Mintys

keisti
  1. Kas tai yra šiandieninė davatka, tikrai sunku atsakyti: nesinorėtų priskirti prie žemesniųjų sutvėrimų, o prie žmonių – lyg šlykštu. – V. Kudirka.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
  1. Davatka ir bezdėdama Dievą garbina.
  2. Davatkai Dievas burnoj, velnias šiknoj, o dūšia[1] apie bambą sukasi.
  3. Davatkai Dievas glėby, velnias širdy.
  4. Davatkos liežuvis lig kelių.
  5. davatkos nei Dievui žvakės, nei velniui šakės.
  6. Kai davatka velnią pamačius.
  7. Kur kunigas – ten pinigai, kur davatkos – ten plepalai.

Žodžių paaiškinimai

keisti
  1. Vidinis psichinis pasaulis, jausmai.