Frančeskas Petrarka

Frančeskas Petrarka (it.Francesco Petrarca, (1304-1374) – italų poetas, mąstytojas, mokslininkas.

Frančeskas Petrarka

Sentencijos

keisti

Apie knygas

keisti
 1. Geras dalykas kaupti geras knygas, bet kur kas geresnis – dažniau jas skaityti.
 2. Knygos mus žavi, mums kalba, pataria, jas su mumis sieja kažkoks gyvas ir harmoningas artumas.
 3. Negalima laikyti knygų uždarytų lyg kalėjime, jos turi pereiti iš bibliotekų į atmintį.
 4. Tik išties taurias knygas verta skaityti ir gilintis į jų turinį; maitinti protą daugeliu knygų be jokio pasirinkimo – tolygu atimti jam polėkio jėgą ar net visai jį pražudyti.

Apie meilę

keisti
 1. Jei sugebate apsakyti, kaip mylite, vadinasi, nelabai mylite.
 2. Kas sugeba išreikšti, kaip jis dega meile, tas apimtas silpnos ugnies.
 3. Kur daug meilėje aiškinamasi, ten jos pačios yra labai nedaug.
 1. Galima ir grožį mylėti gėdingai.
 2. Gera sveikata ir pajėgumas reikalauja žinių, pastangų ir darbo. Mankštindamiesi neapsiribokite savęs prievartavimu fizinėmis pastangomis. Pažvelkite giliau į save ir atskleiskite galias, kurios ugdytų protą ir sielą.
 3. Godusis visada neturtingas.
 4. Jeigu žmogus trokšta išsivaduoti iš apgailėtinos padėties, trokšta be galo nuoširdžiai, – toks troškimas negali būti beviltiškas.
 5. Kas turi daug ydų, tas turi daug ir valdovų.
 6. Kiekvienas amžius turi pasitenkinti savo talentais.
 7. Kiekvienas, kuris veržiasi iš bandos, tampa visuomenės priešu.
 8. Knygos mus žavi, mums kalba, pataria, jas su mumis sieja kažkoks gyvas ir harmoningas artumas.
 9. Kokia nauda iš to, kad daug žinojai, jei nemokėjai tų žinių naudoti savo reikalams.
 10. Kuo šykštesnis, tuo žiauresnis.
 11. Nepaprastas grožis ir didelės dorybės retai būna drauge.
 12. Nežinau didesnio malonumopažinimą.
 13. Panašiai kaip per gausus maistas dažnai žmogui pakenkia labiau negu badas, taip ir skaitymo perteklius gali būti kenksmingas jo protui...
 14. Snauduliu, miegu ir tinginyste išvejamos iš pasaulio visos dorybės.
 15. Viltis ir troškimas vienas kitą skatina, todėl kai viena vėsta, tai ir kitas aušta, o kai viena įsiliepsnoja, tai ir kitas užverda.
 16. Žmonės retai būna tokiais, kokiais atrodo.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –