Georgas Kristofas Lichtenbergas

Georgas Kristofas Lichtenbergas (vok.Georg Christoph Lichtenberg, (1742-1799) – vokiečių rašytojas, meno kritikas, fizikas, satyrikas.

Georgas Kristofas Lichtenbergas

SentencijosKeisti

Apie knygasKeisti

 1. Jei, užvožus kam nors knyga per galvą, pasigirsta tuštumos garsas, ar visuomet jis knygoje?
 2. Kokie žmonės, tokios ir jų rašomos knygos.
 3. Liūdna, kad dažnai knygas rašo žmonės, kurie turėjo iki šio amato pakilti, užuot nusileidę.

Apie žmogųKeisti

 1. Apie žmones spręskite ne pagal jų pažiūras, bet pagal tai, kuo jie tapo dėl savo pažiūrų.
 2. Esti žmonių, kurie negali apsispręsti neatidėję sprendimo rytdienai; tai labai gerai, tačiau jie rizikuoja būti išnešti iš namų kojomis į priekį.
 3. Yra žmonių, manančių, kad visa, kas daroma rimtu veidu, yra protinga.
 4. Man visuomet skaudu, kai miršta talentingi žmonės, nes žemėje jie labiau reikalingi negu danguje.
 5. Žmogui pateisinti pakanka to, kad savo gyvenime dorybėmis jis nusipelnė savo klaidų atleidimo.
 6. Žmonės, neturintys laiko, paprastai nieko neveikia.

KitosKeisti

 1. Abejonė visada turi būti atsargumas, antraip ji gali būti pavojinga.
 2. Aistringą garbėtrošką ir nepatiklumą aš visada pastebėdavau drauge.
 3. Būti pernelyg gudriam – viena iš pačių gėdingiausių kvailybės atmainų.
 4. Daugelis žmonių laiko dorybe veikiau savo klaidų gailėtis negu stengtis jų išvengti.
 5. Dauguma dogmatikų gina savo teiginius ne todėl, kad yra įsitikinę jų teisingumu, bet todėl, kad yra taip tvirtinę.
 6. Didžiausi pasaulio įvykiai nedaromi, o jie atsiranda.
 7. Galbūt kada nors vadinamiesiems viduramžiams priskirs ir mūsų laikus.
 8. Geriausia satyra, be abejo, ta, kuri yra tokia nepikta ir tokia įtikinama, kad sukelia šypseną net tiems, kuriuos pliekia.
 9. Ir mokytumas gali gimdyti vien lapus, neduodamas vaisių.
 10. Jeigu Anglijoje vyras yra (ap)kaltinamas bigamija[1], tai jį išgelbsti jo advokatas, įrodydamas, kad jo klientas turįs 3 moteris.
 11. Kaip mažai draugų pasiliktų draugais, jeigu jie galėtų sužinoti visas vienas kito mintis.
 12. Kiekvieno žmogaus charakteryje esti kažkas tokio, ko negalima palaužti, – tai charakterio skeletas.
 13. Labai daug žmonių skaito tik tam, kad nemąstytų.
 14. Maža kvailystė – geriausia iš kvailysčių.
 15. Meilė akla, bet vedybos grąžina jai regėjimą.
 16. Mergina, atverianti sielą ir kūną savo draugui, atveria visas moteriškosios lyties paslaptis.
 17. Mūsų silpnybės mums nekenkia, jei mes jas pažįstame.
 18. Negali būti viskas visiškai teisinga pasaulyje, nes žmonės dar privalo būti apgaulėmis valdomi.
 19. Nė dienos nenukrypk nuo savo tikslo – štai būdas prailginti laiką, be to, būdas labai geras, nors naudotis juo ir nelengva.
 20. Niekas taip greitai nesendina žmogaus kaip mintis apie tai, kad jis sensta.
 21. Pamokymų gyvenime daugiau negu paguodos.
 22. Pats pavojingiausias melas – tai truputį iškreipta tiesa.
 23. Slėpdamas savo trūkumus, geresnis netapsi. Mūsų autoritetas laimi dėl to nuoširdumo, su kuriuo mes tuos trūkumus pripažįstame.
 24. Stengtis daryti viską iš karto, vadinasi, nieko nepadaryti.
 25. Tas, kuris pirma laiko manosi esąs genijus, yra žuvęs žmogus.
 26. Ten, kur norima ateiti kuo anksčiau, dauguma ateina per vėlai.
 27. Tik apgavystė daro gėdą, paklydimas – niekada.
 28. Vergiškas poelgis – ne visada vergo poelgis.
 29. Vilionės, kurie niekada neturi laiko, paprastai nieko neveikia.
 30. Viską, ką derėjo nuveikti literatūroje šekspyriškai, iš esmės jau nuveikė pats Šekspyras.

IšnašosKeisti

 1. Bigamija – dvipatystė, 2 žmonų (moterų) turėjimas