Švedų patarlės ir priežodžiai

  1. Dažnai nerimas mažam daiktui suteikia didelį šešėlį.
  1. Jaunystė be meilės, senatvė be išminties – veltui nugyventas gyvenimas.
  1. Kai aklas neša luošį, abu eina į priekį.
  2. Kur yra tavo manta, ten ir gyvenk.
  1. Mažiau kalbėk, daugiau pasakyk.
  1. Neišmesk seno kibiro, kol, įpylęs vandens į naująjį, neįsitikinsi, kad indas ne kiauras.
  2. Nėra tokio gero vyro, kurio moteris negalėtų padaryti geresniu.
  1. Pirk akimis, o ne ausimis, bet vesk ausimis, o ne akimis.
  1. Vaikai elgiasi kaime taip, kaip išmoko namuose.
  2. Vyrai myli galva, o moterys mąsto širdimi.