Saliamonas

trečiasis žydų karalystės karalius

Saliamonas (lot.Solomon (apie 970-928 pr. Kr.) – trečiasis suvienytosios Izraelio karalystės karalius.

Saliamonas sutinka Sabos karalienę

Sentencijos

keisti

Apie darbą

keisti
 1. Kas dirba savo žemę, turės duonos iki soties, o kas dykinėja, kęs neišbrendamą skurdą... kas skubės pralobti, neišliks be kaltės.
 2. Kiekvienas triūsas duoda naudos, o vien plepėjimas veda į skurdą.
 3. Matai žmogų, turintį savo darbo įgūdžių? Jis tarnaus karaliui.

Apie darbštumą

keisti
 1. Darbščioji ranka valdo, o tingiąją reikia versti dirbti.
 2. Darbščiojo užmojai tikrai rodo perteklių, bet kas per daug skuba – turi nuostolių.
 3. Darbštus žmogus vaišinsis prie turtingo stalo.

Apie išmintį

keisti
 1. Išmintingas sūnus – džiaugsmas tėvui, kvailas sūnus – skausmas motinai.
 2. Išmintingo žmogaus širdis teikia jo kalbai lakumą ir stiprina jo žodžių patrauklumą.
 3. Išmintingųjų liežuvis dalija žinojimą, o kvailųjų burna išlieja kvailumą.
 4. Nepalyginamai geriau yra įsigyti išminties negu aukso! Verčiau rinktis įsigyti įžvalgos negu gauti sidabro.

Apie tinginius

keisti
 1. Praėjau pro tinginio lauką, pro vynuogyną žmogaus, kuris buvo kvailas. Žiūriu, jo laukas apaugęs erškėčiais, jo žemė pilna dilgėlių ir akmeninė tvora išgriauta.
 2. Sėjos metu tinginys nearia; pjūčiai atėjus, jis ieško, bet nieko neranda.
 3. Tinginio kelias apaugęs erškėčiais.
 4. Tinginys tariasi esąs išmintingesnis už septynis žmones, duodančius gerą patarimą...
 1. Atidėta viltis susargdina širdį, o įgyvendintas troškimas yra gyvybės medis.
 2. Iš karto įsigyti turtai sunyks, o kas po truputį kaupia, juos didina.
 3. Kai nėra svajonės, tauta praranda savitvardą.
 4. „Kaip ilgai tu ten tysosi, dykaduoni? – jis klausia. – Kada kelsiesi iš miego?“ „Skurdas užklups tave kaip plėšikas bei nepriteklius – kaip kareivis su ginklu.“
 5. Ką žmogus daro, yra teisinga jo paties akimis...
 6. Mintis, šmaikščiai laiku išreikšta, yra kaip sidabru inkrustuoti auksiniai obuoliai.
 7. Mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje, ir kas su juo sutaria, valgys jo vaisius.
 8. Neapgalvoti žodžiai yra kaip kalavijo smūgiai, o išmintingųjų liežuvis gydo.
 9. Nedorybės turtai nepadeda, bet teisumas išgelbsti nuo mirties.
 10. Nerimas apsunkina žmogaus širdį, o geras žodis ją pralinksmina.
 11. Savo veiksmais net jaunuolis parodo, ar jo elgesys sąžiningas ir doras.
 12. Švelnus atsakymas nuramina pyktį, o šiurkštus žodis sukelia įniršį.
 13. Švelnus liežuvis yra gyvybės medis, o suktas – versmė beprotybės.
 14. Taiklūs žodžiai yra kaip medaus korys, saldumas gomuriui ir sveikata kūnui.
 15. Užmojai be pasitarimo niekais nueina, o pasitarus su daugeliu jie būna sėkmingi.
 16. Vynas padaro žmones paleistuviais, o stiprus gėrimas paverčia laukiniais.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas Saliamonas