Sentencijos

keisti
 1. Duodami patarimai, bet neduodama proto jais naudotis. – F. de Larošfuko.
 2. Esti patarimų, kurie kai kada labiau mums nemalonūs negu papeikimai. – V. Mykolaitis-Putinas.
 3. Galima kitam protingai patarti, bet negalima kito išmokyti protingai elgtis. – F. de Larošfuko.
 4. Geras patarimas niekada nebūna pavėluotas. – B. Džonsonas.
 5. Ir vieno žmogaus patarimas yra be galo svarbus. – S. Džonsonas.
 6. Jei patarimas geras, nesvarbu, kas jį davė. – T. Fuleris.
 7. Jeigu kvailys ir duos netyčia gerą patarimą, tai jį įgyvendinti dera protingam žmogui. – G. E. Lesingas.
 8. Joks priešas nėra blogesnis negu blogas patarimas. – Sofoklis.
 9. Kai nori pasitarti su kuo nors apie savo reikalus, pirmiausia susidomėk, kaip jis tvarko savuosius. – Isokratas.
 10. Kas nelaimėje duoda neaiškų patarimą, atsisako patarti. – Seneka.
 11. Klausyti patarimų – tai kiekvieno ketinimo pagrindas, o planuoti – sėkmės garantas. – Si–ma Cjenas.
 12. Klausk patarimo to, kuris moka nugalėti pats save. – L. da Vinčis.
 13. Kritikuoti, bet patarimu nepadėti – tai tas pats, kas potvynį sulaikyti potvyniu arba ugnį gesinti ugnimi. – Mo Ti.
 14. Lengva mums visiems, kai esame sveiki, duoti ligoniams protingų patarimų. – Terencijus.
 15. Mes dalijame patarimus kibirais, o vartojame juos lašais. – V. R. Oldžeras.
 16. Neklausantiems patarimų žmonėms neįmanoma padėti. – B. Franklinas.
 17. Nė vieno neklaidink, ypač to, kuriam reikia patarimo. – Sekstas Pitagorietis.
 18. Nieko nedalijame taip dosniai, kaip patarimų. – F. de Larošfuko.
 19. Niekuomet nepatarinėkite tam, kuris iš jūsų prašo tik pinigų. – P. Kalderonas de la Barka.
 20. Paklausyti gero patarimo – vadinasi, išplėsti savo galimybes. – J. V. Gėtė.
 21. Paprastai patarimų prašoma tik todėl, kad jų nebūtų laikomasi, o jei kas ir laikosi, tai vien dėl to, kad paskui galėtų prikaišioti tam, kas tokį patarimą davė. – A. Diuma (tėvas).
 22. Pasinaudoti geru kieno nors patarimu dažnai reikia ne mažiau proto, kaip ir duoti gerą patarimą pačiam sau. – F. de Larošfuko.
 23. Patardamas ieškok kuo padėti, o ne patikti. – Solonas.
 24. Patarimas, kam nors duotas kitų žmonių akivaizdoje, suprantamas kaip priekaištas. – U. al Maalis.
 25. Patarimas – maksimalus dalyvavimas prie minimalaus suinteresuotumo. – G. Malkinas.
 26. Patarimas panašus į riciną: jį gana lengva duoti, bet velniškai nemalonu ryti. – Dž. B. Šo.
 27. Patark ne tai, kas maloniausia, o tai, kas geriausia. – Solonas.
 28. Prašyti patarimo – didžiausias pasitikėjimas, kurį vienas žmogus gali parodyti kitam. – F. Bekonas.
 29. Priimk visus patarimus, bet daryk tik pagal savo nuomonę. – V. Šekspyras.
 30. Retai kas pageidauja patarimo; ir tiems, kas labiausiai jo trokšta, jis mažiausiai patinka. – F. Česterfildas.
 31. Vienas patarimas geriau negu dešimt nurodymų. – A. Šidlauskas.
 32. Visų sunkiausia – pažinti save, visų lengviausia – patarinėti kitiems. – Talis Miletietis.
 33. Vyresnio amžiaus žmonės todėl taip mėgsta duoti gerus patarimus, kad nebesugeba rodyti pavyzdžių. – F. de Larošfuko.
 34. Žmonėms, nesiklausantiems patarimų, neįmanoma padėti. – B. Franklinas.
 35. Žmonės niekuo taip nesibodi kaip patarimais. – Dž. Adisonas.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Ausys, kurios neklauso patarimo, palydi nukirsdinamą galvą.
 1. Neduok nei patarimo, nei druskos, kol tavęs šito neprašo.
 2. Patarimo mažiausiai paisoma, kai jo labiausiai reikia.
 3. Užsirašyk patarimą to, kuris tave myli, nors dabar tas patarimas tau nepatinka.
 1. Su lazda nesuklupsi, paklausęs gero patarimo – neapsiriksi.
 1. Senam dera patarti, jaunam – paklausti.
 2. Visiems dalina patarimus, sau neturi.
 1. Pigiausia prekė – patarimas, o vertingiausia – geras pavyzdys.