Žozefas Fušė

Prancūzijos politikas

Žozefas Fušė (1759–1820) – Prancūzų politikas, policijos ministras.

Joseph Fouché

Citatos

keisti
 1. „Tai [buvo] daugiau nei nusikaltimas, tai [buvo] klaida!“ – Apie Angijeno hercogo suėmimą už Prancūzijos sienos ribų ir vėlesnį nužudymą, apkaltinus jį politiniu sąmokslu (kai Napoleonas, įkalbėtas dėl šios avantiūros ministro Taleirano, liepė parsigabenti hercogą iš kitos valstybės ir jį sušaudyti.
 2. Aš taip nemanau, Siré. – Dalykiškas atsakymas nesuteikiant balsui jokio ypatingo akcento, kai Napoleonas užriko ant Fušė: „Jūs išdavikas, turėčiau įsakyti Jus sušaudyti“.

Apie Fušė

keisti
 1. Apsigimęs išdavikas, nelemtas intrigantas, slidus šliužas, profesionalus perbėgėlis, policijos niekšelis, apgailėtinas imoralistas, – nėra tokio plūstamo žodžio, kurio jam būtų pagailėta. – Stefanas Cveigas. Žozefas Fušė. Politikos veikėjo portretas.
 2. Vyrą, pasaulinio perversmo metu vadovavusį visoms partijoms ir vienam jas visas pergyvenusį, psichologinėje dvikovoje nugalėjusį ir Napoleoną, ir Robespjerą, istorija patyliukais nustūmė į galinę nereikšmingų personažų gretą. – Stefanas Cveigas.
 3. Vienas galingiausių savojo laiko, vienas keisčiausių visų laikų žmonių pelnė nedaug jį supusio pasaulio meilės, o dar mažiau – vėlesnių kartų teisingumo. – Stefanas Cveigas.
 4. Dangstydamasis anoniminiu savosios tarnybos apvalkalu, jis beveik visados veikia neregimai pasislėpęs įvykių viduje nelyg laikrodžio mechanizmas laikrodyje, ir tik labai retai tepasiseka vyksmo šurmulyje, ties pačiais staigiausiais posūkiais išvysti jo skubiai tolstantį profilį. – Stefanas Cveigas.
 5. Juo įžūlesni buvo jo persimainymai, juo įdomesnis skleidėsi tobuliausio naujųjų laikų makevialisto charakteris ar veikiau charakterio stoka, juo labiau traukė antraisiais planais ir slapukavimais pridangstytas jo gyvenimas, juo savitesnė net demoniškesnė atrodė jo figūra. – Stefanas Cveigas.
 6. Šis vyras visą gyvenimą net aistros pagautas įstengia suvaldyti kiekvieną savo veido nervą, kad niekados jo sustingusiame tylos mūrais apjuostame veide neįžvelgsi sukilusio smarkesnio įtūžio, kartėlio, jaudulio. – Stefanas Cveigas.
 7. Jis tuo pačiu bespalviu balsu sako ir pačius maloniausius, ir pačius kraupiausius dalykus ir tuo pačiu begarsiu žingsniu geba žengti tiek per imperatoriaus menes, tiek per siautėjantį liaudies susirinkimą. – Stefanas Cveigas.
 8. Jį pamatęs, kiekvienas mano: šio žmogaus gyslose nėra karšto, raudono tvinksinčio kraujo.
 9. Jam nepažįstamos šiurkščios, visą žmogų pagaunančios aistros, jo nevilioja nei moterys, nei lošimas, jis negeria vyno, nepatiria švaistūno džiaugsmų, nesimėgauja raumenų žaismu, gyvena vien kambariuose tarp bylų ir popierių. – Stefanas Cveigas.
 10. Nesutrikdomas šaltakraujiškumas yra tikroji Fušė galybė. – Stefanas Cveigas.
 11. Nervai jo nevaldo, juslės jo nesuvedžioja, visa aistros įtampa tvenkiasi ir išsikrauna anapus neperžvelgiamo jo kaktos mūro. – S. Cveigas.
 12. Jis žaidžia savo galiomis, tykodamas, kol kiti padarys klaidą, jis leidžia kitų aistrai išsieikvoti ir kantriai laukia, iki jie susidėvės ir nebesivaldydami apsinuogins, tik tada jis negailestingai perveria auką. – Stefanas Cveigas.
 13. Jo talentas pergudrauja genijų, jo šaltas kraujas tveria ilgiau už visas aistras.
 14. Singular génie. – Onorė de Balzakas.
 15. Fušė – vienintelis ministras, kada nors turėtas Napoleono. – Onorė de Balzakas.
 16. Fušė – viena iš tų figūrų, po kurių paviršiumi slypi tokios gelmės, kad jų veikiančių niekaip neperžvelgsi, kad jas tik vėliau gali perprasti. – Onorė de Balzakas.
 17. Kiečiausia galva, kokią tik aš pažįstu (la plus forte tête que je connaisse). – Onorė de Balzakas.
 18. Jis pakilo į tą aukštumą, iš kurios gilūs vyrai, teisingai vertindami praeitį, geba įžvelgti ateitį. – Onorė de Balzakas.
 19. Tasai vienuolyne augęs blyškiaveidis, žinojęs visas ir Kalno partijos, kuriai iš pradžių priklausė, ir rojalistų, pas kuriuos galiausiai persimetė, paslaptis – tasai vyras pamaži ir tylomis ištyrinėjo politikos arenoje veikiančius žmones, jų reikalus ir metodus. – Onorė de Balzakas.
 20. Kolegos nenujautė, kokio masto yra jo genijus, kuris iš esmės buvo valdymo genijus: gebąs neklaidingai pranašauti ir neįtikėtinai įžvalgus. – Onorė de Balzakas.
 21. Fušė žmonėms turi daugiau valdžios nei pats Napoleonas. – Onorė de Balzakas.
 22. Jo savitas genijus, varęs Napoleonui savotišką baimę, atsiskleidė ne iš karto. – Onorė de Balzakas.
 23. Niekam nežinomas Konvento narys, vienas pačių nepaprasčiausių ir kartu neteisingiausiai vertintų savojo meto vyrų, tik krizių laiku tapo tuo, kuo paskui ir buvo. – Onorė de Balzakas.
 24. Niaurus, gilus, neįprastas ir mažai kam žinomas protas. – Onorė de Balzakas.
 25. Ponas Fušė, be abejo, padarė klaidą, bet jeigu turėčiau skirti ir skirčiau jam įpėdinį, tas įpėdinis būtų ne kas kitas, o pats ponas Fušė. – Taleiranas apie Fušė poelgį, kai apie jo rengtas slaptas derybas su Anglija dėl taikos sutarties atsitiktinai sužinojo Napoleonas ir pateikė šį klausimą svarstyti patarėjų tarybai ir aptarinėjo bausmės skyrimo klausimus. – Stefanas Cveigas. Žozefas Fušė. Politikos veikėjo portretas.
 26. Be abejo, tai nusižengimas, vertas griežtos bausmės, nebent kaltininkas šią klaidą būtų padaręs iš per didelio uolumo. – Kancleris Kambaseras į Napoleono klausimą "Ką jūs manote apie ministrą, kuris piktnaudžiauja pareigomis ir be valdovo žinios užmezga ryšius su svetima valstybe? Kuris veda derybas vien savo paties sumanytais pagrindais ir šitaip užtraukia pavojų krašto politikai? Kokia bausmė numatyta kodeksuose už tokį nusižengimą pareigai?" – Stefanas Cveigas. Žozefas Fušė. Politikos veikėjo portretas.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –