amžiaus vidury geopolitiniai samprotavimai lietuvių sąmonėje driekėsi nuo Amerikos didmiesčių iki Taimyro lagerių, nuo Madagaskaro iki Romos, nuo Londono iki Vatikano. Geopolitiką puikiai išdiskutavo partizanai, – jos išmanymas ir nubloškė juos į bunkerius. — G. Beresnevičius.
 3. Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos ir žemėlapių neišnyktų. – J. Marcinkevičius.
 4. Lietuva būtų graži kaip ir Šveicarija, jei palyginamojo vaizdo negadintų... bankai. — J. Laucius.
 5. Lietuviai yra tie, kurie tiki, kad šita žemė prie Neries, Nemuno ir Baltijos gali būti graži ir teisinga. — V. Landsbergis.
 6. Nors esi maža, bet esi didi, Nemuno vaga – tai tava širdis. — „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“.
 7. Po vieną lietuviai yra bejėgiai. — R. Milašiūnas.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Darbu, triūsu spindi Lietuva mūsų.
 2. Lietuvį už vyžą skaito.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –