Armėnų patarlės ir priežodžiai

G keisti

  1. Gėda gyventi ne nepritekliuje, o purve.

I, Į keisti

  1. Iš tos pačios gėlės gyvatė daro nuodus, o bitė medų.
  2. Įgytas patyrimas svarbiau už septynis pamokymus.

P keisti

  1. Paveldėtas turtas vaikams yra nelaimė.
  2. Pradėk nuo mažo darbo – padarysi didelį.

S keisti

  1. Susidraugauti vien žodžių nepakanka.

T keisti

  1. Tinginiui septynios šventės savaitėje.

V keisti

  1. Visada sakyk tiesą juoko formoje.