Temperamentas

tam tikrų nuolatinių psichinių savybių kompleksas, apibūdinantis žmogaus emocinį gyvenimą, emocijų reiškimo, elgsenos ir veiklos būdą.

Temperamentas – tam tikrų nuolatinių psichinių savybių kompleksas, apibūdinantis žmogaus emocinį gyvenimą, emocijų reiškimo, elgsenos ir veiklos būdą.

Sentencijos

keisti
  1. Pasaulis lyg teatras, o gyvenimai dažniausiai tėra nuspėjamos pjesės, nes visad vystosi pagal tuos pačius dramatinius principus, o žmonių būdas ir temperamentas dažniausiai, kaip bepasuksi, būna lyg paimti iš itališkos komedijos <...> – K. Sabaliauskaitė.
  2. Tas laimingas, kuris gyvena temperamentą atitinkančiomis sąlygomis, bet tas tobulesnis, kuris moka savo temperamentą pritaikyti visokioms sąlygoms. – D. Hjumas.