Sumanumas

SentencijosKeisti

  1. Skaitymas duoda žmogui žinių, pokalbis moko sumanumo, o įprotis užsirašinėti – tikslumo. – F. Bekonas.
  2. Skirtumas tarp sumanumo ir išsimokslinimo: sumanumas leis tau gyventi pasiturinčiai. – Č. Keteringas.