Sentencijos

keisti
  1. Didelių darbų sėkmė dažnai priklauso nuo smulkmenų. – T. Livijus.
  2. Kas brangina smulkmenas dėl jų pačių, tas tuščias žmogus, o kas jas vertina dėl pasidarytinų išvadų ar dėl naudos, tas – filosofas. – E. Dž. Bulveris-Litonas.
  3. Kas pernelyg nugrimzta į smulkmenas, paprastai nebeįkerta didelių dalykų. – F. de Larošfuko.
  4. Nieko nėra nesvarbaus atidžiam stebėtojui. Smulkmenos išryškina charakterį. – E. Dž. Bulveris-Litonas.
  5. Pagal smulkmenas galime spręsti apie žmogaus būdą. – Seneka.
  6. Smulkius protus itin pažeidžia smulkmenos; didieji protai mato visas smulkmenas, bet jos visiškai jų nepažeidžia. – F. de Larošfuko.