Sentencijos keisti

 1. Gyrimasis žemina žmogų. – M. de Servantesas Savedra.
 2. Nėra bjauresnės kalbosgyrimąsi. – Ciceronas.
 3. Pelnytai išjuokiamas tas, kuris giriasi savo pažįstamiems. – Ezopas.
 4. Verčiau, būti giriamam nei pačiam girtis. – Demokritas.

Patarlės ir priežodžiai keisti

Anglų keisti

 1. Tie giriasi daugiausiai, kurie gali padaryti mažiausiai.
 2. Vėjo pūstelėjimas ir visuotinis gyrimasis sveria tiek pat.

Indų keisti

 1. Pasakyk man, kuo tu giriesi ir aš pasakysiu, ko tau trūksta.

Lietuvių keisti

 1. Būk girtinas, bet nesigirk.

Lotynų keisti

 1. Savęs gyrimas ir išaukštinimas – nėra rekomendacija.
 2. Tie gali padaryti mažiausiai, kurie giriasi garsiausiai.
 3. Vienas dalykas yra girtis, kitas – kovoti.