Martynas Liuteris (vok.Martin Luther, (1483–1546) – vokiečių kunigas, protestantiškosios reformacijos pradininkas, vienuolis ir teologas.

Martynas Liuteris

Sentencijos keisti

Apie maldą keisti

  1. Juo mažiau žodžių, tuo geresnė malda.
  2. Melskis, ir leisk Dievui nerimauti.
  3. Šiandien turiu atlikti nepaprastai daug darbų, todėl dabar valandą ilgiau paklūposiu ant kelių.

Kitos keisti

  1. Gyvas buvau tavo nelaimė – mirdamas būsiu tavo mirtis.
  2. Jei mano idėjas paneigsite Biblija, aš jų atsisakysiu.
  3. Muzika – geriausia paguoda nuliūdusiam žmogui.
  4. Tikėjimas yra gyvas, narsus pasikliovimas Dievo malone.
  5. Tu atsakingas ne tik už tai ką pasakai – bet ir už tai ko nepasakai.
  6. Turiu svajonę, kad vieną dieną ši tauta pakils ir pradės gyventi savarankiškai.
  7. Visa, kas pasaulyje padaryta, padaryta vilties dėka.

Nuorodos keisti

 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –