Biblija

keisti
 1. Nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. – Jėzus Kristus, Jon. 15,13.

Sentencijos

keisti
 1. Amžina tai, kas daugumai neša daugiausia gyvybės. – R. Rolanas.
 2. Aš jaučiuosi didele dalimi visko kas gyva, todėl esu mažiausiai susirūpinęs dėl konkrečios žmogaus gyvybės pradžios ar pabaigos šioje amžinoje tėkmėje. – A. Einšteinas.
 3. Gamta sukūrė mirtį, kad turėtų daug gyvybės. – J. V. Gėtė.
 4. Gyvenimo esmės ir jo reiškinių supratimas gali apsaugoti būtį nuo išnykimo ir suteikti naujo gyvybės džiaugsmo. – V. Mykolaitis-Putinas.
 5. Gyvybė reikalauja judėjimo. – Aristotelis.
 6. Yra mirusiųjų, kurie gyvesni už gyvuosius. Bet yra ir gyvųjų, negyvesnių už visus mirusiuosius. – R. Rolanas.
 7. Jeigu kam nors nieko nėra šventa, tai jam viskas vėl pasidaro šventa žmogiškesniu būdu. Imi garbinti tą kibirkštėlę gyvybės, kuri pulsuoja net slieke, kartkartėmis skatindama išlįsti į dienos šviesą. – E. M. Remarkas.
 8. Kai gyvenime viskas kontroliuojama, dažniausiai nebelieka ką kontroliuoti, – nebelieka pačios gyvybės. – K. P. Estes.
 9. Kiek žmoguje gerumo, tiek ir gyvasties. – R. V. Emersonas.
 10. Meilė ir gyvybė mums duota ir mes neturime teisės į jas kėsintis. – S. Lazerevas.
 11. Netekti gyvybės – menkas dalykas <...> bet matyti, kaip mūsų gyvybė netenka prasmės, kaip nyksta mūsų gyvenimo tikslas – štai kas napakeliama. Neįmanoma gyventi be tikslo. – A. Kamiu.
 12. Niekas nebaigta tam, kuris gyvas. – R. Rolanas.
 13. Nulipdyti gražią statulą ir įkvėpti jai gyvybę – kilnu, bet dar kilniau išugdyti jauną protą, suformuoti jauną sielą ir įkvėpti jai tiesos jausmą. – V. Hugo.
 14. Pasiūlos ir paklausos požiūriu, gyvybė yra pigiausias dalykas pasaulyje. Vandens, žemės, oro kiekis apibrežtas, bet gyvybė gimdanti gyvybę – begalinė. – Dž. Londonas.
 15. Žmogus, atidavęs gyvybę už savo įsitikinimus, padarė žmonijai daugiau negu tyrinėtojas, atradęs naują metalą ar davęs pavadinimą naujoms dujoms. – Dž. R. Lovelis.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Gyvenime viskas turi savo kainą, net mirtis, nes mirtis kainuoja tau gyvybę.

Taip pat skaitykite

keisti

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas gyvybė