Sentencijos

keisti
  1. Dykinėjimas ir tuščias laiko leidimas yra ne tik tamsumo, bet ir ligos priežastis. – Avicena.
  2. Yra vienas gėrisžinojimas, ir vienas blogistamsumas. – Sokratas.
  3. Užsispyrimas – tai menko protas, tamsumo ir per didelio pasitikėjimo padarinys. – F. de Larošfuko.