Kraujas

Sentencijos

keisti
  1. Jo talentas pergudrauja genijų, jo šaltas kraujas tveria ilgiau už visas aistras. – Ž. Fušė.
  2. Karas vienodai apmokestina visus: iš vyrų paima kraują, iš moterų ašaras. – V. Tekerėjus.
  3. Kiekviena tauri asmenybė giliai suvokia savo kraujo giminystę, savo kraujo ryšius su tėvyne. – V. Belinskis.
  4. Neapykanta kaip pikta angis klastingai įsigauna į žmogaus širdį ir užnuodija jo kraują ir smegenis, jo taurią širdį ir šviesias akis, kuriomis jis žvelgia į daiktus ir žmones. – E. Mieželaitis.
  5. Nepralieti niekieno kraujo, garantuoti ramybę visam pasauliui ir savo amžiui – štai didžiausias šaunumas. – Seneka.
  6. Tikėjimas lengvai veda į fanatizmą. Todėl už visas religijas buvo pralieta tiek kraujo. – E. M. Remarkas.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
  1. Žmogaus kraujas yra sunkus; tas, kuris jį praliejo, negali pabėgti šalin.
  1. Kur žibąs auksas, ten ir garuojąs kraujas.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas kraujas