Vincas Kudirka

Lietuvos himno autorius, laikraščio „Varpas“ redaktorius

Vincas Kudirka (1858-1899) – lietuvių prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, varpininkas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, vienas iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų. Taip pat Lietuvos Respublikos nacionalinio himno autorius.

Paminklas Kudirkos Naumiestyje (skulpt. Vincas Grybas)

Sentencijos

keisti
  1. Geriau už teisybę laimėti priešą negu su melu draugą.
  2. Jaunystė turi geras savo ypatybes, turi ir paklydimus.
  3. Kas tai yra šiandieninė davatka, tikrai sunku atsakyti: nesinorėtų priskirti prie žemesniųjų sutvėrimų, o prie žmonių – lyg šlykštu.
  4. Lietuva, Tėvyne mūsų, Tu didvyrių žeme, iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia. – „Tautiška giesmė“.
  5. Tikėjimas, tai dalykas ne prievartos, o sąžinės. Kad norite tikėti – tikėkite!.. Tiktai žiūrėkite, kad jūsų darbai būtų geri! Kad nenorite tikėti – netikėkite! Žinokitės. Tiktai žiūrėkite, kad jūsų darbai būtų geri!

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –