Arturo Graf (1848-1913) – italų rašytojas, kultūros istorikas, filologas.

Sentencijos

keisti
 1. Būti gailestingam daug lengviau negu teisingam.
 2. Civilizacija – siaubingas augalas, kuris neauga ir nežydi, kol nelaistomas ašaromis ir krauju.
 3. Gailesčio vertas tas, kuriame neliko nieko vaikiško.
 4. Jei tu stengiesi patikti visiems, tai baigsi tuo, kad nebepatiksi niekam.
 5. Kas mene tapo meistru, tas be jokio nuostolio gali užmiršti taisykles.
 6. Koks skurdžius tas, kuris neturi nieko, išskyrus pinigus.
 7. Laisvė be idealų teikia daugiau žalos negu naudos.
 8. Neturintieji kuo pasigirti giriasi nelaimėmis.
 9. Nėra nieko lengviau kaip sulaukti niekšų aplodismentų.
 10. Protingai ir teisingai politikai nepakanka žmones pažinti, reikia juos mylėti.
 11. Tas didžiausias žmogaus draugas ir pats didžiausias priešas – tai jo vaizduotė.
 12. Tas, kuris atsikrato visokių iliuzijų, lieka nuogas.
 13. Tas, kuris nori išgirsti savo sąžinės balsą, privalo nutildyti viską išorėje ir savo viduje.
 14. Tas, kuris pasiduoda meilikavimams, – beginklis.
 15. Tikrasis patriotizmas ne tas, kuris šurmuliuoja ir pučiasi iškilmingomis minutėmis,o tas, kuris kasdien nenuilsdamas rūpinasi visuomenės gerove ir tuo nesigiria.
 16. Žmonių reikalus geriau suvokia ne tas, kuris ilgiau gyveno, o tas, kuris daugiau stebėjo.