Sentencijos

keisti
  1. Bailus, gėdą praradęs žmogus gali padaryti didžiausią niekšybę. – Ž. de la Briujeras.
  2. Blogas poelgis pragaištingas tuo, kad jame glūdi naujų niekšybių užuomazgos. – F. Šileris.
  3. Yra pasaulyje trys niekšų rūšys: naivūs niekšai, įsitikinę, kad jų niekšybė yra didžiausia dorybė, niekšai, kurie gėdijasi savo niekšybės, bet vis dėlto linkę ją užbaigti, ir pagaliau tiesiog niekšai, grynakraujai niekšai. – F. Dostojevskis.
  4. Melo priežastimi gali būti ir lengvabūdiškumas arba netgi geraširdiškumas; dar daugiau, melu galima siekti tikrai gero tikslo; bet pats siekimo būdas vien savo forma yra žmogaus nusikaltimas sau pačiam ir niekšybė, kuri turi padaryti žmogų vertą neapykantos jo paties akyse. – I. Kantas.