Vidutinybė

  1. Beprotybėje yra vilties, vidutinybėje – jokios. – R. V. Emersonas.
  2. Muzika, skulptūra, poezija, dailė ir oratoriaus menas nepakenčia vidutinybės. – Ž. de la Briujeras.
  3. Pasipūtimas yra tik vidutinybės kaukė. – Volteras.
  4. Tinginiai visada esti vidutinybės. – Volteras.
  5. Vidutinybei nėra didesnės paguodos negu tai, kad ir genijus neišvengs mirties. – J. V. Gėtė.
  6. Vidutinybė negailestingai, nepailstamai kovoja su pranašesniais už save. – O. de Balzakas.