Ugas Foskolas (it.Ugo Foscolo; 1778-1827) – italų rašytojas.

Ugas Foskolas (1813)

Sentencijos ir aforizmai keisti

  1. Gamta, sukūrusi žmones tokius, kokie jie yra, suteikė jiems, patyrusiems daug blogio, paguodą, apdovanodama šeima ir tėvyne.
  2. Genijus priešinasi visokiam pavergimui.
  3. Literatūra – tai pats laisviausias bei nepriklausomiausias menas ir, jei ji parsidavėliška, neverta nė sulūžusio skatiko.
  4. Neapykanta – pati sunkiausia ir pati šlykščiausią grandinė, kuria vienas žmogus gali susirakinti su kitu, nes jos grandys prisodrintos pykčio ir baimės.
  5. Reikia aukoti ramybę dėl sąžinės ir garbės.