Kristianas Nestelis Bouvis

Christian Nestell Bovee (1820-1904) – amerikiečių rašytojas, satyrikas.

SentencijosKeisti

 1. Bučinio aistra jį padaro saldų; bučiniu išreiškiami meilės jausmai jį padaro šventu.
 2. Dangus paskolino jums sielą, žemė paskolins kapą.
 3. Daug ką apie žmogaus būdą galima sužinoti stebint, kaip jis juokiasi. Kai kurie niekada nesijuokia, tik šiepia dantis.
 4. Gerumas – tai kalba, kuria gali kalbėti nebyliai ir kurią gali girdėti kurtieji.
 5. Kai visa prarasta, vis dėlto dar lieka viltis.
 6. Kai visko netenkama, vis dėlto dar lieka ateitis.
 7. Nemiršta tas, kas gyvas savo kūriniuose.
 8. Nepasitikėjimas savimi – daugumos mūsų nesėkmių priežastis.
 9. Nėra tirono, baisesnio už įprotį, ir žmogaus, kol nesipriešina jo paliepimams, negali būti laisvas.
 10. Pasaulyje tiek daug didžių žmonių. Argi kiekvienas kaimas, kiekvienas miestas, kiekviena šalis neturi savojo didžio žmogaus?
 11. Pelnytas pagyrimas reikalingas vaikams kaip saulės šviesa gėlėms.
 12. Po dievo pirmiausia turime būti dėkingi moteriai: iš pradžių ji padovanoja mums gyvenimą, paskui jam suteikia prasmę.
 13. Protingai kalbėti sunku, o protingai tylėti dar sunkiau.
 14. Protingas atsargumas reiškiasi ne tik tuo, kad žmogus niekados nedaro klaidų, kiek tuo, kad jis neleidžia joms pasikartoti.
 15. Pusė mūsų baimės neturi jokio pagrindo, o pusė – paprasčiausiai gėdinga.
 16. Veiklieji retai būna nusiminę; veiklumas ir liūdesys sunkiai suderinami.
 17. Žmonės tampa išmintingesni, kai pradeda senti, o visuomenė – gerėti.
 18. Žmonija už didžias nelaimes iš dalies apdovanojama didžiomis pamokomis.