Sentencijos keisti

 1. Kai kas nors kaltinamas, nėra nieko neteisingesnio, kaip išvardyti daugybę faktų, bylojančių prieš kaltinamąjį, ir nutylėti faktus, bylojančius jo naudai. – Ciceronas.
 2. Kaltinimais sau visada tikima, pagyrimais – niekada. – M. de Montenis.
 3. Kas nori kaltinti, tas neturi teisės skubėti. – Moljeras.
 4. Pirmas kaltinimas atmetamas, antras užgauna, trečias žeidžia, o ketvirtas užmuša. – Volteras.

Patarlės ir priežodžiai keisti

Afrikiečių keisti

 1. Jeigu tu parodai kaltinantį pirštą į kitus, trys pirštai parodys į tave.
 2. Tas, kuris teisia kitus ir niekada nesileidžia būti teisiamas, praranda draugus.

Anglų keisti

 1. Kaltai sąžinei nebereikia kaltintojo.
 2. Ko nėra šalia, tas visada kaltas.
 3. Laikotarpio kaltinimas yra tik savęs pateisinimas.
 4. Nesugebantis darbininkas kaltina savo įrankius.

Lotynų keisti

 1. Nepakviestas gynybai, tampa tinkamas kaltinimui.